Gå til sidens indhold

Stigning i både søgning, optag og kvinder på uddannelsen til konstruktør

Med 1.366 nye studerende har konstruktøruddannelsen optaget 6 % flere end ved sommeroptaget i 2019. Med en vækst på 26 % har uddannelsen oplevet den største stigning i antallet af kvinder. Det betyder, at hver 3. optagne er en kvinde. Der er stadig ledige pladser på visse uddannelsessteder.

Konstruktøruddannelsen 2020_Stigning i både søgning, optag og kvinder_Pixabay.jpg
26 pct. flere kvinder er optaget på konstruktøruddannelsen sammenlignet med sommeren 2019. Det svarer til 84 kvinder og er den største stigning nogensinde og betyder, at 30 %, der starter på uddannelsen, er kvinder. I 2019 var 25 % kvinder og i 2016 var kun 23 % kvinder. Foto: Pixabay

Med 1.366 optagne på sommerholdet for bygningskonstruktøruddannelsen i 2020 fortsætter uddannelsen sin fremmarch, både hvad angår søgning og antal optagne.

1.595 søgte ind på konstruktørstudiet – hvilket er 1 % mere end i 2019, hvor uddannelsen oplevede sin hidtil største vækst på 15 % i forhold til 2018. Både i 2019 og 2020 ligger uddannelsen på en 14. plads over de mest søgte.

Information om både søgning og optag, finder du på hjemmesiden for Uddannelses- og Forskningsministeriet.

6 % flere er optaget på konstruktørstudiet

I forhold til sidste år er 6 % flere blevet optaget på konstruktørstudiet – hvilket er den samme stigning som for alle uddannelserne, hvor i alt 69.526 ansøgere har fået tilbud om en plads på en videregående uddannelse.

En del af stigningen skyldes sandsynligvis coronakrisen og som følge heraf sommerens regeringsaftale om at oprette 5.000 ekstra pladser på udvalgte uddannelser – herunder konstruktøruddannelsen, der anslået har fået 100-150 ekstra pladser (på grund af ferietiden har det endnu ikke været muligt at få det konkrete tal, red.).

Med dette års sommeroptag er bygningskonstruktøruddannelsen den 12. største videregående uddannelse. I 2019 lå den som nr. 14.

”Konstruktører er vigtige for den grønne omstilling”

Om det stigende optag siger næstformand i Konstruktørforeningen Kirsten Nielsen:

”At konstruktøruddannelsen igen i år har et stigende optag er meget positivt. Det viser, at konstruktørernes profil er blevet mere kendt og dermed vækker interesse hos flere unge. Men det er særligt positivt, fordi byggebranchen står over for store udfordringer, når den grønne omstilling skal styrkes. Her spiller konstruktørerne nemlig en stor rolle, fordi de har så bred en faglighed,” siger næstformand i Konstruktørforeningen Kirsten Nielsen og tilføjer:

”Med meget lav ledighed blandt bygningskonstruktører, er der brug for endnu flere konstruktører i fremtiden, hvis vi skal nå i mål med omstillingen til et klimaneutralt samfund i 2050.”

26 % flere kvinder starter på konstruktøruddannelsen

En overraskelse er, at der på dette års optag er 26 pct. flere kvinder – en stigning på 84 kvinder – sammenlignet med sommeroptaget 2019. Det er den største stigning nogensinde og betyder, at knap hver 3., der starter på uddannelsen, er kvinde. I 2019 var det hver 4., mens kun 2 ud af 9 i 2016 var kvinder.

Optaget af mænd er derimod faldet med 1 % fra 2019 til 2020 – hvilket svarer til 6 mænd.

Om den store stigning af kvinder på konstruktøruddannelsen, siger næstformand Kirsten Nielsen:

”Det er glædeligt, at rigtig mange kvinder ser muligheder i konstruktøruddannelsen. Både på uddannelsen og i byggebranchen har kvinder været underrepræsenteret i mange år, så det er af stor betydning, at konstruktøruddannelsen nu er med til at ændre på dette. Det giver en anden dynamik og et bedre arbejdsmiljø, når der er en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder. Desuden er der ofte en faglig gevinst at hente i forskellighed og forskellige måder at arbejde på.”

Stadig ledige pladser på visse uddannelsessteder

Der er stadig ledige pladser til konstruktøruddannelsen her:

Du kan løbende få et overblik over, hvor der er ledige pladser på de videregående uddannelser ved at gå ind på Ufm.dk.

På UddannelsesGuiden kan du finde en samlet oversigt over eventuelle ansøgningsfrister samt links til, hvordan du søger de ledige pladser på de enkelte uddannelsessteder.

To hold og to ansøgningsfrister årligt

Bygningskonstruktøruddannelsen begynder to gange om året, i august/september (sommeroptag) og januar/februar (vinteroptag). Der er ansøgningsfrist i december for vinteroptaget, hvor du skal søge gennem det enkelte uddannelsessted. Kontakt det ønskede uddannelsessted og hør nærmere.

Læs mere om Konstruktøruddannelsen.

 • Se de 14 meste søgte uddannelser

  Her er listen over de 14 uddannelser, som er de mest søgte i 2020. Bygningskonstruktørerne ligger som nr. 14:

  1. Pædagog
  2. Sygeplejerske
  3. Medicin
  4. Civilingeniør
  5. Diplomingeniør
  6. Erhvervsøkonomi
  7. Socialrådgiver
  8. Psykologi
  9. Folkeskolelærer
  10. Jura
  11. Markedsføringsøkonom
  12. Finansøkonom
  13. Fysioterapeut
  14. Bygningskonstruktør


  Top 4 for de mest søgte uddannelser

  I top 4 ligger søgningen til uddannelsen som pædagog (5.910 ansøgere), sygeplejerske (5.112 ansøgere), medicin (4.462 ansøgere) og civilingeniør (3.953 ansøgere).

  Til sammenligning søgte 1.595 ind på konstruktørstudiet ved sommeroptaget 2020.

  Top 4 for den største stigning af ansøgere

  Hvis man ser på den største stigning af ansøgere i forhold til 2019, ser top 4 dog anderledes ud: Finansøkonom (en stigning på 24 %), psykologi (21 %), medicin (16 %) og jura (14 %).

  Til sammenligning søgte 6 % flere ind på konstruktøruddannelsen ved sommeroptaget 2020.

VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 2020

4 ud af 5 studieansøgere er optaget på deres 1. prioritet

Status den 30. juli 2020 for optaget på de videregående uddannelser er:

 • Optagne: 69.526. 81 pct. er optaget på deres 1. prioritet
 • Standby: 4.562
 • Afviste kvalificerede ansøgere: 10.686
 • Ansøgere, der ikke lever op til adgangskrav (ikke-kvalificerede): 8.979
 • Ansøgere, der selv har annulleret alle ansøgninger: 844
 • Ansøgere (1. prioritetsansøgninger): 94.599
 • Ansøgninger (alle prioriteter): 261.291
 • Antal ansøgninger pr. person: 2,8 uddannelser i gennemsnit

Den samlede optagelse på 69.526 studerende er 6 pct. højere end sidste år, hvilket svarer til en stigning på 3.812 personer.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

MERE VIDEN

Konstruktøruddannelsen

Du kan blive uddannet otte steder i landet som bygningskonstruktør. Uddannelsen tager 3 ½ år. Adgangskravene er, at du er uddannet håndværker eller har en gymnasial baggrund.

Læs mere:

Konstruktøruddannelsen