Gå til sidens indhold

Konference: Build 4.0 – Bygningskonstruktøren i den teknologiske og digitale udvikling

KF er medarrangør af en mini-konference, der sætter spot på Build 4.0 og fremtidens kompetenceudfordringer og muligheder for bygningskonstruktører. Bl.a. vil en ny rapport lægge op til en debat om, hvordan den danske byggebranche kan bruge de nye teknologier.

Drone og ny teknologi_FOTO InnoBYG.jpg
Hvordan det står til med droner, sensorer og kunstig intelligens i dansk byggeri anno 2019 vil minikonferencen ’Build 4.0 – Bygningskonstruktøren i den teknologiske og digitale udvikling’ måske komme nærmere svaret på. Foto: InnovBYG

Nye teknologier, digitalisering og innovation er centrale parametre i nutidens- og fremtidens byggebranche.

Derfor afholder Konstruktørforeningen i samarbejde med InnoBYG og Teknologisk Institut en minikonference, ’Build 4.0 – Bygningskonstruktøren i den teknologiske og digitale udvikling’, i både København og Århus – henholdsvis 10. april og 8. maj kl. 16-19

Ud over at flere BIM-specialister vil fortælle om, hvordan de bruger ny teknologi i deres arbejde bl.a. i Københavns Lufthavn vil InnoByg på konferencen fremlægge en helt ny rapport, som sætter fokus på værdiskabelse i bygge- og anlægsbranchen med Build 4.0-teknologier – bl.a. via virksomhedscases.

Oplæggene vil danne grundlag for en efterfølgende debat mellem de fremmødte.

Cases giver overblik over brug af ny teknologi

Om rapporten, ’Build 4.0 – Værdiskabelse med nye teknologier i den danske byggebranche’, siger netværksleder i InnoBYG Marianne Meyer Jakobsen:

”Med casestudierne i denne udgivelse ønsker vi at give indsigt i ikke blot de mange teknologier, som findes og er på vej, men også, i hvilken udstrækning de er implementeret og allerede nu skaber værdi i branchen for de aktører, som går forrest. Forandringens vinde blæser i bygge- og anlægsbranchen, og vi skal gribe de muligheder, som ny teknologi giver branchen.”

Næstformand i KF Kirsten Nielsen, der også har læst rapporten, siger:

”Rapportens resultater er spændende og viser, hvor der er oplagte områder at fortsætte udviklingen på for alle parter – bygherrer, projekterende, udførende og brugere – fx omkring bæredygtighed fra projektering til drift og genanvendelse. Men rapporten viser også, at der stadig er et stort udviklingspotentiale for teknologisk udvikling i bygge- og anlægsbranchen, da mere end halvdelen af branchens virksomheder ikke i tilstrækkelig grad anvender teknologiske værktøjer i deres arbejde.”

Vigtig rolle for bygningskonstruktører i fremtiden

Kirsten Nielsen opfordrer KF’s medlemmer til at deltage i konferencen ’Build 4.0 – Bygningskonstruktøren i den teknologiske og digitale udvikling’ i henholdsvis København og Århus.

”Konstruktørerne er en vigtig spiller i anvendelse og udvikling af teknologierne. Det er derfor vigtigt, at både uddannelsesinstitutionerne, bygningskonstruktørerne og Konstruktørforeningen nu og fremover er bevidste om, hvilke kompetencebehov det medfører og altid er i tæt dialog med byggebranchen, således at vi kan bevare en førerposition. Derfor opfordrer jeg medlemmerne til at komme på de to konferencer og deltage i debatten om, hvordan bygningskonstruktørerne kan bidrage til den teknologiske udvikling i byggeriet.”

Tilmelding og program

Læs mere om program, og hvordan du tilmelder dig på KF.dk/arrangementer:

Konferencen, er gratis og alle kan deltage.