Gå til sidens indhold

Midlertidig arbejdsfordeling kan bruges på hele det private arbejdsmarked

Den nye mulighed for midlertidig arbejdsfordeling skal forhindre afskedigelser som følge af Covid-19. Ordningen skal holde hånden under virksomhederne og give medarbejderne større tryghed med højere dagpengesats.

Udvalgsmøder (p1358447_2494085160).jpg

Aftalen om den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning kan anvendes på hele det private arbejdsmarked, herunder også i arkitektbranchen. Ordningen gælder fra mandag den 14. september 2020 og skal sættes i værk inden udgangen af 2020. 

Arbejdsfordeling skal forhindre afskedigelser som følge af corona og samtidig holde hånden under virksomhederne og give medarbejderne større tryghed med højere dagpengesats.

FAOD, JA, KF, TL og DI anbefaler, at både virksomheder og ansatte kontakter deres respektive organisationer inden arbejdsfordeling etableres.

Få svar på din spørgsmål om arbejdsfordeling her

 • Hvad er arbejdsfordeling?

  Med arbejdsdeling kan virksomheden dele det arbejde, der er mellem medarbejderne i stedet for at afskedige dem.

  Når medarbejderne ikke er på arbejde, er de ledige og dagpengeberettigede. Dermed kan virksomhederne undgå opsigelser, samtidig med at medarbejderne bevarer tilknytningen til arbejdspladsen.

  Arbejdsfordelingen skal være sagligt begrundet, og den kan omfatte alle medarbejderne i enten hele virksomheden, en afdeling eller en enhed i virksomheden.

  Det er som udgangspunkt ikke muligt at undtage enkelte medarbejdere fra arbejdsfordelingen, medmindre der er tale om nøglemedarbejdere eller medarbejdere under uddannelse, som der gælder særlige regler for.

  Der kan ikke etableres arbejdsfordeling i enkeltmandsvirksomheder, men der kan godt iværksættes arbejdsfordeling, selvom der kun er én ansat i en afdeling eller i en produktionsenhed.

 • Hvordan sættes arbejdsfordeling i værk?

  Arbejdsgiver har ret til at sætte arbejdsfordeling i værk efter den midlertidige ordning. Virksomheder der vil bruge ordningen, skal følge reglerne om information til de ansatte efter Lov om høring af de ansatte. Vi anbefaler, at der sker ved at inddrage tillidsrepræsentanten, samarbejdsudvalget eller alle medarbejderne.  

  Medarbejderne skal have 24 timer på hverdage til at tage stilling til, om de ønsker at indgå i ordningen.  Hvis en medarbejder ikke ønsker at indgå i arbejdsfordeling, må virksomheden beslutte, om medarbejderen skal opsiges, for at arbejdsfordelingen kan gennemføres. Virksomheden skal i givet fald opsige medarbejderen med vedkommendes sædvanlige varsel og øvrige vilkår. En opsagt medarbejder indgår i arbejdsfordelingen, men får sin sædvanlige løn i opsigelsesperioden, også på dage med ledighed. 

  Hvis medarbejderne afskediges vil han/hun ikke kunne betragtes som selvforskyldt ledig, og vil derfor ikke kunne få karantæne, fordi baggrunden for en afskedigelse vil være en væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene.

  I stedet for at afskedige en medarbejder, der ikke ønsker at deltage, kan arbejdsgiver vælge at omplacere medarbejderen til en anden afdeling i virksomheden, som ikke skal omfattes af arbejdsfordelingen.

 • Hvor meget kan arbejdstiden sættes ned?

  Med den midlertidige ordning er reglerne for placering af arbejdstiden blevet mere fleksibel.   

  Virksomheden skal tilrettelægge arbejdsfordelingen, så arbejdstiden nedsættes med 20 til 50 procent i gennemsnit over hver periode på 4 uger. Det vil sige, at de berørte medarbejdere maksimalt må være ledige i halvdelen af deres sædvanlige arbejdstid.

  Medarbejderne skal have en frigørelsesattest fra arbejdsgiver, så den enkelte medarbejder uden varsel kan sige op for at overtage andet arbejde med en længere arbejdstid.

  Perioden med ledighed kan tilrettelægges fleksibelt på dage og timer fx ledig hver anden dag, en dag om ugen, hver anden uge eller halvdelen af hver arbejdsdag.

  Medarbejderne kan gennemføre efteruddannelse, der helt eller delvist ligger i perioder, hvor medarbejderne er ledig og modtager supplerende dagpenge.  Inden der iværksættes arbejdsfordeling opfordres arbejdsgiver til sammen med medarbejderne at undersøge mulighederne for efteruddannelse. 

 • Hvornår skal arbejdsfordeling sættes i værk, og hvor længe gælder den?

  Arbejdsfordelingen skal være sat i værk senest den 31. december 2020.

  Virksomheden bestemmer selv, hvor længe arbejdsfordelingen skal løbe, men den kan maksimalt vare 4 måneder. Hvis en arbejdsfordeling er iværksat i en kortere periode, kan perioden forlænges til op til i alt 4 måneder ved ny anmeldelse til jobcenteret.

 • Hvad er dagpengesatsen, og hvad gælder for jobsøgning?

  Den maksimale dagpengesats er cirka 143,50 kroner i timen. Det svarer til 23.000 kroner om måneden for en fuldtidsledig, og er cirka 20 procent over den normale dagpengesats.

  Medarbejdere, der ikke er medlem af en A-kasse eller ikke har optjent ret til dagpenge, kan opnå ret til dagpenge i den midlertidige periode ved at betale 3 måneders medlemskab af en a-kasse pr. måned, de ønsker at opnå supplerende dagpenge.

  Medarbejderne bruger ikke af sin ret til dagenge mens ordningen løber. Medarbejderne er også fritaget fo jobsøgning. De skal dog stadig have et godkendt CV senest 2 uger efter, at de er tilmeldt jobcenteret, og de skal også stå til rådighed for henvist arbejde.

  Virksomheden skal betale 3 G-dage pr. måned for hver af de medarbejdere, som indgår i arbejdsfordelingen. På disse G-dage modtager medarbejderen ikke dagpenge.

 • Kan virksomheden ansætte og afskedigede under arbejdsfordeling?

  Virksomheden kan ikke afskedige medarbejdere af samme årsag, som har begrundet arbejdsfordeling. Det vil sige at medarbejdere ikke kan afskediges fordi, der ikke er opgaver nok.  Hvis en afskedigelse var varslet før arbejdsfordelingen begyndte, vil det ikke have betydning for arbejdsfordelingen. 

  Det vil ikke være muligt at ansætte nye personer i virksomhedspraktik eller løntilskud, hvor der er en aktiv arbejdsfordeling efter den nye midlertidige ordning. En nyansat medarbejder, der tiltræder under arbejdsfordelingen, er omfattet af arbejdsfordelingen fra første dag i ansættelsen.

 • Hvad sker der efter arbejdsfordelingen?

  Når arbejdsfordelingen er udløbet genoptager medarbejderne  arbejdet med de tidligere aftalte vilkår for deres ansættelse. 

  Medarbejderen optjener anciennitet på sædvanlig vis i perioden med arbejdsfordeling.