Gå til sidens indhold

KF's vedtægter

Konstruktørforeningens styres efter de vedtægter, som foreningens medlemmer har vedtaget og valgt at kalde for 'Konstruktørforeningens love'.

Konstruktørforeningens vedtægter – der også kaldes ’Konstruktørforeningens love’ – regulerer foreningens virksomhed og fastsætter bl.a.:

  • Foreningens formål
  • Hvem der kan optages som medlemmer
  • Hvordan der afholdes valg og træffes beslutninger
  • Rammerne for foreningens økonomi

Lovene/vedtægterne kan kun ændres ved hjælp af en urafstemning, hvor alle foreningens stemmeberettigede får mulighed for at stemme.

De nuværende love er vedtaget af medlemmerne ved en urafstemning i november 2017.

Download

KF's vedtægter