Gå til sidens indhold
Pressemeddelelse

Gratis viden om byggeriet skal fremme grøn omstilling

Flere aktører leverer viden til byggeriet om, hvordan man bygger korrekt, så man undgår fejl. Desværre ligger det meste af den viden bag betalingsløsnin-ger, hvilket er en barriere for at mindske fejl og materialespild. Men det er og-så en hindring for et mere bæredygtigt byggeri, mener Konstruktørforeningen.

Gratis, let tilgængelig viden for byggeriets aktører kan fremme bæredygtigt byggeri, mener Konstruktørforeningen (KF).

”Lige nu ligger det meste af den viden, der bliver produceret i og om byggeriet, bag betalingsløsninger og abonnementer – bl.a. hos BYG-ERFA, Byggeskadefonden, Molio, Teknologisk Institut, BUILD/SBi og Dansk Standard. Selv den viden, der er produceret af institutioner og betalt af offentlige midler, skal brugerne betale for,” siger næstformand i KF Kirsten Nielsen og uddyber:

”Problemet er, at vi spilder materialer og ressourcer, hvis ikke vi projekterer hensigtsmæssigt, og der skal rettes for mange fejl i byggeriet. Ud over at det er spild af tid og penge, er det også en hindring for byggeriets grønne omstilling, netop fordi man både spilder byggematerialer og ikke i tilstrækkelig grad får tænkt materialeoptimering ind i  løsningerne. Derfor kan et mere fejlfrit, produktivt og ikke mindst bæredygtigt byggeri opnås, ved at byggeriets parter får adgang til den seneste viden om alt fra standarder og løsninger til metoder og erfaringer.”

En fælles, gratis videnplatform

Gratis tilgængelig viden skal ifølge KF etableres som en fælles, offentlig videnplatform.

”KF ønsker, at der etableres en videnplatform som ’alment teknisk fælleseje’ for hele branchen med gratis adgang til al vigtig viden om byggeri. I den forbindelse skal vi også finde en løsning, som kan yde kompensation til de aktører, der i dag tjener penge på at sælge eksklusiv, faglig viden,” siger Kirsten Nielsen.

KF ønsker at påvirke klimalov med tre forslag

Ud over en gratis videnplatform, der skal øge videndelingen i byggeriet, foreslår KF også at indføre et livscyklusmærke for byggeriers totale miljø- og klimabelastning og oprette en materialebank for genanvendeligt byggemateriale (læs mere i ’Bonusinfo’ herunder og på KF.dk/nyheder).

De tre forslag indgår i KF’s nye miljø- og klimapolitik, som foreningen i januar 2020 har sendt til beslutningstagere og Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg i håb om, at den vil få indflydelse på den kommende klimalov, der efter planen skal fremsættes i Folketinget i foråret 2020.

Mere information

Mere information fås hos KF-næstformand Kirsten Nielsen (kirsten@kf.dk, 54551554) eller kommunikationschef Kirsten Andersen (kido@kf.dk, 22280255). Download foto af næstformand Kirsten Nielsen på KF.dk/presse.

Bonusinfo:

Konstruktørforeningens nye miljø- og klimapolitik

Konstruktørforeningens forslag om at etablere en offentlig, gratis videnplatform, der skal øge videndelingen i byggeriet, er et af tre forslag, som skal fremme bæredygtigt og klimavenligt byggeri. De to andre forslag er henholdsvis at indføre Byggeriets Livscyklusmærke og oprette en materialebank for genanvendeligt materiale.

Herom siger næstformand i KF Kirsten Nielsen:

”For at fremme incitamenter hos producenter, projekterende, entreprenører og bygherrer til at vælge bæredygtige løsninger vil vi indføre Byggeriets Livscyklusmærke, der skal vise de samlede udledninger af klimagasser i hele byggeriets levetid – fra projektering og opførelse til drift og nedrivning. Jo bedre en værdi dette mærke har, jo større økonomisk kompensation skal ejeren have.”

”Mangel på råstoffer til byggeriet er et voksende problem. Det kan vi imødekomme ved at oprette en materialebank, hvor producenter, projekterende og nedrivningsvirksomheder kan registrere genanvendelige materialer, så projekterende og andre aktører nemt kan se, hvilke materialer der er tilgængelige for nye byggeopgaver. Det overblik findes ikke i dag. En materialebank kan bidrage til, at der både skabes nye løsninger med genanvendte byggematerialer og udvikles bedre metoder til at rive ned med henblik på genanvendelse.”

Læs evt. mere på KF.dk/nyheder.