Gå til sidens indhold

§ 19-udvalget

KF sidder med i § 19-udvalget og rådgiver ad den vej politikere og embedsfolk, når der skal træffes vigtige beslutninger, der involverer bygningskonstruktøruddannelsen.

Konstruktørforeningen (KF) sidder med i Professionsudvalget for bygningskonstruktører, byggeteknikere og kort- og landmålingsteknikere – også kaldet §19-udvalget.

Sikrer kvalitet og relevans i uddannelsen

Udvalget bidrager til at sikre kvalitet og relevans i uddannelserne til gavn for samfund, erhvervsliv og studerende. Det gør udvalget ved at rådgive Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser (REP) om uddannelsesrelevante emner – fx kvalitet i uddannelsen, optag på uddannelserne, undervisernes kvalifikationer, og hvor mange institutioner der udbyder uddannelsen.

Rådgiver undervisningsministeren

Da REP rådgiver undervisningsministeren, har udvalget adgang til at klæde undervisningsministeren bedst muligt på, når vigtige beslutninger, der drejer sig om bygningskonstruktøruddannelsen, skal træffes.

De er med i udvalget

KF sidder med i udvalget sammen med Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, Teknisk Landsforbund, Praktiserende Landmåleres Forening og Kort- og Landmålingsteknikernes Forening. Derudover deltager formanden for Uddannelsesnetværket af uddannelsesledere og en repræsentant fra Konstruktørstuderendes Fælles Råd (KFR) i udvalgets møder.

Forretningsorden

10 paragraffer for § 19-udvalget

Se forretningsorden for § 19-udvalget for byggeri og anlæg:

§ 19-forretningsorden