Gå til sidens indhold

Arbejdsmiljø i byggeriet

Er du en af de bygningskonstruktører, der arbejder med arbejdsmiljø, så er der god hjælp at hente online på byggeproces.dk eller få gratis, personlig rådgivning hos Byggeriets Arbejdmiljøbus (Bam-Bus).

Konstruktørforeningen (KF) gør en stor indsats for hele tiden at forbedre arbejdsmiljøet i byggebranchen ved bl.a. at påvirke forskellige organisationer og politikere.

Derfor medvirker KF også i branchesamarbejder, som fx Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg (BFA - Bygge og Anlæg), som bl.a. tilbyder rådgivning om arbejdsmiljøet gennem Byggeproces.dk og Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-Bus)

Få gratis viden på Byggeproces.dk

På hjemmesiden www.byggeproces.dk finder du viden om det gode arbejdsmiljø i byggeriet sammen med erfaringer, eksempler og værktøjer. Alt er gratis tilgængeligt.

Hjemmesiden, der er resultatet af et branchesamarbejde, som KF er del af, består af flere dele:

  • Branchevejledningerne indeholder beskrivelser af de forskellige aktørers roller og ansvar i byggeprocessen med fokus på de enkelte aktørers arbejdsmiljøopgaver
  • En samling af eksempler og værktøjer som du kan bruge i håndteringen af arbejdsmiljøet i byggeprocessen. Eksemplerne og værktøjerne er indsamlet i branchen og udtryk for best practice og bliver løbende udvidet
  • En kalender med et samlet overblik over arrangementer, kurser og møder om arbejdsmiljø, der aktuelt er udbudt. Dertil kommer netværk for både arbejdsmiljøkoordinatorer, bygherrer og for folk ansat i nedrivning.

Få gratis rådgivning hos Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-bus)

Byggeriets Arbejdsmiljøbus, også kaldet Bam-bus, er en mobil konsulenttjeneste, der skal formidle god arbejdsmiljøpraksis til byggepladser, byggevirksomheder og deres ansatte. Bam-bus er ikke en kontrolinstans, men står til rådighed for dig, der har brug for råd og vejledning. 

Både som virksomhed og som selvstændig eller ansat kan du kontakte konsulenttjenesten Byggeriets Arbejdsmiljøbus for personlig rådgivning eller aftale et besøg for mere indgående vejledning. 

Læs mere om Byggeriets Arbejdsmiljøbus på Bam-bus.dk.

METODER OG CASES

Styrk arbejdsmiljøet på byggepladserne

For at styrke samarbejdet om arbejdsmiljøet har BFA Bygge og Anlæg udgivet en eksempelsamling med metoder og cases fra bygge- og anlægspladser.

Metoderne handler bl.a. om at sætte struktur på og gøre sikkerhedsmøder mere effektive, om medinddragelse, synlig ledelse og styrkelse af arbejdsmiljøkoordinatorens rolle.

Se mere på Byggeproces.dk
Få råd om stress, kost, rygning og digitale vaner

Kontakt KF's trivselslinje

På KF's trivlseslinje, som du kan kontakte gratis kan du få rådgivning om fx: 

  • Stress og mistrivsel – forebyggelse og håndtering
  • Kost og vægttab
  • Smerter i bevægeapparatet
  • Planlægning af træning
  • Rygestop
  • Hjælp til livsstilsændringer.
Læs mere om trivselslinjen
Få mere viden

Om stress

Langvarig stress har ofte alvorlige konsekvenser for både den enkelte medarbejder og virksomheden. Læs hvad du kan gøre, hvis du bliver ramt af stress.

Læs mere om stress