Gå til sidens indhold
Opdateret 05.03.21

Renovering fremmer CO2-reduktion

KF-formand Kirsten Nielsen opfordrer både regering og klimaråd til at tænke byggeriet endnu mere ind som et væsentligt bidrag til CO2-reduktion. Det gør hun i fællesskab med parterne i Renovering på dagsordenen – hvilket bl.a. kan læses i en artikel på BygTek.dk.

Renovering Pixabay
Vi kan reducere vores CO2-udledninger markant, hvis vi frem mod 2030 vælger renovering frem for nedrivning og nybyggeri, siger KF-formand Kirsten Nielsen til Byg-Tek. Foto: Pixabay

I oktober 2020 lavede Rambøll en analyse for Renovering på dagsordenen som for første gang viser, at Danmark kan reducere CO2-udledninger markant, hvis vi frem mod 2030 vælger renovering frem for nedrivning og nybyggeri.

Det fortæller formand for Konstruktørforeningen Kirsten Nielsen den 3. marts 2021 i mediet BygTek.dk og tilføjer:

”Det er en viden, vores politikere allerede skal agere på nu.”

Renovering på dagsordenen: Renover mere!

Artiklen er bragt, efter at branchepartnerskabet Renovering på dagsordenen sendte en pressemeddelelse ud som kommentar til en statusrapport fra Klimarådet om Danmarks nationale og globale klimaindsats for 2021.

”En række af byggeriets parter i Renovering på dagsordenen peger på, at byggeriet ikke behandles som en særskilt sektor i rapporten omkring klimamålene, selv om EU-kommissionen foreslår, at byggeriet fremover bør være en del af CO2-kvotesystemet,” skriver Byg-Tek og fortsætter:

”Klimarådet peger blandt andet på, at krav til byggematerialernes klimaaftryk bør indføres tidligere end 2027, som ellers foreslået i regeringens udkast til strategi for bæredygtigt byggeri.”

Blandt de omtalte parter i Renovering på dagsordenen er udover Konstruktørforeningen også Danske Arkitektvirksomheder og BAT-kartellet, der sammen udtaler:

”Vi kommer ikke udenom at energieffektivisere vores bygningsmasse som et væsentligt bidrag til CO2-reduktionen. Det gælder både i forhold til den direkte effekt af drift og byggematerialer. Men det vil også lette behovet for og dermed omkostningen ved at udbygge energiproduktionen. Der er derfor al mulig grund til, at politikerne får et langt større fokus på byggeriet som sektor end rapporten umiddelbart lægger op til.”

Læs hele artiklen på BygTek.dk.

Læs også nyhed og KF's formands kommentarer til den brede aftale om bæredygtigt byggeri, som Folketinget indgik den 5. marts 2021. 

5. MARTS 2021

Bred aftale i Folketinget om CO2-loft

Den 5. marts 2021 indgik Folketinget en bred aftale, der indfører krav om livscyklusvurderinger på alt nybyggeri fra 2023 og trinvis indførelse af loft over CO2-udledninger fra 2023 til 2029. Det er fire år tidligere, end regeringen oprindeligt havde foreslået.

Læs mere om aftalen:

Pressemeddelelse 26. februar 2021

KF: Stil krav til CO2-udledning i byggeriet fra 2023

KF er medunderskriver af en pressemeddelelse sendt ud af Renovering på dagsordenen den 26. februar 2021.

Heri udtaler KF-formand Kirsten Nielsen:

”Rambøll har så sent som i oktober sidste år lavet en analyse for Renovering på dagsordenen, som for første gang i dansk kontekst viser, at vi kan reducere vores CO2-udledninger markant, hvis vi frem mod 2030 vælger renovering frem for nedrivning og nybyggeri. Det er en viden, vores politikere allerede skal agere på nu.”

Indfør maks.-grænse for CO2-udledning pr. m2
Desuden mener KF med hensyn til regeringens udspil til ’Strategi for bæredygtigt byggeri':

  • Der mangler fokus på renovering og mangler vilje til at sætte tal på drivhusgasudledningen fra byggematerialer og bygninger. Det gør det vanskeligt at regne på effekter og at opsamle erfaringer og ny viden.
  • Allerede fra 2023 bør man stille krav til maksimum CO2-udledning pr. m2. hvilket bl.a. kan ske på baggrund af erfaringsopsamling i afprøvningsperioden for den frivillige bæredygtighedsklasse.