Gå til sidens indhold

Bygningskonstruktørernes arbejdsliv 2029

Se de reviderede mål her på siden, hvor du også kan kommentere på dem.

Foto: Nicolai Perjesi

Konstruktørforeningen vil overordnet arbejde for at styrke konstruktørernes identitet, fællesskab og faglighed i et balanceret arbejdsliv. 

Hertil knytter sig en række delmål, som er: 

Delmål 3.1: KF vil gøre det til almen viden hvad en bygningskonstruktør er og kan. Vi ønsker at folk også udenfor byggebranchen ved hvem konstruktørerne er, hvad vi kan og hvordan vi bidrager til byggeriet og samfundet.

Delmål 3.2: KF vil styrke de faglige og sociale fællesskaber og netværk, både nationalt og internationalt, blandt bygningskonstruktørerne og de studerende

Delmål 3.3: KF vil understøtte det hele menneske og balance mellem arbejdsliv og privatliv. Det vil komme til udtryk i vores forslag til indretning af samfund og arbejdsmarked, og i foreningens rådgivning til medlemmer, herunder stressramte og sygemeldte

Delmål 3.4: KF vil arbejde for at konstruktørernes aftaleforhold udvikles, tilpasses og forbedres til fremtidens arbejdsmarked.

Delmål 3.5: KF vil arbejde for blandt andet udvidelse af overenskomst- og aftaledækning til nye grupper og brancher, ligeløn, barselsfond, bedre forhold for personer med atypiske ansættelser (freelancere, selvstændige m.v.), adgang til deltid og fleksible arbejdstider.

Delmål 3.6: KF vil gøre fordelene ved et medlemskab af foreningen mere synlige, således at den enkelte bygningskonstruktør kan se sit udbytte i form af den hjælpsomhed, faglighed og det fællesskab, som et medlemskab giver adgang til, uanset i hvilken branche og hvilket job, vedkommende varetager.

Delmål 3.7: KF vil øge organisationsgraden (dvs. andelen af de erhvervsaktive bygningskonstruktører, der er medlem af KF).

Har du kommentarer?

Send en e-mail

Har du kommentarer til noget af ovenstående, så send os en e-mail. Du kan fx svare på nedenstående:

 • Hvad er de vigtigste mål at få med?
 • Er der mål, der ikke skal med?
 • Er der mål, du savner?
Kommentarer til konstruktørernes arbejdsliv 2029
 • Se målene fra 1. høring her:

  Konstruktørforeningen er Danmarks største faglige fællesskab og netværk for bygningskonstruktører, hvor vi hjælper hinanden med at sikre gode forhold for uddannelse, profession og arbejdsliv. 

  KF’s bestyrelse mener, at den hurtige teknologiske udvikling, digitaliseringen, den internationale konkurrence og pres på arbejdsmiljø og produktivitet gør det vigtigt, at KF har fokus på det hele menneske. Et godt konstruktørliv er et arbejdsliv med balance mellem arbejdsliv og familien. Det er et liv med gode aftale- og ansættelsesforhold samt med flere muligheder for at få faglig sparring og videndeling gennem faglige fællesskaber og kompetenceudvikling. Det er et liv, hvor vi som bygningskonstruktører er kendte og anerkendte for vores bidrag til byggeriet og til samfundet.

  Det er et par af de ting, du kan overveje, når du vurderer forslagene til målsætninger. Du kan også overveje, om der er målsætninger, du helt mangler.

  Bestyrelsens ønsker til mål for bygningskonstruktørernes arbejdsliv 2029 er:

  KF vil styrke konstruktørernes identitet, fællesskab og faglighed i et balanceret arbejdsliv:

  • KF vil gøre det til almen viden, hvad en bygningskonstruktør er og kan
  • KF vil styrke de faglige og sociale fællesskaber blandt bygningskonstruktørerne
  • KF vil arbejde for, at konstruktørernes arbejdsliv og aftaleforhold udvikles, tilpasses og forbedres til fremtidens arbejdsmarked
  • KF vil understøtte det hele menneske og balance mellem arbejdsliv og privatliv
  • KF vil arbejde for en udvidet barselsfond med bedre dækning for den enkelte familie, og derigennem en reel til frihed til at vælge
  • KF vil styrke faglig vidensformidling
  • KF vil øge organisationsgraden (dvs. andelen af de erhvervsaktive bygningskonstruktører, der er medlem af KF)

Læs også

Læs også, hvilke mål der er for foreningens arbejde på områderne: