Gå til sidens indhold

Medlemsdebat om KF’s målsætninger fortsætter

Konstruktørforeningens strategi udløber ved udgangen af 2020. KF’s medlemmer har haft mulighed for at give deres mening til kende i en række spørgeskemaundersøgelser. Resultatet derfra indgår i KF-bestyrelsens videre arbejde, som medlemmerne igen får mulighed for at kommentere – bl.a. på gå hjem-møderne i august og september 2019.

Debat i KF_Pixabay.jpg
KF’s medlemmer vil i 2019 fortsat have mulighed for at præge udarbejdelsen af en ny strategi både via Kf.dk, efterårets gå-hjem-møder og de regionale konstruktørdage i oktober. Foto: Pixabay

Konstruktørforeningen (KF) skal have ny strategi, og derfor er KF’s bestyrelse i gang med at udarbejde de nye mål, som foreningen skal arbejde efter fra 2020.

årets Koldingsfjord-seminar for foreningens politisk engagerede medlemmer blev de første skridt taget mod en retning, som bestyrelsen kunne arbejde videre med.

Beslutningen var at sætte mål på tre hovedområder:

 1. Fremtidens byggeri
 2. KF’s rolle i samfundet
 3. Bygningskonstruktørernes arbejdsliv år 2029.

De tre hovedområder indeholder en lang række delmål, som bestyrelsen satte til debat igennem tre spørgeskemaundersøgelser i sommeren i 2019.

Undersøgelsen, som lukkede den 14. august, gav KF’s medlemmer mulighed for både at kommentere de foreslåede mål og komme med andre forslag til, hvilke mål foreningen skal sætte sig frem mod 2029. Det har 140 medlemmer benyttet sig af.

Mange konstruktive kommentarer og forslag til mål

Ifølge sekretariatsleder i KF Kim Benzon Knudsen er der kommet en del konstruktive kommentarer, som både bakker op om den foreslåede retning og går imod.

Et medlem mener fx, at KF bør arbejde mere målrettet at skabe en holdningsændring blandt bygherrer, entreprenører, håndværkere og befolkning for at fremme bæredygtigt byggeri. Et andet medlem, som er enig i, at klima er et vigtigt emne, vil imidlertid hellere have, at KF sætter mere fokus på overenskomster for andre end de arkitektansatte, ligeløn for mænd og kvinder og aftaler om betaling for overarbejde, så jobløn bliver aflivet. Og nogen mener, at KF skal arbejde endnu mere på at gøre professionen kendt,” siger Kim Benzon Knudsen og tilføjer:

Der er dog bred enighed om, at KF fortsat skal være et stærkt fagligt fællesskab for konstruktører.

Stadig mulighed for at påvirke KF's mål

KF’s medlemmer vil stadig have mulighed for at præge udarbejdelsen af en ny strategi.

”Nu vil bestyrelsen se nærmere på alle medlemskommentarerne og indarbejde dem i en ny version af målene, som vil blive præsenteret både på vores hjemmeside, Kf.dk, efterårets gå-hjem-møder – hvis tema er ’Bæredygtighed i praksis” og på de regionale konstruktørdage i oktober. Så der er fortsat mange muligheder for både at kommentere på målene og diskutere dem med bestyrelsen,” siger Kim Benzon Knudsen.

Læs mere om forslag til nye mål for KF og efterårets 8 gå-hjem-møder i boksene herunder samt om De regionale Konstruktørdage i uge 43 og 44.

Nye mål for KF

Læs mere om målene:

KF's mål

Gå hjem-møder om bæredygtighed i praksis

KF afholder 8 gå hjem-møder i perioden 28. august til 26. september kl. 16.00-18.30:

 1. 28.08: Næstved
 2. 02.09: Odense
 3. 03.09: Esbjerg
 4. 04.09: Ålborg
 5. 09.09: Horsens
 6. 10.09: Århus
 7. 11.09: Holstebro
 8. 26.09: København 

Emnet er ’Bæredygtighed i praksis – Sæt bæredygtighed i byggeriet på formel og gør det konkret med DGNB’. Oplæg leveres af DGNB-auditorer og konsulenter fra Kuben Managements afdeling for Bæredygtighed og Byggeri.

På gå hjem-møderne vil deltagerne også lejlighed for at drøfte KF’s målsætninger med medlemmer af KF’s bestyrelse.