Gå til sidens indhold

Skal Konstruktørforeningen have en betalt næstformand?

KF's bestyrelse foreslår, at KF får en fuldtidsbetalt næstformand for at få endnu mere politisk indflydelse i byggebranchen og dermed skabe større synlighed omkring bygningskonstruktørerne. Forslaget skal til urafstemning i perioden 31. oktober til 10. november 2017.

Næstformandsvalg m nuværende nfmd. K. Nielsen FOTO Nicolai Perjesi_ICO5069.jpg
Der er svært for den ni mand store bestyrelse at følge med efterspørgslen efter KF’s repræsentation i diverse fora og projekter. Den nuværende næstformand, Kirsten Nielsen, ses i hvid bluse i midten. Foto: Nicolai Perjesi

Konstruktørforeningens (KF) bestyrelse har besluttet at stille forslag om, at KF får en betalt næstformand på fuld tid.

”Baggrunden er, at KF har svært ved at følge med det stigende antal tilbud om medindflydelse, vi får i både byggefaglige sammenhænge, fagbevægelsen og det politiske liv – fra at deltage i netværk og udvalg til at byde ind med holdninger til udspil fra ministre,” siger sekretariatschef Kim Benzon Knudsen.

Da indførelsen af en fuldtidsbetalt næstformand kræver ændringer af KF’s vedtægter, skal forslaget til urafstemning blandt foreningens medlemmer i perioden 31. oktober til 10. november 2017.

Det er kun erhvervsaktive og ledige medlemmer, der har stemmeret. Afstemningen er anonym og foregår ved at de stemmeberettigede får mailet et unikt link, som kun de kan bruge.

Hvis du har ændret din mail-adresse, gå ind på Mit KF og ret den, så KF kan sende det unikke link til den rette mailmodtager.

Næstformandens opgaver er mangesidige

Ud over at optræde som suppleant/stedfortræder for KF’s formand skal næstformanden bl.a.:

 • Deltage i den politiske kontakt til fagbevægelsen – primært FTF – som er KF’s hovedorganisation, til forhandlingsfællesskaberne og andre relevante organisationer samt varetage et praktisk samarbejde med forskellige arbejdsgiverorganisationer.
 • Være KF’s ansigt udadtil i forhold til ledelsen på relevante uddannelsesinstitutioner.
 • Varetage politisk kontakt til FTFa, som er a-kasse for KF’s medlemmer.
 • Varetage det politiske ansvar i forhold til Nordisk Byggsymposium og i øvrigt være suppleant for formanden i foreningens internationale samarbejde.
 • Være formand for KF’s Organisationsudvalg, hvilket indebærer at tilrettelægge udvalgets arbejde, lede møderne og rapportere til bestyrelsen om udvalgets arbejde.
 • Varetage foreningens interesser frem til et valg, hvis formanden skulle træde af før tid.

Evne for kommunikation og lederskab som kompetencer

Alle aktive medlemmer af KF – det vil sige dem, der betaler fuldt kontingent eller ledighedskontingent – kan stille op som næstformand.

En fuldtidsbetalt næstformand skal bl.a.:

 • Have indsigt i KF’s strategier og kunne byde ind med ideer til, hvordan ideerne realiseres.
 • Være udadvendt, have gode kommunikative evner og være i stand til at formidle KF’s politikker.
 • Kunne deltage i forhandlinger med KF’s samarbejdspartnere og modspillere.
 • Være kontaktskabende og kunne inspirere andre KF-medlemmer til at bidrage til KF’s politiske holdninger.
 • Være en god mødeleder og kunne lede en gruppe af frivillige KF-bestyrelsesmedlemmer

Hvis medlemmerne stemmer for forslaget om en betalt næstformand, skal interesserede kandidater stille op før 1/9 2018, så den valgte næstformand er klar til at begynde sit aflønnede hverv den 1. januar 2019.

Læs mere om baggrunden for forslaget om en betalt næstformand og om jobbet som næstformand.

FORMALIA

Forslag til ændring af KF’s vedtægter i forbindelse med indførelse af en betalt næstformand

Her kan du downloade det dokument, der indeholder forslaget til ændringer af KF’s love, hvilket kræves for at Konstruktørforeningen kan indføre en medlemsvalgt, fuldtidsfrikøbt næstformand.

Ændring af KF’s love
MIT KF

Har KF din rigtige mailadresse?

Husk at gå ind på 'Mit KF' og ret, hvis du har fået en ny mailadresse.

Mit KF