Gå til sidens indhold

Uventet passion for tegnestuearbejdet

Som tidligere tømrer regnede Thomas Tang med, at han skulle arbejde i entreprenør- eller ingeniørbranchen efter endt uddannelse som bygningskonstruktør. Men både praktik og job på tegnestuen Henning Larsen ændrede hans retning.

Thomas Tang FOTO Sebastian Simonsen.jpg
Foto: Sebastian Simonsen

Da Thomas Tang i 2013 skulle i praktik som bygningskonstruktør, valgte han en tegnestue, selvom han slet ikke forventede at ville arbejde i arkitektbranchen efter endt uddannelse.

”Jeg valgte en tegnestue som praktiksted for at blive bedre til at tegne og bruge BIM. Men fordi jeg er uddannet tømrer, havde jeg regnet med at skulle arbejde i entreprenør- eller ingeniørbranchen bagefter, fordi det umiddelbart ligger i naturlig forlængelse af at være håndværker,” siger den 38-årige bygningskonstruktør, der i dag er ansat hos Henning Larsen, som også var hans praktiksted.

Om hvorfor han valgte at fortsætte ad arkitektvejen, siger han:

”Jeg blev til min egen overraskelse tiltrukket af at være på en tegnestue, fordi der her er mere fokus på kvalitet og flot byggeri end på økonomi og deadlines, som jeg har oplevet på mit tidligere arbejdsområde i entreprenørbranchen, hvor man ofte går lidt for meget på kompromis med kvaliteten på grund af økonomi og stramme deadlines.”

Et bredt arbejdsområde

Thomas Tangs primære funktion er at være IKT/BIM-koordinator, men hans arbejdsområde er bredt.

”Jeg arbejder med mange af de ting, en bygningskonstruktør er uddannet til, som ud over BIM, er at lave tegninger, undersøge relevante love og regler omkring byggeri, konstruktioner og materialer, føre byggetilsyn, lave etårsgennemgang og kvalitetssikring.”

Ny rolle som IKT/BIM-koordinator var en udfordring

Lige nu er Thomas Tang med til at starte et nyt boligbyggeri op på Island Brygge i København, hvorfor han befinder sig en del ude på byggepladsen.

Før arbejdede han i knap tre år som IKT/BIM-koordinator på et nybyggeri ved havnen i Middelfart, der omfatter et rådhus, boliger og butikker.

Rollen som IKT/BIM-koordinator – som han fik tilbudt efter bare et halvt års ansættelse – var helt ny for ham.

”Jeg skulle sætte mig ind i mange nye ting. Fx skulle jeg udvikle en projektspecifik nummerering af tegninger og dokumenter ved hjælp af bips-anvisningen ’A104-Dokumenthåndtering’, samtidig med at jeg også skulle forsøge at være på forkant og hjælpe kollegerne med deres tekniske udfordringer med BIM-softwareprogrammet Revit.”

Involveret i en DGNB-certificeringsproces

En anden udfordring på Middelfart-byggeriet var, at det nye rådhus skulle bygges så bæredygtigt, at det efterfølgende ville kunne blive certificeret på topniveau efter DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen).

Her assisterede Thomas Tang en særlig DGNB-konsulent på tegnestuen med bl.a. at samle dokumentation for materialer og tegninger omkring DGNB-certificeringsprocessen af rådhuset.

En af hans opgaver med DGNB var via Revit at levere information om mængder (kg, m2 og m3) på alle materialer i byggeriet fra gulv, vægge og lofter til facader, tagpap og tæpper, så byggeriets DGBN-konsulenter kunne lave livscyklus- og totaløkonomianalyser – LCA og LCC – der er en obligatorisk del af DGNB-dokumentationen.

Desuden lavede han også særlige DGNB-tegninger og havde ansvar for, at alle tegninger og dokumenter blev uploadet og altid var opdateret på den fælles portal, RIB, for arkitekt, rådgiver og entreprenør.

Stor interesse for bæredygtighed

Arbejdet med DGNB-processen har forstærket Thomas Tangs interesse for bæredygtighed.

”Selvom jeg godt kendte til DGNB i forvejen – fordi jeg havde beskæftiget mig med certificeringsprocessen i mit bachelor-afgangsprojekt – har jeg fået skærpet min bevidsthed om bæredygtighed. Især har jeg lært, at det bedst kan betale sig at bruge naturlige materialer, da de er mest robuste med hensyn til både holdbarhed, miljø, indeklima og æstetik,” siger han og tilføjer:

”Jeg overvejer at efteruddanne mig til DGNB-konsulent, da jeg synes DGNB er et rigtigt godt styringsredskab for bæredygtighed.”

Internationale kontorer giver mulighed for at rejse

Om at være ansat på Henning Larsen, siger han:

”Det er super spændende at være hos Henning Larsen, fordi jeg har så bredt et arbejdsområde og gode kolleger – også i udlandet, da tegnestuen har syv internationale kontorer i fx New York, Riyadh og Hong Kong. Ud over at det betyder meget for mig at have kolleger fra udlandet, da jeg selv er vokset op i Canada, har jeg også mulighed for at rejse ud og arbejde på et af de internationale kontorer.”

Læs mere om Thomas Tang og DGNB i Konstruktøren nr. 1 2018