Gå til sidens indhold
Pressemeddelelse

Vinderen af Konstruktørernes Dimittendpris 2018 er fundet

Den nyuddannede bygningskonstruktør Frederik K. Oxholm bliver modtager af Konstruktørernes Dimittendpris 2018, som overrækkes i Fredericia den 27. oktober 2018. Han får prisen, fordi han på bedste vis demonstrerer bygningskonstruktørens kernekompetencer i sit bachelorprojekt, der trans-formerer tidligere ghettostemplede boligblokke til et nyt og imødekommende byggeri.

”Med sit renoveringsprojekt tager Frederik Oxholm fat i en aktuel problemstilling med at forandre potentielle ghettoområder, så de kan tiltrække en mere varieret sammensætning af beboere.”

Det siger direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen om den 26-årige nyuddannede bygningskonstruktør Frederik Kier Oxholm, der netop er udpeget som vinder af Konstruktørernes Dimittendpris 2018. Bag beslutningen står en priskomite på seks repræsentanter fra byggebranchen heraf tre fra Konstruktørforeningen.

I alt var 13 dimittender fra otte uddannelsessteder indstillet til Konstruktørernes Dimittendpris, der er indstiftet af Konstruktørforeningen (KF) og består af 10.000 kr. og et års gratis medlemskab i KF. Prisen uddeles den 27. oktober på Hotel Fredericia, i forbindelse med at KF afholder generalforsamling og den årlige Konstruktørdag for sine medlemmer.

Vision om at forandre mørkt og utrygt byggeri

Projektet – som chefkonsulent i Danske Arkitektvirksomheder Tine Weisshappel Holmboe kalder ”et yderst ambitiøst og veldokumenteret projekt” – går ud på at forandre to lejlighedsblokke fra 1970 i Varbergparken i Haderslev til fire punkthuse med 42 lejligheder. Visionen for Frederik Kier Oxholm – der er uddannet på VIA University College, Horsens – er dermed at forandre ”mørke, utrygge og tilnærmelsesvist miljøskadelige bygninger til bygninger, der både overholder krav fra bygningsreglementet og fremstår trygge og indbydende.”

Varbergparken – der løbende er blevet renoveret siden 1994 og blev taget af regeringens ghettoliste i 2010 – står over for en potentiel gennemgribende renovering af netop de to boligblokke, prisvinderen har udarbejdet sit projekt for. Hans projekt, der er en viderebearbejdelse af et ældre ideoplæg fra tegnestuen C.F. Møller, indgår også som en del af overvejelserne.

Brede og interessante projekter

Om dimittendprojekterne siger formand i KF’s Uddannelsesudvalg Maria Bernard Riise:

”De indstillede projekter – der spænder bredt fra fordele og ulemper ved digitale ’smart house’-løsninger og anvendelse af BIM-teknologi i vejprojekter til alternative løsninger for arbejdsmiljø og sikkerhed omkring tunge løft i højder – er interessante og generelt godt gennemarbejdede. Frederik Kier Oxholms projekt står dog særligt frem, fordi det fortæller en positiv historie om at transformere en ghettoagtig bebyggelse til et attraktivt byggeri. Samtidig demonstrerer det bygningskonstruktørens kernekompetencer inden for renovering – hvilket er relevant og vigtigt, da renovering er på dagsordenen i hele verden.”

Yderligere information

Mere info fås hos KF-formand Gert Johansen (23 67 51 00, gert@kf.dk) og chefkonsulent Ida Andkjær Koch (24 26 41 58, ida@kf.dk). Læs mere om Konstruktørernes Dimittendpris på KF.dk.

Foto & logo

Download fotos af Frederik Kier Oxholm, Michael H. Nielsen, Tine Weisshappel Holmboe og Maria Bernard Riise samt logo for Konstruktørernes Dimittendpris på KF.dk.

