Gå til sidens indhold

Her arbejder bygningskonstruktøren

Bygningskonstruktørerne arbejder i mange forskellige brancher, hvilket afspejler bredden i uddannelsen.

Den store bredde i konstruktøruddannelsen betyder, at bygningskonstruktører har job i mange brancher inden for byggeriet.

Knap hver 3. bygningskonstruktør arbejder inden for entreprenør- og håndværksbranchen, mens næsten hver 6. arbejder i et arkitektfirma eller med produktion og leverance af bygningskomponenter, mens knap hver 8. arbejder i henholdsvis det offentlige, en rådgivende ingeniørvirksomhed eller med administration og drift (facilities management) af ejendomme og ejendomsporteføljer.

Her kan du se, hvordan bygningskonstruktørerne fordeler sig på brancher:

Erhvervsaktive Konstruktører 2023, Fordelt På Brancher
Tallene i figuren er opgjort af Danmarks Statistik knap to år før de pågældende årstal. '2023' skal dermed forstås som '2021'.

Her kan du se, hvordan antallet af bygningskonstruktørerne har udviklet sig over tid:

Erhvervsaktive Bygningskonstruktører I Danmark (2010 2023)
Kilde: Danmarks Statistik

Her kan du se, hvordan bygningskonstruktørerne har fordelt sig på brancher i perioden:

BK'eres Fordeling På Brancher (2010 2022)
Kilde: Danmarks Statistik

Læs mere herunder om, hvad bygningskonstruktørerne arbejder med i de enkelte brancher.

 • Hvad laver bygningskonstruktørerne i de forskellige brancher?
  • Entreprenør/håndværkbranchen: 32 %. Den branche, som beskæftiger flest bygningskonstruktører, er entreprenør- og håndværkbranchen. Knap hver 3. bygningskonstruktør arbejder her bl.a. med at planlægge og koordinere projekter, lede byggepladser, udarbejde tilbud, skabe overblik over materiale-, tids- og pengeforbrug samt udføre kvalitetssikring. Med din viden om byggeteknik og koordinering sikrer du, at de forskellige færdigheder inddrages på det helt rigtige tidspunkt.

  • Arkitektbranchen: 15 %. Bygningskonstruktører er populære i arkitektvirksomheder, hvor de arbejder tæt sammen med arkitekter om projektering, projektledelse, projekteringsledelse, kvalitetssikring og som arbejdsmiljøkoordinatorer. Ca. hver 6. konstruktør bruger sine kompetencer til at få arkitekternes visioner udført hensigtsmæssigt og oversætte ideer til brugbar information for projektets øvrige parter. Antallet af ledende konstruktører i arkitektbranchen stiger, og det er typisk bygningskonstruktørerne, som fører an i den digitale udvikling. KF har overenskomst i størstedelen af arkitektbranchen, som sikrer medlemmerne gennemsigtighed og ordnede forhold i ansættelsen.

  • Produktion/leverandørbranchen: 12 %. I produktions- og leverandørvirksomheder arbejder konstruktører med produktion og leverancer af bygningskomponenter. Bygningskonstruktører bruger fx deres viden om valg af rette materialer, indgår i administrativt arbejde, udregning af tilbud, tegning i digitale programmer, salg og kundepleje i virksomheder, som fx leverer gulve eller vinduer.

  • Ingeniørbranchen: 15 %. Ingeniørbranchen er rykket op på listen som et sted, hvor bygningskonstruktører finder job. Væksten af bygningskonstruktører i rådgivende ingeniørvirksomheder hænger sammen med, dels at der er mangel på ingeniører, dels at branchen har fået øjnene op for de kvaliteter, som konstruktører bidrager med. Din konstruktørviden gør, at virksomhederne kan levere mere specialiserede ydelser i en højere kvalitet og med fokus på samlede løsninger. Branchen er ikke overenskomstdækket.

  • Den offentlige sektor: 12 %. Der sker en masse i den offentlige sektor (staten, regionerne og kommunerne) i disse år, og mange bygningskonstruktører har job her. De arbejder ofte med myndighedsbehandling og lovgivning omkring byggeprojekter. Byggesagsbehandlere arbejder med at administrere, vejlede og være sparringspartner over for borgere og virksomheder i sager fra privatboliger til store erhvervsbyggerier. Du kan også være leder af et udviklingsprojekt om ny byplanlægning, føre arbejdstilsyn, undervise og udøve drift og vedligehold. Det offentlige er overenskomstdækket.

  • Ejendomsdrift og administration 12 %. Lidt over hver 10. konstruktør arbejder inden for administration og drift af ejendomme og ejendomsporteføljer (facilities management), som efterhånden er blevet et væsentligt arbejdsområde for bygningskonstruktører. De arbejder fx på de nye store supersygehuse eller for boligselskaber, som har mange ejendomme at vedligeholde. Som bygningskonstruktør fungerer du som bygningsekspert ved at sikre viden om byggeteknik, materialer og løsninger i byggeriers levetid.

   Andet: 2 %. Udover de 6 ovennævnte brancher arbejder bygningskonstruktører også mange andre steder. Det kan fx være som ansat i modebranchen, på teatre, i forlystelsesparker eller i job på reklamebureauer. Vi oplever hele tiden, at vores medlemmer finder nye job på utraditionelle steder, hvor de kan udnytte deres kompetencer. Så tænk ud af boksen og lad dig ikke begrænse, når du søger job.
Mere viden

Bygningskonstruktørens rolle og opgaver

Vil du vide mere om bygningskonstruktørens kompetencer, opgaver og beskæftigelsessituation, læs: