Gå til sidens indhold
Pressemeddelelse

KF: Brug nye uddannelsespladser til at uddanne flere bygningskonstruktører

Konstruktørforeningen (KF) hilser den nye politiske aftale om flere uddannelsespladser velkommen, som regeringen og et enigt Folketing indgik den 11. juni 2020. KF opfordrer til, at man bruger nogle af pladserne til at uddanne flere bygningskonstruktører.

210 millioner kroner til 5.000 nye uddannelsespladser. Det har regeringen og alle Folketingets partier netop afsat til de videregående uddannelser, som et ekstraordinært Covid-19-særtilskud.

Målet er at fremme uddannelser inden for områder som teknologi og it samt bidrage til at skabe vækst i dansk økonomi. Samtidig fremhæver partierne, at institutionerne skal prioritere uddannelser, der kan understøtte den grønne omstilling og bidrage til realisering af 70-procentsmålsætningen.

Formand for Konstruktørforeningen Gert Johansen er glad for aftalen og siger:

”Vi er glade for, at der er landet en aftale, hvor politikerne svarer på coronakrisen ved at kigge fremad mod den grønne omstilling og hjælper til med at skaffe kompetencerne til at gennemføre opgaven. Jeg håber meget, at regeringen vil afsætte nogle af pladserne til bygningskonstruktørerne, som jo netop er nøglepersoner i den grønne omstilling i byggeriet og opfyldelsen af 70-procentsmålsætningen og er helt centrale i forbindelse med energirenoveringer, klimatilpasset nybyggeri og anlæg samt forbedret infrastruktur.”

Generelt stor efterspørgsel på konstruktører

Aftalen skitserer en række kriterier for de uddannelser, der kan oprette nye pladser. Et af kriterierne er fx, at mindst halvdelen af dimittenderne typisk finder job i den private sektor, hvor efterspørgslen forventes at være størst de kommende år.

”Flere end 4 ud 5 bygningskonstruktørerne arbejder i den private sektor, og efterspørgslen er fortsat stor i et byggeri, der bliver stadig mere og mere kompliceret,” siger Gert Johansen og peger på, at de projekter, der ligger i pipelinen for byggeriet i Danmark de næste mange år, kun vil bidrage yderligere efterspørgslen.

Aftalen fokuserer også på uddannelser, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder, og hvor uddannelsesinstitutionerne har mulighed for at øge optaget.

”Der har i en årrække været direkte mangel på bygningskonstruktører. Lige nu er det korrigeret til, at der er gode jobmuligheder over hele landet. Konstruktøruddannelsen udbydes otte steder i Danmark og byder derfor på oplagte muligheder for at styrke regionerne bredt,” fortæller Gert Johansen og tilføjer:

”Derfor vil Konstruktørforeningen opfordre politikerne, uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen samt Styrelsen for Uddannelse og Forskning til at bruge denne mulighed til at sikre tilstrækkelige ’forsyninger’ af bygningskonstruktører på arbejdsmarkedet. Der er brug for dem, og det vil der være længe fremover.”

Yderligere oplysninger

Formand for Konstruktørforeningen Gert Johansen, gert@kf.dk, mobil:23675100

Download pressefotos

Hent pressefotos i højopløsning i et format, der passer til jeres medie. NB: du skal lige scrolle lidt ned på siden.

Pressefotos

Hent pressemeddelelsen som pdf med figurer

Her kan du hente meddelelsen i en pdf-version, som indeholder følgende figurer:

  • Status fra Arbejdsmarkedsbalancen på jobmuligheder for bygningskonstruktører
  • Erhvervsaktive bygningskonstruktører i Danmark fordelt på brancher
  • Antal erhvervsaktive bygningskonstruktører 2010-2020
  • Ledighed blandt bygningskonstruktører 2012-2019
KF's kommentar i pdf med figurer