Gå til sidens indhold

Skærpede brandkrav til fortrappen, hvis bagtrappen omdannes til badeværelser

Hvis en bagtrappe nedlægges for at lave badeværelser eller elevator, stilles der særlige brandkrav til fortrappen i ejendommen. Brandkravene kan opfyldes på flere måder. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) giver gode råd.

Brandsikring af fortrappe v. badeværelse på bagtrappe_FOTO_DBI.jpg
Hvis bagtrappen inddrages til badeværelse, kommer der skærpede brandkrav til fortrappen. Her ses en løsning med sprinkleranlæg på fortrappen og nye, mere brandsikre entredøre. Foto: DBI

Ældre boligforeninger – der ikke har eget toilet og bad eller elevator – er i stigende grad begyndt at nedlægge bagtrapperne for at inddrage arealet til netop at etablere badeværelser eller elevator.    

Det kræver en byggetilladelse at omdanne bagtrappen på den måde og stiller samtidig krav til brandsikring af hovedtrappen.

Tre muligheder for at brandsikre fortrapper

Ifølge Svend Voss, brandteknisk rådgiver i Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), findes der tre løsningsmodeller.

Den dyreste løsning koster en mio. kr. pr. opgang.

”Fortrappen af træ kan erstattes af en trappe af beton/stål, som kan modstå brand i 30 minutter (R 30 A2-s1, d0). Samtidig skal beboerne udskifte de gamle entredøre med nye, som skal kunne modstå brand i 30 minutter (branddør klasse EI2 30-C). Denne løsning koster ca. 1 mio. kr. pr. trappeopgang og vælges derfor næsten aldrig,” siger Svend Voss.

I den anden, billigere løsning kan man nøjes med at beklæde trappen med gips og udskifte entredørene.

”Vangerne og undersiden af trætrappen kan beklædes med gips, som kan modstå brand i 30 minutter (brandbeskyttelsessystem til 30 minutter – K2 30 A2-s1, d0). Desuden skal entredørene udskiftes med døre, der har 30 minutters brandmodstandsevne – samme type som i det første eksempel. Men løsningen er ikke særlig køn, og vælges derfor sjældent.”

Den billigste og mest anvendte løsning omfatter sprinklersystem.

”Trætrappen kan bibeholdes uændret, og trapperummet sprinkles fx i henhold til DBI retningslinje x 251-4001: Sprinkleranlæg – Projektering, installation og vedligeholdelse. Det koster omkring 200.000 kr. pr. trappeopgang og er den mest anvendte løsning. Ved flere opgange på samme matrikel kan samme vandforsyning benyttes til flere trappeopgange, hvilket reducerer omkostningerne,” siger brandrådgiveren, der dog påpeger, at det i nogle tilfælde kan være en udfordring at beholde de eksisterende entredøre.

Forskellige regler i kommuner for brandsikring af entredøre

Ønsker man ikke at erstatte de eksisterende entredøre med 30 minutters branddøre – som to af løsningerne indebærer – kan man muligvis godt bevare entredørene.

”Det kræver, at der installeres en afskærende sprinkler i boligen til at beskytte den eksisterende entredør,” siger Svend Voss.

Dog er der forskel på reglerne i landets kommuner.

”I Aarhus Kommune ønsker man ikke løsninger med en afskærende sprinkler i boligerne, men kræver konsekvent, at entredørene udskiftes. Forklaringen er, at det er vanskeligt at få adgang til de afskærende sprinklere i forbindelse med service og inspektion. I Københavns Kommune stiller man derimod krav om både en afskærende sprinkler i boligen og udskiftning af entredøren.”

Svend Voss opfordrer til, at man kontakter ham selv eller afdelingen for brandteknisk rådgivning i DBI, hvis man vil vide mere om, hvordan man brandsikrer bedst, når man inddrager bagtrapperne i en etageejendom.