Gå til sidens indhold

Vær med til at udforme nye mål for KF's arbejde - høringsrunde 2

Konstruktørforeningen skal have en ny strategi i 2021. Derfor er bestyrelsen i gang med at de formulere nye mål for foreningens fremtidige arbejde. Målsætningen foregår over flere omgange, hvor bestyrelsen beder om medlemmernes input. Forslaget, bestyrelsen sender i høring nu, er blevet til efter, at medlemmerne sommeren over, havde mulighed for at kommentere på målene. Deadline for respons er 4. november 2019.

På generalforsamlingen i 2020 skal Konstruktørforeningen (KF) vedtage en strategi for perioden 2021-2026. Derfor er bestyrelsen nu i fuld sving med at formulere de mål, som foreningen skal arbejde efter i de kommende 10 år.

For at sikre at KF fortsat er drevet på baggrund af medlemmernes interesser, efterspørger bestyrelsen i den kommende tid medlemmernes holdning til de mål, som bestyrelsen har formuleret med medlemmernes hjælp. Bestyrelsen ønsker, at flest mulige medlemmer giver deres input for at varetage medlemmernes interesser bedst muligt. 

Hen over sommeren 2019 havde bestyrelsen det første forslag i høring hos medlemmerne. Det forslag havde 141 medlemmer reageret på, hvilket har ført til en revision af første oplæg. Det er version 2, som du nu har mulighed for at reagere på. 

Mål på tre hovedområder

Du har mulighed for at kommentere på de tre hovedområder, som er:

OBS: Du skal logge ind på MitKF for at kunne læse og kommentere!

Der er deadline for respons på 2. høringsrunde den 4. november 2019.

Processen frem mod nye mål

Vigtige datoer

I løbet af sommer og efterår 2019 skal målsætningerne diskuteres i udvalg, på møder og på Konstruktørdagene i oktober og på nettet. Her er dine muligheder for at deltage i debatten om KF's mål:

  • Juni - august: Målsætninger sendes ud i spørgeskemaundersøgelser - OBS: Undersøgelserne er afsluttet
  • August - september: Målsætninger præsenteres og drøftes yderligere på på gå-hjem-møder, i udvalg og på kf.dk 
  • Oktober: Debatten fortsætter på Konstruktørdagene i oktober
  • November: Bestyrelsen foretager de sidste justeringer på baggrund af medlemmernes input og vedtager de endelige målsætninger. Herefter går bestyrelsen i gang med at udarbejde den egentlige strategi.
Læs mere

KF's nuværende strategi

Vil du have inspiration, kan du kigge nærmere i KF's nuværende strategi og handlingsplan.

Strategi og handlingsplan
Læs også nyheden

Opfordring til medlemmer: Kom med ideer til nye mål for KF