Gå til sidens indhold

PET udgiver to nye vejledninger i terrorsikring

PET udgiver to nye vejledninger om terrorsikkerhed. Den ene handler om sikkerhed i bygninger, mens den anden handler om sikkerhed i det offentlige rum. Konstruktørforeningen har været med til at udarbejde vejledningen om sikring af bygninger.

Terrorsikring.jpg
På billedet ses et eksempel på, hvordan et sikret vagtbur og en sikringssluse er integreret i en bevaringsværdig foyer og ikke fremstår som terrorsikring. Billedet er bragt i en artikel om terrorsikring i Konstruktøren 2/2018. Foto Jens Lindhe

PET (Politiets Efterretningstjeneste) har den 19.11.2019 udgivet to vejledninger i terrorsikring med titlerne: 'Tænk terrorsikkerhed i udendørs offentlige rum' og 'Tænk terrorsikkerhed i bygninger', som kan hentes i boksen nederst i artiklen.

Vejledningerne henvender sig til aktører, der enten planlægger eller rådgiver om sikkerheden i offentlige rum og bygninger – fx bygningskonstruktører, men de er også relevante for byplanlæggere, byrumsudviklere, arkitekter og ingeniører. Vejledningerne skal ses som en hjælp og støtte til de virksomheder, kommuner og organisationer, der arbejder inden for disse områder.

Om vejledningerne siger Henrik Bjelke Hansen, chef for forebyggende afdeling i PET:

"Det er vores ambition, at vi med disse vejledninger bidrager til en nødvendig forståelse af, hvorfor det er vigtigt at tænke sikkerheden ind i planlægningen af såvel offentlige rum som bygninger. Det gælder for eksempel, at fysisk sikring og design sammentænkes mest optimalt i en byggeproces, eller at man tidligt i planlægningen af offentlige rum og pladser tilrettelægger trafikal regulering på den mest hensigtsmæssige måde."

Konstruktørforeningen med i udarbejdelsen

Konstruktørforeningen (KF) har været part i udarbejdelsen af vejledningen om terrorsikring af bygninger sammen med Arkitektforeningen, Beredskabsstyrelsen, Bygherreforeningen, Ingeniørforeningen og Rigspolitiet. KF's formand Gert Johansen har repræsenteret bygningskonstruktørerne i samarbejdet med PET og siger:

"Jeg er både glad på bygningskonstruktørernes vegne for, at vi har kunnet bidrage med at få tænkt terrorsikring ind i bl.a. de allertidligste faser af projekteringen, og for at man ikke skal kunne se, at der er udført terrorsikring, så man ikke gør folk unødigt nervøse for at gå ind i en bygning. Jeg er overbevist om, at alle – der på den ene eller anden vis er beskæftiget med bygninger – vil have stor gavn af vejledningen."

PET arbejder ydermere på et idekatalog til terrorsikring i bygge- og anlægsprojekter. Kataloget vil blive offentliggjort i den kommende tid.

Download de to nye vejledninger

Hent de to vejledninger direkte på PET.dk, så du altid får den senest opdaterede version:

Læs også

Konstruktøren bragte i 2018 artiklen "Terrorsikring skal indarbejdes tidligt og være usynlig" om en bygningskonstruktør fra Bertelsen & Scheving Arkitekter. Find artiklen her på side 4.

Læs artiklen

Om PET

PET (Politiets Efterretningstjeneste) har som national sikkerhedsmyndighed til opgave at bidrage til, at samfundet rustes til at imødegå terrortruslen. PET vurderer, at dialogen med de aktører og organisationer, der er med til at udvikle byrum og bygninger i Danmark er vigtig, så man på forsvarlig vis kan styrke udviklingen af fremtidens infrastruktur og byområder med afsæt i sikkerhed over for en potentiel terrortrussel og samtidig giver brancherne en række retningslinjer.

Læs mere om PET

Download også

I juni 2019 udgav PET også vejledningen ”Tænk terrorsikkerhed ved større arrangementer”, som du kan downloade her.

Hent vejledningen på PET.dk