Gå til sidens indhold

Konstruktøruddannelsen er blandt ni uddannelser med fokus på grøn omstilling

Bygningskonstruktøruddannelsen er blandt ni førende meget forskellige uddannelser med fokus på grøn omstilling. Det viser en EVA-analyse, der også konkluderer, at den grønne udvikling på uddannelserne motiveres af forskning.

EVA Analyse Om Grøn Omstilling FOTO Pixabay Sebastian Ganso
En væsentlig forudsætning for at nå Danmarks ambitiøse klimamål er, at uddannelser bidrager til de rette kompetencer i arbejdsstyrken. Det siger Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) i forbindelse med en af sine analyser, der viser, at grøn omstilling allerede præger landets videregående uddannelser – heriblandt konstruktøruddannelsen. Foto: Pixabay/Sebastian Ganso

Tidligere blev dimittender spurgt: ’Kan I det her tegneprogram?’, når de søgte deres første job. Nu bliver de spurgt: ’Kan I lave de her klimaberegninger, så vi kan få vores bygning certificeret?’.”

Det siger en uddannelsesleder for bygningskonstruktøruddannelsen på University College Nordjylland (UCN) i en caseundersøgelse af grønt læringsudbytte på ni videregående uddannelser, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført for Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Konstruktøruddannelsen har fokus på grøn omstilling

Bygningskonstruktøruddannelsen på UCN er udvalgt som case-uddannelse sammen med otte andre videregående uddannelser, fordi de alle har fokus på både grøn omstilling og forskning heri. Blandt de meget forskellige uddannelser er også deltidsmasteruddannelsen i vindenergi på DTU, kandidat i klimaforandringer på KU og maskinmesteruddannelsen på MARTEC.

Ifølge undersøgelsen, der har titlen ’Ni eksempler på grøn omstilling i videregående uddannelser’, er netop UCN valgt, fordi den har” grønne elementer i alle uddannelsens fag og projekter”.

”De studerende bliver i løbet af uddannelsen undervist i energiproduktion og -effektivisering, miljø og cirkulær økonomi, natur og biodiversitet og bæredygtig adfærd og samfundsmæssige konsekvenser,” står der i undersøgelsesrapporten.

Efterspørgsel på grønne dimittender

Ifølge seniorkonsulent i EVA Andreas Pihl Kjærsgård, der står bag undersøgelsen, er det naturligt for alle ni case-uddannelser at udvikle undervisning med et grønt fokus.

”Uddannelserne fortæller, at de får mere af det og udvikler det grønne indhold i uddannelserne i takt med den generelle samfundsudvikling. Uddannelserne er i løbende dialog med de virksomheder, hvor deres dimittender får arbejde, og de fleste oplever en konkret efterspørgsel på dimittender med kompetencer inden for grøn omstilling,” siger han i en artikel på Eva.dk,

I artiklen kan man også læse, at den grønne udvikling på uddannelserne motiveres af forskning.

Udfordring for undervisere at følge med grøn udvikling

Dog kan det være svært for underviserne at følge med udviklingen:

”Selvom der er fremgang over en bred kam, så viser EVA’s undersøgelse også, at underviserne og lederne på uddannelserne oplever, at det er udfordrende at skulle følge med den hurtige udvikling inden for den grønne omstilling.”

”Det kan være svært at vælge, hvilke grønne løsninger der er vigtige for de studerende at lære om, og det kan også være udfordrende og ressourcekrævende at udvikle undervisernes kompetencer, finde relevant undervisningsmateriale og investere i teknisk udstyr i takt med den hurtige, grønne udvikling.”

Grøn omstilling kræver god ledelse og kommunikation

En anden pointe fra undersøgelsen er, at uddannelserne ikke kun fokuserer på, at de studerende opnår de tekniske kompetencer til at arbejde med grøn omstilling.

”Flere af uddannelserne har også fokus på, at de studerende får brug for kompetencer inden for ledelse, organisation og kommunikation for at kunne drive de nødvendige organisatoriske omstillinger og for at kunne motivere forskellige aktører som fx arbejdsgivere, kollegaer og kunder til at arbejde i retning af den grønne omstilling,” siger Andreas Pihl Kjærsgård.

Læs mere i rapporten ’Ni eksempler på grøn omstilling i videregående uddannelser’.

Download rapport

Ni eksempler på grøn omstilling i videregående uddannelser

Danske videregående uddannelser har mange og meget forskellige muligheder for at give de studerende et grønt læringsudbytte.

Se, hvordan ni uddannelser – heriblandt konstruktøruddannelsen på UCN – griber arbejdet med den grønne omstilling an på forskellige måder. 

Læs EVA-rapport
Mere viden

Grøn omstilling i uddannelser

Uddannelses- og forskningsministeriet har en LinkedIn-side, der løbende skaber opmærksomhed og videndeler om grøn omstilling på det videregående uddannelsesområde – både blandt ordinære uddannelser og videregående efter- og videreuddannelser.

Læs mere på Grøn omstilling i videregående uddannelser.

Konstruktøruddannelsen

Du kan blive uddannet som bygningskonstruktør 9 steder i landet. Uddannelsen tager 3 ½ år. Adgangskravene er, at du er uddannet håndværker eller har en gymnasial baggrund. Læs mere:

Konstruktøruddannelsen