Gå til sidens indhold

Nye dagpengeregler for selvstændige og freelancere er mere fleksible

Den 1. oktober 2018 trådte nye dagpengeregler i kraft, hvilket har betydning for selvstændige, freelancere, honorarlønnede og dem, som kombinerer forskellige indkomster. Reglerne gør det mere smidigt at optjene og bevare retten til dagpenge for disse indkomstgrupper.

Nye dagpengeregler_Foto_Daniel McCullough on Unsplash.jpg
Med de nye dagpengeregler er det blevet lettere at arbejde både som lønmodtager og selvstændig og stadig modtage og optjene ret til supplerende dagpenge. Foto: Daniel McCullough/Unsplash

Siden 1. oktober 2018 er det blevet lettere at optjene og bevare retten til dagpenge, hvis man er på supplerende dagpenge og arbejder både som lønmodtager og selvstændig.

Man har også mulighed at starte en virksomhed på supplerende dagpenge, hvis man ikke arbejder på fuld tid gennem flere måneder. I modsætning til før må arbejdet i egen virksomhed godt foregå i dagtimerne, men man skal altid være klar til at tage fuldtidsarbejde med en dags varsel.

Nye krav til indkomst for retten til at optjene dagpenge

For at få ret til dagpenge skal man have tjent et vist beløb inden for de sidste tre eller fem år.

Al indkomst fra arbejde, man betaler skat af – både lønmodtagerjob og honoraraflønning – tæller med i optjening af retten til dagpenge.

Som fuldtidsforsikret skal man inden for de sidste tre år samlet have tjent mindst 228.348 kr., mens man som deltidsforsikret skal have tjent mindst 152.232 kr. men man kan maksimalt medtage 19.029 af sin indtægt pr. måned som fuldtidsforsikret, og maksimalt 12.686 kr. som deltidsforsikret.

Hvis indtægten kun kommer fra overskuddet af selvstændig virksomhed, og man ikke kan opfylde indkomstkravet inden for de sidste tre år, kan man optjene ret til dagpenge, hvis man samlet set har haft et skattemæssigt overskud på minimum 228.348 kr. inden for de sidste fem år. Overskuddet fra det enkelte år deles med 12.

Som selvstændig kan man maksimalt medtage 19.029 kr. af sit overskud pr. måned som fuldtidsforsikret, og maksimalt 12.686 kr. som deltidsforsikret.

Let at afmelde/oprette en virksomhed

For at kunne modtage dagpenge skal man være ophørt med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. I de fleste tilfælde er det nok at afmelde virksomheden fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registret) og få et ophørsbevis fra skatteforvaltningen.

Med de nye regler kan man også opstarte/drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse og samtidig modtage supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for 104 uger.

Få mere at vide om de nye dagpengeregler

Hvis du vil vide mere om de nye dagpengeregler kan du læse:

Få mere viden

Selvstændige kan godt være medlem af KF

Bliver du selvstændig, kan du bevare et fuldt medlemskab af Konstruktørforeningen, hvis du ikke har ansatte.

Læs mere om, hvordan du bedst kan starte som selvstændig.

Selvstændig