Gå til sidens indhold

Konstruktørernes lederuddannelse

Konstruktørernes lederuddannelse klæder dig på til fremtidige udfordringer som nuværende eller kommende leder.

35-40 % af alle bygningskonstruktører har ledelsesansvar under en eller anden form, hvad enten det er projekteringsledelse, projektledelse, personaleledelse eller virksomhedsledelse. Der findes mange lederuddannelser, men indtil nu ikke nogen, der tager afsæt i de ledelsesopgaver, konstruktører står med.

Derfor har VIA University College og Konstruktørforeningen i samarbejde skabt Konstruktørernes lederuddannelse, der er målrettet bygningskonstruktører og andre med en byggeteknisk baggrund. Uddannelsen henvender sig både til nuværende og kommende ledere.

Lederuddannelsen er på diplomniveau, og undervisningen er en blanding af internater, dagsundervisning, digital/online undervisning, coaching, netværk og gruppearbejde. Du skal påregne en del hjemmearbejde.

Nyeste ledelsesfaglige viden og metoder

På Konstruktørernes lederuddannelse får du praksisnære værktøjer på diplomniveau inden for bl.a. personligt lederskab, strategiarbejde, ledelse af medarbejdere og ikke mindst nyeste ledelsesfaglig viden og metoder. På de forskellige moduler vil du møde studerende fra andre grene af byggebranchen fx ingeniører og maskinmestre, da det giver stor værdi at sparre med andre og få nye perspektiver på egne problemstillinger.

Fire diplommoduler

Lederuddannelsen er bygget op af fire diplommoduler, som hvert afsluttes med en eksamen:

 1. Lederens personlige udvikling
 2. Forretningsudvikling og ledelse
 3. Digitale forretningsstrategier og forretningsmodeller
 4. Økonomisk styring

De fire moduler kan tages i vilkårlig rækkefølge, men du anbefales at starte med ’Lederens personlige udvikling’.

Du har også mulighed for at supplere med ét eller flere valgmoduler og et afgangsprojekt, som giver dig en fuld diplomuddannelse.

Læs mere herunder.

 • Adgangskrav

  For at blive optaget skal du have gennemført en af nedenstående uddannelser suppleret med mindst to års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse:

  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Akademiuddannelse
  • Bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
  • Kandidatuddannelse
  • En anden relevant videregående uddannelse på mindst samme niveau som en af ovenstående uddannelser

  Opfylder du ikke ovenstående krav, kan du også blive optaget på dine realkompetencer, hvis de anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Læs mere om VIA’s realkompetencevurdering.

 • Tid, sted og varighed

  De fire moduler på Konstruktørernes lederuddannelse er opbygget forskelligt og består fx af internater, dagsundervisning, digital/online undervisning, coaching, netværk og gruppearbejde.

  Undervisningen foregår bl.a. på VIA i Horsens og VIA i Århus N.

  Læs mere på Via.dk.

 • Ansøgningsfrist og tilmelding

  Du tilmelder dig ét modul ad gangen. Tilmelding er mulig frem til uddannelsens start eller så længe, der er ledige pladser.

  Modulerne bliver annonceret på VIA.dk og i KF’s kalender.

 • Hvad får du ud af uddannelsen?

  Du bliver bedre til at:

  • Lede andre og skabe følgeskab, motivation og engagement
  • Brænde igennem som leder i byggeriet
  • Forstå og forme strategier, som kan styre din virksomhed i den ønskede retning
  • Vurdere og anvende metoder og forretningsmodeller i byggeriet
  • