Gå til sidens indhold

KF's mærkesager

Konstruktørforeningens mærkesager tager afsæt i KF’s politik på forskellige områder.

Konstruktørforeningen (KF) har en række mærkesager, der alle har til hensigt at øge kvaliteten i byggeriet og give medlemmerne de bedste kompetencer og muligheder i arbejdslivet.

Herunder kan du læse mere om KF’s mærkesager.

 • KF’s nye miljø- og klimapolitik skal fremme den grønne omstilling

  Konstruktørforeningen har udarbejdet en miljø- og klimapolitik med tre konkrete forslag til, hvordan byggeriet kan bidrage væsentlig til den grønne omstilling og et klimaneutralt samfund:

  1. Et livscyklusmærke, som skal vise byggeriets totale miljøtilpasning og gøre det nemmere at sammenligne bygningers samlede klimabelastning
  2. En gratis vidensplatform, som skal gøre viden tilgængelig for alle i byggeriet, så vi undgår fejl og spilder materialer
  3. En materialebank, der gør det nemt for byggeriet at finde genanvendelsesmaterialer.

  Download KF´s miljø- og klimapolitik – tre forslag til Klimalovens handlingsplaner.

 • Bygningskonstruktøruddannelsen skal give solide og brugbare kompetencer

  KF står vagt om konstruktøruddannelsen for at sikre, at byggeriet og samfundet bliver beriget med de kompetencer, der er brug for. En god uddannelse gør også bygningskonstruktørerne attraktive på arbejdsmarkedet og gør konstruktørerne mindre sårbare over for ledighed. Lige nu er der udsigt til mangel på bygningskonstruktører og KF støtter derfor alle initiativer, der kan få flere til at tage uddannelsen.

 • Erstat uddannelsesloftet med bedre efter- og videreuddannelsesmuligheder

  I stedet for at låse for adgangen mellem forskellige uddannelser i byggeriet arbejder KF for, at der er overgange og muligheder for både konstruktører, arkitekter, ingeniører og håndværkere til at videreuddanne sig – også på tværs af uddannelser. Byggeriets teknologier udvikler sig i stor hast, og det skal kompetencerne i byggebranchen være på forkant med.

 • Konstruktørerne leverer høj kvalitet i byggeriet

  KF har altid fokus på aktiviteter, der fører til, at byggebranchen bliver præget af en høj kvalitet. Derfor støtter KF op om tiltag, der fremmer en høj kvalitet i byggeriet. Det kan fx være gå-hjem-møder om bygningsreglementerne, tiltag for fælles standarder eller videndeling blandt byggeriets parter.

 • Bæredygtigt byggeri skal gøre bygninger CO2-neutrale

  Siden KF blev dannet, har foreningens medlemmer været optaget af, hvordan bygninger påvirker miljøet, og hvad der skal til for at spare samfundet for afbrænding af fossile brændstoffer. I 2050 skal alle landets bygninger være CO2-neutrale. Derfor slår KF jævnligt på tromme for initiativer, der kan formindske CO2-udledningen.

 • Opret en havarikommission til byggebranchen

  Byggebranchen er en af de få brancher, der ikke har en havarikommission, der kan analysere, hvem der har ansvaret, når noget galt. I dag er det op til de involverede parter selv at finde frem til den ansvarlige. Det, mener KF, ikke er en god løsning, da branchen dermed ikke får mulighed for at lære af andres fejl.

 • Privatisering af byggesagsbehandlingen

  I 2016 foreslog regeringen at privatisere den kommunale byggesagsbehandling med et argument om, at sagsbehandlingen var for dyr og for langsom. En analyse fra Verdensbanken viser dog, at Danmark på det tidspunkt var verdens bedste. KF har fra starten været imod en privatisering bl.a. fordi den kun vil gøre byggesagsbehandlingen endnu dyrere og mere besværlig. Da privatiseringen er gennemført, kæmper KF nu for, at den skaber jobs til bygningskonstruktørerne og fungerer bedst muligt.

Se også KF's politikker

KF har en række politikker på områder, der dækker arbejdsmarked, byggeri og uddannelse.

Læs mere om KF's politikker

KF's udvalg

KF har også en række udvalg, der arbejder med at formulere foreningens mærkesager, politikker, mm. Se hvilke udvalg KF har:

Læs mere om KF's udvalg