Gå til sidens indhold

Ny viden fra Stående Byggepanel er tilgængelig online

’Stående Byggepanel’ vil fremme kvalitet i byggeriet ved at forebygge og afhjælpe centrale problemer ved at være på forkant med fx materialer og metoder. Panelet har netop udgivet ny viden om beton, asbest og dokumentation, som er frit tilgængeligt online.

samuel-zeller-O8dKwgPSSUk-unsplash.jpg
Stående Byggepanel er et samarbejde mellem byggeriets organisationer, som har fokus på at advare tidligt om problemer med byggeriets materialer og metoder. Foto: Samuel Zeller.

Viden om egenskaber for EPS-beton, fibre fra renovering af asbesttage samt kontrol og dokumentation af byggesager er blandt de seneste emner, som Stående Byggepanel netop har udgivet online på deres hjemmeside under overskriften ’emnedagbøger’.

Panelets videndeling formidles åbent og tilgængeligt for alle. Ifølge byggepolitisk chefkonsulent fra Konstruktørforeningen Jette Leth Fejerskov Djælund, som selv sidder med i panelet på Konstruktørforeningens vegne, er hjemmesiden en vigtig vidensportal, der på et tidligt tidspunkt kan advare om mulige problemer med fx materialer og metoder i byggeriet.

EPS-beton kan være en kilde til problemer

EPS-beton er et de emner, som Stående Byggepanel holder øje med. EPS-beton er et materiale, som består af cementpasta tilsat granulat af genbrugt emballage af ekspanderet polystyren (EPS) og hyppigt bruges til undergulve. Om det skriver Stående Byggepanel:

”Der er eksempler på, at gulvslanger er blevet utætte, og at gulvet har været meget vanskeligt at udtørre. EPS-beton er også brugt på taget af Niels Bohr Instituttet. Da der viste sig fugtskade, blev alt igen skovlet af. EPS-beton er også blevet brugt i parkeringsdæk og taghaver, hvor det har været svært at lokalisere utætheder. EPS-beton har også skabt miljø- og indeklimaproblemer, idet hærdningsvarmen fra cementpasta ved tykke lag af EPS-beton kan føre til afgasning af bl.a. pentan. Det har ført til, at beboere måtte flytte ud af lejlighederne pga. kraftig afgasning, da målinger viste, at flere stoffer var over grænseværdien.”

I alt ligger der i dag 15 emnedagbøger på panelets hjemmeside om relevante byggefaglige emner med titler som fx ’tørt indeklima og svindrevner’, ’genbrug af gamle mursten og miljøvaredeklarering’ og ’udtræk fra tilstandsrapporter i huseftersyn’.

Kommer med advarsler tidligt

Deltagerne i Stående Byggepanel består af repræsentanter fra organisationer og vidensinstitutioner, der så vidt muligt dækker et bredt udsnit af byggeriets parter. Udover Konstruktørforeningen deltager organisationer, som fx Dansk Byggeri, Teknologisk Institut, SBi, Huseftersynsordningen, Bolius, Byg-Erfa, Bygherreforeningen, Molio, og DTU. 

”Panelet skal ikke betragtes som en konkurrent til eksisterende vidensinstitutioner. Det er et supplement, der har fokus på at opdage og begrænse mulige fejl ved anvendelse af byggematerialer og –metoder, og komme med tidlige advarsler om mulige udfordringer, der så kan undersøges nærmere af andre,” forklarer Jette Djælund og tilføjer: 

”Med de klimaforandringer og knappe materialeressourcer vi pt. oplever og det voksende behov for at imødegå dem med nye metoder og materialer, er det nødvendigt, at vi ikke sætter udviklingen i stå, men holder fast i vores mod og lyst til at være innovative. Men det kan være en dyr fornøjelse at gentage fejl i byggeriet. Men panelet håber vi, at vi kan være med til at undgå og begrænse de værste fejl, så vi undgår ny MgO-sag, som jo har fået store økonomiske konsekvenser. Omfanget af problemet med MgO-pladerne kunne have været væsentligt mindre, hvis vi dengang havde haft vores panel til at opfange de tidlige problemer med pladerne,” fortæller Jette Djælund.

Panelets mål er at udbygge rækken af emnedagbøger i takt med, at der opstår nye udfordringer og nye materialer. 

Se de 15 emnedagbøger

Stående Byggepanel har i alt udgivet 15 emnedagbøger. Se hvilke her: 

Se emnedagbøgerne her
Baggrund

Læs mere

Om Stående Byggepanel, som ligger som en underside på Aalborg Universitets (AAU) hjemmeside:

Læs mere om Stående Byggepanel