Gå til sidens indhold

Generalforsamling 2020

KF’s generalforsamling forgik den 24. oktober 2020 kl. 14.30-18.30 på Hotel Opus i Horsens. Her får du overblikket over dagsordenen, som både inkluderede vedtægtsændringer og forslag om en ny strategi. Filerne der indgik på generalforsamlingen finder du i boksen nederst på siden.

Dagordenen for årets generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Valg af stemmetællere til generalforsamling (GF)
 4. Forelæggelse af beretning for perioden fra sidste GF
 5. Forelæggelse af KF’s strategi og handlingsplan til godkendelse
 6. Forelæggelse af de reviderede regnskaber for de forløbne to regnskabsår
 7. Forslag til behandling:
  - Præsentation af kandidater til valg, der afholdes efter GF som en skriftlig urafstemning fra uge 44 – elektronisk eller per brev.
  - Gennemgang af bestyrelsens forslag til ændringer af KF’s love med henblik på efterfølgende urafstemning
 8. Forelæggelse af budget for de kommende to regnskabsår, herunder
  fastsættelse af kontingent
 9. Valg af to kritiske revisorer og to revisorsuppleanter
 10. Eventuelt

Forslagene til ændring af lovene vil blive sendt til urafstemning blandt alle medlemmer. 

Filer til generalforsamlingen

Læs beretningen som bladre-pdf

Her på siden kan du finde beretningen i en bladre-pdf-version, som egner sig bedre til at læse på skærmen. OBS. Du skal være logget ind for at kunne læse den. 

KF's beretning 2018-2020