Gå til sidens indhold

Urafstemning om forliget på arkitektområdet er i gang

Konstruktørforeningen har indgået forlig med Dansk Industri om den nye overenskomst på arkitektområdet. Inden forliget bliver gyldigt som overenskomst, skal medlemmerne stemme ja eller nej til, om de vil acceptere forligets indhold.

Gert underskriver.jpg
Konstruktørforeningens formand Gert Johansen underskriver her den nye overenskomst på arkitektområdet ca kl. 05 om morgenen den 28.2.2020 efter intense forhandlinger hele natten. Foto: KF

Fredag den 28. i februar 2020 blev Konstruktørforeningen (KF) enig med Dansk Industri (DI) om et forlig på arkitektområdet.

Det er dette forlig, KF netop har sendt til urafstemning hos foreningens arkitektansatte medlemmer, som alle har modtaget en mail med overskriften ’Stem om den nye overenskomst på arkitektområdet’ fra KF torsdag den 26. marts 2020. Mailen indeholder et link til afstemningen.

Hvis du ikke fik stemt i første omgang, vil du også have modtaget påmindelsesmail fredag den 3. april.

KF’s bestyrelse anbefaler at stemme ’ja’

I mailen kommer KF’s hovedbestyrelse med sin anbefaling. Den lyder:

”KF’s samlede bestyrelse anbefaler, at der stemmes ja til forliget, da det rummer en række forbedringer navnlig i forhold til bedre minimumslønninger, generelle lønreguleringer for alle, regulering af de særlige minimumslønninger for joblønnede, bedre barselsrettigheder for fædre og bedre vilkår til småbørnsforældre. Derudover er det lykkedes at bevare overenskomstens rettigheder på alle områder.”

Vedtaget eller forkastet

Hvis medlemmerne stemmer ja, kan forliget tiltrædes som en overenskomst, der gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. marts 2020.

Stemmer medlemmerne nej, er der konflikt mellem de arkitektansatte bygningskonstruktører og Dansk Industri.

Sidste frist for at afgive din stemme er tirsdag den 14. april 2020 kl. 12.00, hvor afstemningen lukker.

Har du ikke modtaget mail med adgang til afstemningen?

Har du ikke modtaget mailen med link til afstemningen og vil du gerne deltage i afstemningen, bør du kontakte KF straks.

OK20

Det indeholder forliget

Her får du et overblik over, hvad forliget indeholder i overskrifter. Hvis du vil se deltaljerne i forliget, finder du links til dem i boksen herunder:

  • Lønbåndene hæves med 400 kr. om måneden pr. 1. marts de næste 3 år, det vil sige i alt 1.200 kr. i perioden.
  • Minimumslønnen for jobløn hæves med 400 kr. pr. år de næste 3 år og stiger med i alt 1.200 kr. i perioden.
  • Der er som noget nyt aftalt en generel lønstigning som et løntillægkaldet ’særlig opsparing’ på 2,67 procent af lønnen over de næste 3 år. Det svarer til 0,89 procent hvert år.
  • 3 ugers ekstra orlov med løn øremærket til faderen.
  • Ret til frihed ved barns 2. sygedag uden løn.
  • Ansatte, der arbejder ud over folkepensionsalderen, kan vælge at få pensionsbidraget udbetalt som løn i stedet for at få det indbetalt til pensionsordningen. 
  • Arbejdsmiljørepræsentanter får ret til frihed til at deltage i KF’s relevante arbejdsmiljøkurser, og tillidsrepræsentanternes ret til at få udleveret personoplysninger i forbindelse med tillidshvervet forringes ikke pga. persondatareglerne.  
  • Ferie kan holdes i timer i stedet for hele dage, men ferielovens ret til minimum 3 ugers samlet sommerferie respekteres.
  • Overenskomsten bliver tilpasset den nye ferielov, primært hvad angår ferieoverførsel og børneomsorgsdage.

Mangler du afstemningen

Er du arkitektansat og har du ikke modtaget afstemningsmailen, så kontakt KF straks.

Kontakt KF

Læs mere

Se alle dokumenterne i forliget med med Dansk Industri på arkitektområdet og se også KF's gennemgang af det.

Se KF’s gennemgang af overenskomstforliget på arkitektområdet