Gå til sidens indhold

Ny struktur på Konstruktørernes lederuddannelse

Konstruktørforeningen og VIA har ændret Konstruktørernes lederuddannelse for at gøre den mere fleksibel, så den både kan følge med skiftende megatrends i byggebranchen og klæde den enkelte på med de bedste ledelsesværktøjer. VIA udbyder det indledende modul i september 2019.

Bygningskonstruktørenes lederuddannelse (Tine Jepsen).jpg
Bygningskonstruktør Tine Jepsen valgte i 2017 at begynde på Konstruktørernes lederuddannelse for bedre at kunne klare en ny stilling som projektleder. Nuværende studerende har mulighed for at bliver overflyttet til den nye struktur, hvis de ønsker det. Foto: Privat

Konstruktørernes lederuddannelse har fået et nyt liv.  

Uddannelsen udbydes stadig af Via University College i samarbejde med Konstruktørforeningen (KF), men indhold og form er lavet om.

Chefkonsulent i KF Jette Leth Djælund forklarer:

”Vi har ændret Konstruktørernes lederuddannelse for at imødekomme efterspørgslen på en mere fleksibel uddannelse, som både kan rumme skiftende megatrends i byggebranchen og har fokus på solide, strategiske og klassiske ledelsesværktøjer.”

”Den nye version af uddannelsen indleder med modulet ’Lederens personlige udvikling’ og suppleres med undervisningsdage om højaktuelle temaer i branchen, set i et ledelsesperspektiv. De efterfølgende moduler udvikler konstruktørledernes ledelsesværktøjskasse, samtidig med at der suppleres med coachingsamtaler og netværksarrangementer.”

Moduler i vilkårlig rækkefølge

Uddannelsen giver stadig 30 ECTS-point – hvilket svarer til en halv diplomuddannelse – og omfatter som før en blanding af internat og dagsundervisning.

Bortset fra det indledende modul kan man stadig tage modulerne i vilkårlig rækkefølge og bygge ovenpå med en fuld diplomuddannelse på bachelorniveau ved at tilføje 30 ECTS-point – 15 ECTS med valgfrie moduler og 15 ECTS fra et afgangsprojekt.

VIA udbyder det indledende modul i september 2019. Den samlede pris for hele uddannelsen vil være omkring 60.000 kr. Dertil kommer udgifter til internater (overnatning) i forbindelse med nogle af modulerne.

De nuværende studerende på Konstruktørernes lederuddannelse kan vælge at færdiggøre deres påbegyndte uddannelse eller blive flyttet til den nye struktur.

Hold øje med ny information på KF.dk/arrangementer.

Nyt indhold og ny struktur

Uddannelsen indhold, der endnu ikke er helt på plads, forventes at være således:

Indgangsmodul:

  • Lederens personlige udvikling (5 ECTS)

Grundmoduler:

  • Strategi, organisation og ledelse (10 ECTS)
  • Økonomisk ledelse (5 ECT)
  • Kommunikation og teamrelationer (5 ECT)
  • Strategier og digitale forretningsmodeller (5 ECTS)