Priskomite

Priskomite på seks medlemmer

Vinderen af Konstruktørernes Dimittendpris 2018 er udpeget af en priskomite, som er:

 1. Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri
 2. Tine Weisshappel Holmboe, chefkonsulent i Danske Arkitektvirksomheder
 3. Henrik Garver, direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører
 4. Maria Bernard Riise, formand for KF’s Uddannelsesudvalg
 5. Lisbeth Fjordvald, formand for KF’s Byggepolitisk Udvalg
 6. Gert Johansen, formand for KF
Nominering

13 nominerede til Konstruktørernes Dimittendpris 2018

De 13 nominerede – der er udpeget af uddannelsesstederne og alle har modtaget et diplom og en Kay Bojesen-abe i gave – er:

 1. Andreas Ladefoged, Erhvervsakademiet SydVest (EASV), blev nomineret for at forene et sundheds-hus og et bofællesskab for psykisk sårbare voksne i Bramming samt for at bidrage med forsknings-resultater i Building Green-messen 2017.
 2. Cristina Ponz, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense, blev nomineret for at belyse fordele og ulemper ved diverse digitale ’smart house’-løsninger i nyt byggeri.
 3. Frederik Kier Oxholm, VIA UC, Horsens, blev nomineret for at have udvist stor forståelse for alle byggeriets discipliner i forbindelse med sit renoveringsprojekt for to lejlighedsblokke i Varbergpar-ken i Haderslev.
 4. Henning Damkjær, VIA UC, Holstebro, blev nomineret for nytænkning omkring konstruktion af en murkrone, hvilket danner grundlag for optimering af byggeprocessen.
 5. Henriikka Lotta Sofia Taipale, Københavns Erhvervsakademi (KEA), blev nomineret for at udvise en holistisk tilgang med fin forståelse for kvalitet, konstruktionsteorier og processer i sit projekt, der bruger CLT (massivt træ) i stedet for betonkonstruktioner for at gavne miljøet.
 6. Jonas Nielsen, University College Nordjylland (UCN), blev nomineret for at have udvist en frem-ragende procesforståelse for et boligbyggeri i totalentreprise, dækkende analyser og en god for-ståelse for kvalitet i byggeriet gennem funktion, materialer og konstruktioner.
 7. Kasper Brouv Pedersen, VIA UC, Holstebro, blev nomineret for at have arbejdet med alternative løsninger for arbejdsmiljø og sikkerhed med hensyn til tunge løft i højder.
 8. Katrine Bisgaard, VIA UC, Aarhus, blev nomineret for både at vise en stor holistisk forståelse for al-le byggeriets processer fra start til færdigt byggeri samt evner for kommunikation og innovative løsninger.
 9. Lasse Schneider Jakobsen, University College Nordjylland (UCN), blev nomineret for at flytte pro-fessionens grænser ved at kunne visualisere information omkring vejprojekter i anlægsbranchen via BIM-teknologi og som den første studerende at få publiceret en videnskabelig artikel på ECPPM.
 10. Mads Rostgaard Knudsen, VIA UC, Aarhus, blev nomineret for i sit vejprojekt at vise stor helheds-forståelse for sammenhænge mellem alle byggeriets processer fra tilbudsfase til færdigt anlæg og angive så gennemtænkte løsninger, ”at der ville blive givet 13, hvis det havde været muligt”.
 11. Mathias Rovlung Petersen, Københavns Erhvervsakademi (KEA), blev nomineret for i sit projekt ’Etagebyggeri i træ i Danmark’ at udvise stor forståelse for nye tendenser og metoder inden for dansk byggeri og demonstrere et grundigt projekteringsarbejde.
 12. Nicolaj Højlund Lassen, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense, blev nomineret for sit speciale om bæredygtighed og ledelse med fokus på, hvordan ledere takler de store krav til bæ-redygtighed, der stilles til bygherrer, rådgivere og projekterende.
 13. Patrick Fransson, Erhvervsakademi Sjælland (EASJ), blev nomineret for et godt og bygbart projekt, hvor der var anvendt CLT-elementer (massivt træ) for at styrke bæredygtigheden og forkorte byggetiden.