Gå til sidens indhold

Studentermedarbejder med interesse for fag- og uddannelsespolitik, administration og analyser

Konstruktørforeningen, der er en faglig organisation for ca. 8.000 bygningskonstruktører, søger en studenterhjælp til vores uddannelses- og byggepolitiske område. Du kan fx være stud.scient.pol., stud.scient.soc eller stud.merc.

Du vil varetage opgaver med foreningens fagpolitiske interesser, pleje vores relationer til eksterne samarbejdspartnere og servicere medlemmer. Dertil kommer udarbejdelse af statistik og dokumentation og servicering af uddannelses- og byggepolitisk udvalg.

Jobbet og dig

Vi forestiller os, at du er ca. 1-2 år inde i studiet og har lyst til at arbejde i en fagforening, har interesse for uddannelse og arbejdsmarkedsforhold og kendskab til statistik og analyse.

Som studentermedhjælp på det uddannelses- og byggepolitiske område skal du bidrage med:

  • Bistand til projektadministration, herunder deltagelse i møder/arrangementer
  • Statistik og dokumentation til politiske analyser
  • Forefaldende opgaver ifm. de politiske udvalg samt driftsopgaver hertil

Du vil få erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation, bistå med støtte til arbejdet i de politiske udvalg (indkaldelser, referater mv.) og møder for studerende på uddannelsesinstitutionerne og deltage i møder og arrangementer. Du vil skulle indsamle og analysere statistisk materiale (uddannelse, byggeri og samfundsøkonomi) til brug for afdelingens fagpolitiske arbejde.

Du vil primært referere til hhv. den byggefaglige konsulent og den uddannelsespolitiske konsulent.

Derudover vil du indgå som støttefunktion til forskellige projekter og opgaver. Du forventes at kunne tage initiativ og kunne arbejde selvstændigt. Du skal have lyst til at påtage dig mangesidede opgaver og indgå i en travl hverdag med udgangspunkt i varetagelse af medlemmernes faglige interesser inden for uddannelse, profession og arbejdsliv.

Tiltrædelse, arbejdstid og sted 

Tiltrædelse snarest muligt. Arbejdstiden er gennemsnitlig 15 timer fordelt på to til tre faste dage om ugen efter aftale. Arbejdstiden planlægges i samarbejde med hhv. den byggefaglige konsulent og den uddannelsespolitiske konsulent og kan placeres fleksibelt under hensyntagen til studie, eksamener og ferie. Vi lønner med udgangspunkt i DJØF’s lønstatisk for studentermedhjælpere.

Vores arbejdsmiljø er uformelt og præget af gensidig hjælpsomhed og løbende dialog. Arbejdsstedet foregår med base i Konstruktørforeningens sekretariat i Ny Kongensgade 15, København K.  

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte:

Chefkonsulent Jette Leth Djælund
Tlf.: 3336 4150 / jette@kf.dk

Chefkonsulent Ida Andkjær Koch
Tlf.: 3336 4150 / ida@kf.dk

Søg jobbet

Send en kort ansøgning med CV på e-mail til kf@kf.dk mærket ”studentermedhjælp PA”.

Om KF

Konstruktørforeningen er bygningskonstruktørernes faglige organisation og Danmarks største netværk for bygningskonstruktører. KF repræsenterer bygningskonstruktørerne, arbejder fx for synlighed og anerkendelse af professionen, samt rådgiver medlemmerne om deres løn og ansættelse.

Om KF