Gå til sidens indhold
PRESSEMEDDELELSE

Konstruktørforeningens formand træder tilbage

Konstruktørforeningens formand Gert Johansen træder af to år før tid efter 13 år på posten, fordi han ønsker ”at stoppe på toppen” og lade yngre kræfter komme til. Der er ekstraordinært valg til en ny formand i oktober 2020 med opstillingsfrist 1. oktober.

Konstruktørforeningens formand Gert Johansen, der har været formand siden 2007, går af til årsskiftet – to år før hans formandsperiode udløber.

”Der er på ingen måde dramatik i min fratræden. Men jeg vil gerne stoppe på toppen – eller i alt fald inden nogen høfligt spørger, om ikke det er tid,” siger 68-årige Gert Johansen og fortsætter:

”Forudsætningen for, at vi kan sikre Konstruktørforeningens fremtid, er, at der hele tiden er yngre kræfter med fingeren på tidens puls til at tage over. Så når jeg overdrager stafetten nu, er det rettidig omhu i forhold til fortsat at styrke den enorme fremgang, vi har haft både med hensyn til antallet af medlemmer og indflydelse i byggeriet.”

Ekstraordinært formandsvalg i oktober 2020

Gert Johansens fratræden betyder, at der skal være ekstraordinært valg i starten af oktober.

En ny formand skal vælges blandt KF’s medlemmer, som kan stille op senest 1. oktober. Hvis kun én kandidat stiller op, er vedkommende valgt med tiltræden den 1. januar 2021. Hvis flere kandidater stiller op, vil valget foregå som en skriftlig urafstemning i perioden 8.-19. oktober 2020.

Fordobling af medlemstal i hele formandsperioden

På spørgsmålet om, hvad han er mest glad for at have opnået som Konstruktørforeningens formand, siger Gert Johansen:

”Det er svært for mig at fremhæve én ting fra mine 13 år som KF’s formand, da der er sket så meget i perioden. Men jeg er utrolig stolt over, at vi i perioden er blevet dobbelt så mange medlemmer. Ved min tiltræden i 2007 var mit personlige mål, at vi inden for 15 år skulle være 10.000 medlemmer. Med den nuværende tilgang kan dette mål måske lige nås inden udgangen af 2020 – to år før tid.”

”Et andet af mine store mål var, at KF skulle blive en anerkendt og værdsat partner i byggeriet, som vil blive spurgt til råds og inddraget i vigtige beslutninger. Det skal ses i lyset af, at vi i 2007 var en temmelig ukendt organisation, der ofte stod udenfor og ’hamrede’ på døren, uden at nogen ænsede os. I dag får vi mange henvendelser fra både organisationer og politisk side om at deltage i processer omkring væsentlige beslutninger.”

Konstruktørerne er blevet mere synlige

At døren til indflydelse nu er åben for Konstruktørforeningen hænger også sammen med, at konstruktørerne er blevet mere kendte.

”Det har været vigtigt for mig, at vi som profession kom ud af skyggen af vores gode arkitekt- og ingeniørkolleger for at fremstå med vores egen markante profil, der ikke bare var som assistent til dem. Alle har vidst, hvad en arkitekt og en ingeniør var, mens vi i mange år har skullet forklare, hvem vi var. Det har heldigvis forandret sig i dag, hvor vi nyder stor anerkendelse i byggebranchen,” siger Gert Johansen og tilføjer:

”I dag er der en opfattelse af en særlig treenighed i byggeriet: Arkitekten sørger for designet, ingeniøren laver beregningerne, og konstruktøren gør det bygbart og sikrer processerne, så hele værdikæden er optimeret. Med andre ord: To specialister og en generalist.”

Gert Johansen forlader sin post med både stolthed og taknemmelighed.

”Jeg er stolt over de resultater, vi i fællesskab har opnået gennem mine 13 år som formand og taknemmelig for den tillid, vores medlemmer, bestyrelse, medarbejdere og branchen har vist mig – og som alt sammen har bidraget til, at Konstruktørforeningen i dag spiller en afgørende rolle i byggeriet.”

Yderligere information

Mere information fås hos KF-formand Gert Johansen (23 67 51 00, gert@kf.dk).

Foto & logo:

Download fotos af Gert Johansen på KF.dk. Foto: Nicolai Perjesi.