Gå til sidens indhold
OK18

Se her om du bliver lockoutet som kommunalt ansat

Konstruktørforeningen har nu modtaget varsel fra Kommunernes Landsforening om lockout og boykot af de kommunale ansatte med virkning fra den 10. april 2018.

Foto: KF

Mandag den 12.03.2018 modtog Konstruktørforeningen (KF) varsel fra Kommunernes Landsforening (KL) om, at de kommunale arbejdsgivere lockouter og boykotter deres medarbejdere fra døgnets begyndelse tirsdag den 10. april 2018.

Arbejdsstandsningen omfatter overenskomstansatte medlemmer af Konstruktørforeningen, som er ansat på ”Overenskomst for bygningskonstruktører af 12. august 2015”.

Arbejdsstandsningen omfatter alle ansatte under KL's forhandlingsområde.

Disse medarbejdere er undtaget lockout og boykot  

KL har endvidere informeret KF om, at en række ansatte er undtaget lockout og boykot. Listen over hvem der er undtaget, ser du nedenfor. Du bør dog bemærke, at du IKKE er undtaget fra lockouten, hvis du er udtaget af KF til at strejke. I det tilfælde skal du fortsætte med at strejke efter den 10. april, frem til konflikten slutter. Er du ikke udpeget til at strejke, er du altså undtaget, hvis du arbejder her:

  • Ansatte ved kommunale fællesskaber (fælleskommunale selskaber), jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, inden for affald, varme, vand, spildevand, gas, el, havne, færger, lufthavne og beredskaber.
  • Ansatte ved selvstyrehavne, jf. lov om havne.
  • Ansatte ved trafikselskaber, jf. lov om trafikselskaber.
  • Ansatte ved kommuners forsyningsaktiviteter på det tekniske område inden for affald, varme, el, vand og spildevand.
  • Ansatte ved kommunale havne, færger, lufthavne og beredskaber.
  • Elever/praktikanter, jf. hovedaftalens § 7, stk. 5, nr. 3.

Se her om du skal strejke

Se her om du er blandt de kommunalt ansatte bygningskonstruktører, der er udtaget til at strejke.

OK18: Se her om du skal strejke

Vil du vide mere?

Skriv til KF’s særlige ok-postkasse, hvis du har spørgsmål om konflikten. Så får du direkte svar af de medarbejdere, der ved mest om sagen.

ok@kf.dk