Gå til sidens indhold
OK18

Se her om du bliver lockoutet som ansat i en region

Konstruktørforeningen har nu modtaget varsel om lockout og boykot af de regionalt ansatte fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Foto: KF

Mandag den 12.03.2018 modtog Konstruktørforeningen (KF) varsel fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn om, at KF’s medlemmer ansat i regioner vil være lockoutet og boykottet fra den 10. april 2018.  

Lockoutet af de regionsansatte omfatter samtlige overenskomstansatte medlemmer af KF, der den 10. april er ansat eller senere tiltræder en stilling på ”Overenskomst vedrørende professionsbachelorer på det tekniske område af 11. august 2015”.

Undtagelser fra lockout og boykot

Sammen med varslet sender Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) en liste på fem sider med ansatte, der er undtaget fra boykot og lockout. Om disse undtagelser fortæller chefkonsulent i KF Steen Engelund:

”RLTN har undtaget en lang række ansatte, som også inkluderer nogle af de grupper, som KF har udpeget til at strejke. Når først man er udpeget til at strejke af KF, så kan man desværre ikke også være undtaget for lockout og boykot af arbejdsgiverne. Det gælder fx for de institutioner i Region Hovedstaden, som RLTN altså ikke kan undtage, som ønsket. Disse medlemmer skal strejke fra den 4. april og frem til konflikten er slut.”

Se listen, over hvilke institutioner Regionernes Lønnings- og Takstnævn ellers gerne vil undtage i boksen nedenfor.

Download RTLN's undtagelser

Se her om du er blandt de grupper, som Regionernes Lønnings- og Takstnævn har undtaget fra lockouten. Du skal se bort fra undtagelserne i Region Hovedstaden, da der er varslet strejke for alle medlemmer i KF i regionen.

Se om du skal strejke

Se her om du skal strejke fra den 4. april, hvis konflikten bryder ud, og der ikke indgås forlig mellem parterne.

OK18: Se her om du skal strejke

Har du spørgsmål?

Skriv til KF’s særlige OK-postkasse, hvis du har spørgsmål vedrørende konflikten.

OK@kf.dk