Gå til sidens indhold

Sikringsstyrelsen: Nye tilstandsrapporter skal lette bolighandler

Et nyt vurderingssystem for huseftersyn bliver indført den 1. oktober 2020. Formålet er at give køberne bedre indblik i husets tilstand og behov for renoveringer, siger Sikkerhedsstyrelsen. KF frygter dog, at de byggesagkyndige ikke kan nå at få de nødvendige kompetencer forinden og mener, at det nye system har visse faldgruber.

Hus til salg_Pixabay_Alexander Stein.jpg
Der bliver årligt udarbejdet 80.000 tilstandsrapporter og 55.000 elinstallationsrapporter, som fra 1. oktober 2020 skal udarbejdes på en ny måde med farvebetegnelser og standardtekster, så det ifølge Sikkerhedsstyrelsen bliver lettere at sammenligne tilstandsrapporter for flere huse og fra forskellige byggesagkyndige. Foto: Pixabay/Alexander Stein

Fra 1. oktober 2020 bliver systemet for tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter i forbindelse med huseftersyn lavet om og forenklet.

Det siger Sikkerhedsstyrelsen i en pressemeddelelse, som også fortæller, at forbrugerne vil få adgang til et nyt digitalt univers, hvor de ”både kan tilgå rapporterne og få ordningen forklaret i ord, billeder og på video”.

En af de største ændringer er, at det nuværende karaktersystem med K1, K2 og K3 bliver erstattet af farvebetegnelser.

”Mange forbrugere har haft svært ved at gennemskue de hidtidige K-værdier. Fremover bliver bygningens tilstand klassificeret efter, hvor hurtigt de kritiske skader skal udbedres, mens farverne i elinstallationsrapporten oplyser om eventuelle risici for brand og stød,” står der i Sikkerhedsstyrelsens pressemeddelelse, som fortsætter:

”Fremover bliver kritiske skader, som straks skal udbedres, markeret med rødt i tilstandsrapporterne, mens alvorlige skader, der nok skal udbedres, men godt kan vente et par år, bliver markeret med gult. Mindre alvorlige skader bliver markeret med gråt, mens skader, der skal undersøges nærmere, bliver markeret med sort.”

KATEGORIER I FARVER: Herover ses, hvordan de nye farvebetegnelser bruges: Fx er rød i tilstandsrapporter udtryk for en ’Kritisk skade’ og gul for en ’Alvorlig skade’, mens gul i elinstallationsrapporterne betyder ’Risiko for stød’ og rød ’Risiko for brand’.

Byggesagkyndige skal bruge standardtekster

Beskrivelserne af de enkelte skader i tilstandsrapporterne bliver endvidere revideret og forenklet, så det er lettere at sammenligne tilstandsrapporter fra flere huse.

”Tidligere har det været op til de bygningssagkyndige selv at beskrive skaderne på en bygning. Derfor er der blevet brugt rigtigt mange fagudtryk og forkortelser, som købere og sælgere ikke nødvendigvis har kendt til. For at gøre rapporterne lettere at forstå, ligger der standardtekster i det nye it-system, som kan bruges til at beskrive skaderne,” siger kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen Stine Pedersen og fortæller, at det fortsat vil være muligt for de bygningssagkyndige at supplere forklaringerne.

Ifølge pressemeddelelsen vil Sikkerhedsstyrelsen ”frem mod lanceringen undervise branchen i det nye system”, uden at det er nærmere angivet hvor og hvordan.

KF: Risiko for faldgruber i nyt huseftersynssystem

Næstformand i Konstruktørforeningen Kirsten Nielsen er positiv over for det nye vurderingssystem, men tager også visse forbehold.

”Ud over at der ikke endnu er offentliggjort en plan for uddannelsen af byggesagkyndige med hensyn til det nye system, kan det være problematisk på så kort tid at skulle nå at erhverve sig de nødvendige kompetencer som fx at være i stand til forklare de nye symboler, så både sælger og køber forstår dem,” siger Kirsten Nielsen og fortsætter:

”Jeg er spændt på, hvordan indhold og formuleringer vil være for de standardtekster, som de byggesagkyndige skal benytte sig af i deres rapporter. Hvis de bliver for generelle, kan værdien af huseftersynsrapporterne være i fare.”

Kirsten Nielsen er dog lidt betænkelig ved en af de nye kategorier.

”Kategorien ’Mulige skader’ er umiddelbart en meget åben kategori, som omfatter forhold i bygningen, der skal undersøges nærmere for, om det kan være en kritisk eller en alvorlig skade. Denne kategori kan være en faldgrube for køberne, fordi den kan risikere at stille dem dårligere, da de står med større et ansvar og risiko, hvis de ikke er opmærksomme nok på kategorien og får foretaget ekstra undersøgelser. Hvem skal i øvrigt betale dem?,” siger Kirsten Nielsen og tilføjer:

”Jeg kan også være lidt bange for, at forsikringsselskaberne med denne kategori nemmere kan undgå at skulle dække en skade, hvilket vil forringe forbrugernes retsstilling.”

Danske BOLIGadvokater er også bekymret for forbrugernes retsstilling, som vil få ”en helt ny juridisk retsstilling, hvor konsekvenserne ikke er undersøgt tilstrækkeligt”. Læs mere om advokatfirmaets holdning i den nederste boks herunder.

Nyt vurderingssystem for huseftersyn

Hermed nogle informationer omkring lanceringen af det nye system for huseftersyn, der træder i kraft 1. oktober 2020:

  • Da en allerede udarbejdet tilstandsrapport er gyldig i 6 måneder, vil man frem til udgangen af marts 2021 stadig kunne se tilstandsrapporter med de hidtidige K-karakterer.
  • En elinstallationsrapport er gyldig i 1 år, og derfor vil man frem til udgangen af september 2021 stadig kunne møde tilstandsrapporter med de hidtidige værdier.
  • Den nye it-platform bliver fælles for de to rapporter i huseftersynsordningen og erstatter et 15 år gammelt system til tilstandsrapporter og et 8 år gammelt system til elinstallationsrapporter.
  • Frem mod lanceringen vil Sikkerhedsstyrelsen undervise branchen i det nye system.
  • Der bliver hvert år udarbejdet omkring 80.000 tilstandsrapporter og 55.000 elinstallationsrapporter.

Læs mere på:

Sikkerhedsstyrelsen
Danske BOLIGadvokater:

Forbrugernes retsstilling forringes

Ifølge Sikkerhedsstyrelsen vil forbrugernes retsstilling i forhold til tegning af ejerskifteforsikringer ikke blive ændret med den nye ordning, ”da fejl og skader vil blive vurderet ud fra samme retningslinjer som hidtil”.

Dette betvivler Danske BOLIGadvokater imidlertid.

”Vi er alvorligt bekymrede for forbrugernes retsstilling og ordningens praktiske gennemslagskraft. Herunder at ændringerne kan resultere i flere klagesager og retssager mellem købere og sælgere samt mellem køberne og de bygningssagkyndige.”, siger Danske BOLIGadvokater i en pressemeddelelse.

Danske BOLIGadvokater mener, at vurderingssystemet vil medføre juridiske ændringer, ”der giver en helt ny juridisk retsstilling for forbrugeren, hvor konsekvenserne ikke er undersøgt tilstrækkeligt”, og som betyder, ”at boligkøberen opnår en dårligere forsikringsdækning end i den nuværende ordning”.

Advokatfirmaet frygter også, at der er en risiko for, at de byggesagkyndige vil have en tilskyndelse til at putte flere skader i rød kategori for ikke at risikere sagsanlæg.

Læs hele pressemeddelelsen:

Danske BOLIGadvokater