Gå til sidens indhold

Overenskomster med Grønlands selvstyre

KF har overenskomst med Grønlands selvstyre, der bl.a. dækker ansættelse i det offentlige, men ikke fx i arkitektvirksomheder. Søg altid vejledning i KF, hvis du skal ansættes i Grønland.

KF har overenskomst med Grønlands selvstyre, der dækker ansættelse i den offentlige administration i Grønland og også nogle af selvstyrets virksomheder og boligselskabet INI.

Ansættelse på andre områder – som fx i arkitektvirksomheder – er ikke dækket.

Du skal også være opmærksom på, at en række arbejdsmarkedslove som fx regler om barsel, Ferieloven og Funktionærloven er lidt anderledes i Grønland end i Danmark.

Overenskomsten med selvstyret omhandler bl.a. rettigheder om:

 • Løn
 • Arbejdstid
 • Overarbejde
 • Pension
 • Rådighedstjeneste
 • Flyttegodtgørelse
 • Frirejser, fx når man ansættes, og når man fratræder
 • Ferie og ekstra feriefridage
 • Barsel
 • Barns 1. sygedag
 • Ret til hjemrejse og orlov ved alvorlig sygdom og dødsfald i nærtstående familie
Rådgivning

Skal du arbejde i Grønland?

Søg altid om råd og vejledning, hvis du skal ansættes i Grønland.

Kontakt KF
Løn

Vil du vide mere?