Gå til sidens indhold

§ 19-udvalget

KF sidder med i § 19-udvalget og rådgiver ad den vej politikere og embedsfolk, når der skal træffes vigtige beslutninger, der involverer bygningskonstruktøruddannelsen.

Konstruktørforeningen (KF) sidder med i Professionsudvalget for bygningskonstruktører, byggeteknikere og kort- og landmålingsteknikere – også kaldet §19-udvalget.

Sikrer kvalitet og relevans i uddannelsen

Udvalget bidrager til at sikre kvalitet og relevans i uddannelserne til gavn for samfund, erhvervsliv og studerende. Det gør udvalget ved at rådgive Rådet for Erhvervsakademi- og Professionsbacheloruddannelser (REP) om uddannelsesrelevante emner – fx kvalitet i uddannelsen, optag på uddannelserne, undervisernes kvalifikationer, og hvor mange institutioner der udbyder uddannelsen.

Udvalget rådgiver ministeren

Da REP rådgiver uddannelses- og forskningsministeren, har udvalget adgang til at klæde ministeren bedst muligt på, når vigtige beslutninger, der drejer sig om bygningskonstruktøruddannelsen, skal træffes.

De er med i udvalget

KF sidder med i udvalget sammen med DI Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, Teknisk Landsforbund, Praktiserende Landmåleres Forening og Kort- og Landmålingsteknikernes Forening. Derudover deltager formanden for Uddannelsesnetværket af uddannelsesledere og en repræsentant fra Konstruktørstuderendes Fælles Råd (KFR) i udvalgets møder.

Vil du vide mere?

Konstruktøruddannelsen

Læs mere om, hvordan konstruktøruddannelsen er bygget op, hvor du kan tage uddannelsen, og hvordan du bliver optaget.

Læs mere om konstruktøruddannelsen