Gå til sidens indhold

Indkaldelse til KF's generalforsamling 2022

Her på siden får du dagsorden og dokumenter til Konstruktørforeningens generalforsamling 2022, der afholdes i Horsens den 29. oktober.

Som medlem af Konstruktørforeningen kan du dukke op til generalforsamlingen uden forudgående tilmelding. Kun erhvervsaktive, ledige og senior-medlemmer har stemmeret. Studerende, pensionister og associerede medlemmer kan ikke stemme, men er meget velkomne til at deltage. 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Valg af stemmetællere til generalforsamling
 4. Forelæggelse af beretning for perioden fra sidste generalforsamling
 5. Forelæggelse af KF’s handlingsplan til godkendelse
 6. Forelæggelse af de reviderede regnskaber for de forløbne to regnskabsår
 7. Forslag til behandling
 8. Forelæggelse af budget for de kommende to regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent
 9. Valg af to kritiske revisorer og to revisorsuppleanter
 10. Eventuelt.

Dagsordenen kan udvides med yderligere punkter efter bestyrelsens beslutning.

Generalforsamlingens dokumenter

Her ser du en oversigt over de dokumenter, som du skal bruge til generalforsamlingen:  

 • Konstruktørforeningens beretning 2020-2022 - resumé (se pink boks)
 • Konstruktørforeningens beretning 2020-2022 - fuld version (se pink boks)
 • Konstruktørforeningens handlingsplan 2023-2024 (se turkis boks)
 • Revisorpåtegnede regnskaber og økonomibilag (se gul boks)
 • Forslag til vedtægtsændringer (se mørkeblå boks)

Tid og sted

Generalforsamlingen afholdes den 29. oktober 2022 kl. 15.30-19.00 på Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens. 

Hent

Konstruktørforeningens beretning 2020-2022

Beretningen for de sidste 2 år er en tilbagemelding på, hvordan det er gået med at gennemføre foreningens handlingsplan. I resuméet af beretningen får du kun hovedtrækkene, men du kan se detaljerne i den lange version.

Hent

KF's handlingsplan for 2023-2024

Her kan du downloade KF's handlingsplan for de kommende år:

Hent

Konstruktørforeningens regnskaber og økonomi

Her finder du Konstruktørforeningens regnskaber underskrevet af revisoren og økonomien, som også indeholder budgettet for 2023-2024. 

Hent

Forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen har udarbejdet syv forslag til vedtægtsændringer, som du kan se her: