Gå til sidens indhold

Ledigheden blandt konstruktører er steget i corona-perioden

Ledigheden for bygningskonstruktører har været svagt stigende, siden coronakrisen satte ind i marts. Men ledigheden har nok ikke toppet endnu, siger KF’s sekretariatsleder.

Ledigheden for bygningskonstruktører_Nicolai Perjesi.jpg
Selvom ledigheden lige nu er stigende for bygningskonstruktører, hvilket sandsynligvis skyldes coronakrisen, mener KF's sekretariatsleder, at fremtidsudsigterne for beskæftigelse ”generelt er særdeles gode”. Arkivfoto 2015: Nicolai Perjesi

”Lige nu ligger ledigheden for bygningskonstruktører på omkring 4,3 %, mens den de to foregående år kun lå på omkring 2,8 %. I faktiske tal betyder det, at der i april var omkring 520 ledige mod 320 på samme tidspunkt sidste år.”

Det siger sekretariatsleder Kim Benzon Knudsen, som tilskriver stigningen, at den igangværende coronakrise lægger sig oven i januar-dimissionerne.

”Stigning i ledigheden i januar og februar er et fast tilbagevendende fænomen, der er affødt af, at de store hold af dimittender afslutter deres uddannelse netop i januar. Der er som regel en lignede men mindre stigning omkring juni/juli på grund af dem, der afslutter uddannelsen i juni. Men normalt begynder ledighedskurven at knække i marts/april og i august/september, i takt med at dimittenderne får job. Men sådan er det tydeligvis ikke gået i år,” siger Kim Benzon Knudsen.

Ifølge FTFa er 43 % af de ledige bygningskonstruktører lønmodtagere og 57 % er dimittender. Omkring en tredjedel af de 83 nytilkomne ledige i april var dimittender.

Ledigheden har ikke toppet endnu

Han mener, at vi kan forvente en stigende ledighed.

”Vi venter en periode med relativt høj ledighed blandt konstruktørerne i sensommeren eller efteråret. Det skyldes, at en række varslede opsigelser træder i kraft i juni og juli, og at der kommer nye dimittender. Hvor lang tid det vil vare, afhænger  af, hvor hurtigt der bliver sat gang i de offentlige bygge- og renoveringsarbejder, og hvor hurtigt Landsbyggefond-midlerne kan komme ud i konkrete, igangsatte projekter”, siger han og fortsætter:

”Til gengæld er vi sikre på, at udsigterne for beskæftigelse for bygningskonstruktører generelt er særdeles gode. Både i Danmark og internationalt skal der for eksempel gennemføres store arbejder for energibesparelser og klimatilpasning, og det giver arbejdspladser til konstruktørerne.”

Dansk Byggeri forventer afmatning

Dansk Byggeri forventer dog en afmatning af byggeriet i nærmeste fremtid i lyset af coronakrisen.

”I løbet af de næste kvartaler risikerer vi faldende efterspørgsel i det konjunkturfølsomme byggeri, i takt med at andre dele af erhvervslivet, fx eksportsektoren, ventes at skrue ned for investeringerne. Det vil ramme både borgernes og erhvervslivets lyst til at investere i renoveringer og nye byggerier,” siger cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sandberg, som også forventer, at byggeriet vil få gavn af, at anlægsloftet i kommunerne er suspenderet, og at de almene boliger står foran en større renovering.

Bo Sandberg glæder sig endvidere over, at byggebranchen kom ”helskindet gennem 1. kvartal” med en vækst på 2,2 %.