Gå til sidens indhold

Konstruktørforeningen tager de første skridt mod nye mål på Koldingfjord-seminar 2019

På det årlige Koldingfjord-seminar vil de foreningsaktive medlemmer lægge de første trædesten til en ny strategi for Konstruktørforeningen. De eksterne oplægsholdere er bl.a. professor og klimaforsker Kathrine Richardson og direktør for FRI Henrik Garver, der henholdsvis vil tale om FN’s 17 bæredygtighedsmål og muligheder og udfordringer for fremtidens byggeri.

Koldingfjord-2018_FOTO Palle Skov.jpg
Humøret er altid højt på Koldingfjord-seminaret både i og uden for pauserne. Foto: Palle Skov

De næste 40 år vil der i verden blive bygget lige så meget, som der er bygget hidtil gennem hele menneskehedens historie. Hvilke udfordringer og muligheder giver det bygningskonstruktørerne? Hvordan kan KF som organisation forholde sig til FN’s 17 bæredygtighedsmål? Og hvilke nye mål skal KF sætte sig?

Det er nogle af de emner, 65 medlemmer af Konstruktørforeningen vil fordybe sig i på det årligt tilbagevendende strategi- og udviklingsseminar på Hotel Koldingfjord, der i år afholdes 15.-17. marts.

På Koldingfjord-seminaret deltager medlemmer af KF’s bestyrelse, regionsledelser, udvalg og Konstruktørstuderendes Fælles Råd samt tillidsrepræsentanter. Formålet med seminaret er at inddrage de foreningsaktive i foreningens udvikling og styrke det faglige fællesskab.

Kendte profiler som oplægsholdere

På seminaret vil en række både interne og eksterne oplægsholdere gøre deres til at inspirere deltagerne til at se fremad med forandringsbrillerne på.

Bl.a. vil professor og leder af Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet Kathrine Richardson – der er tidligere formand for Klimakommissionen og medlem af Klimarådet – fortælle om FN’s 17 verdensmål, Sustainable Development Goals, og hvordan den enkelte organisation/virksomhed kan forholde sig dem.

Henrik Garver, direktør for FRI, vil på basis af en ny rapport ’Fremtidens byggeri 2035’ udgivet af FRI lægge op til en diskussion om, hvordan vi kan skabe et bygget miljø, der matcher fremtidens behov, muligheder og udfordringer.

Proceskonsulent Tim Lund-Jensen vil hjælpe deltagerne i gang med de første skridt mod de nye mål, KF skal arbejde med i fremtiden.

De 10 andre oplægsholdere vil bl.a. tale om KF’s medlemstilfredsundersøgelse 2018, om hvilken organisation Akademikerne (AC) er, og hvilken politik og holdninger hovedorganisationen har.

Besøg i Fredericia Kanalby

Som afveksling til oplæg, gruppearbejde og debatter vil deltagerne også besøge Fredericia Kanalby, som er et ambitiøst byudviklingsprojekt ved havnen i Fredericia, der fuldt udbygget skal rumme op mod 2.800 arbejdspladser, 1.200 boliger, nye kanaler, kultur og detailhandel.

Alle foreningsaktive er velkomne til at deltage i det gratis todages seminar. Men da deadline var i februar 2019, er det først muligt at tilmelde sig det Koldingfjord seminar, der afholdes i marts 2020.

Læs mere om programmet for Koldingfjord-seminaret 2019.