Gå til sidens indhold

Generalforsamling 2020

KF’s generalforsamling foregår i år den 24. oktober 2020 kl. 15.30-19.00 på Hotel Opus i Horsens. Her får du overblikket over dagsordenen, som både inkluderer vedtægtsændringer og forslag om en ny strategi.

Dagordenen for årets generalforsamling er:


1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagsorden

3. Valg af stemmetællere til generalforsamling (GF)

4. Forelæggelse af beretning for perioden fra sidste GF

5. Forelæggelse af KF’s strategi og handlingsplan til godkendelse

6. Forelæggelse af de reviderede regnskaber for de forløbne to regnskabsår

7. Forslag til behandling:

  • Præsentation af kandidater til valg, der afholdes efter GF som en skriftlig urafstemning fra uge 44 – elektronisk eller per brev.
  • Gennemgang af bestyrelsens forslag til ændringer af KF’s love med henblik på efterfølgende urafstemning

8. Forelæggelse af budget for de kommende to regnskabsår, herunder
fastsættelse af kontingent

9. Valg af to kritiske revisorer og to revisorsuppleanter

10. Eventuelt

Meld dig til

Konstruktørdagen 2020

Hovedtemaet for årets Konstruktørdag har fokus på cirkulært byggeri. Ud over at give input til, hvordan bygningskonstruktører kan arbejde med cirkulært byggeri, vil Konstruktørdagen også sætte fokus på de udfordringer og især muligheder, bygherrer, rådgivere og entreprenører har for at ændre byggebranchen.

Meld dig til Konstruktørdag 2020