Gå til sidens indhold

Opfordring til medlemmer: Kom med ideer til nye mål for KF

Konstruktørforeningens strategi udløber ved udgangen af 2020. Derfor opfordres medlemmerne til at komme med input til, hvilke mål foreningen skal sætte sig for fremtiden. Tilbagemeldingerne vil indgå i KF-bestyrelsens arbejde med en ny strategi.

Nye Mål.jpg
Det er kun medlemmer af KF, der kan kommentere på KF.dk/nyemål. Høringen løber i første omgang frem til begyndelsen af august 2019. Foto: Palle Skov

”Man kan ikke lave en strategi uden at kende sine mål.”

Det siger Konstruktørforeningens formand Gert Johansen og fortsætter:

”På generalforsamlingen i oktober 2020 skal Konstruktørforeningens medlemmer vedtage en ny strategi. Og da medlemmerne er de bedste til at foreslå, hvad der skal være foreningens nye mål, opfordrer KF’s bestyrelse alle medlemmer til at gå ind på KF.dk/nyemål for at kommentere det oplæg til nye målsætninger, som vi i bestyrelsen har udarbejdet på grundlag af den seneste medlemstilfredshedsundersøgelse og det årlige Koldingfjord-seminar i marts 2019.”

Bestyrelsen vil udarbejde sine forslag til mål inden for tre hovedområder:

  1. Fremtidens byggeri
  2. Konstruktørforeningens rolle i samfundet
  3. Konstruktørernes arbejdsliv

I første omgang har KF’s bestyrelsen fokuseret på området ’Fremtidens byggeri’. Snarest kommer der også forslag til de to andre hovedområder.

Det er kun medlemmer af KF, der kan kommentere på KF.dk/nyemål. Høringen løber i første omgang frem til begyndelsen af august 2019.

Medlemmernes kommentarer fører til revisioner

Om medlemmernes input siger Gert Johansen:

”Vi vil bruge medlemmernes kommentarer til at forbedre oplægget om KF’s fremtid, som bestyrelsen endvidere vil drøfte med medlemmerne i forskellige fora – fx på gå hjem-møder i september, i KF’s udvalg, på de regionale Konstruktørdage i uge 43-44 2019 og gennem spørgeskemaundersøgelser på KF’s hjemmeside.”

”I løbet af processen vil vi også udpege de af FN’s 17 verdensmål, som KF bedst kan bidrage til opfyldelsen af. Hermed kan vi skabe en forbindelse mellem KF’s egne mål og FN’s verdensmål.”

KF’s bestyrelse forventer at vedtage de endelige mål for fremtiden på sit møde i november 2019, hvorefter arbejdet med at udarbejde den egentlige strategi går i gang.

Vær med til at påvirke KF’s fremtid

Giv dit input til, hvad du synes er vigtigt, at KF arbejder videre med.

Vær med til at udforme nye mål for KF's arbejde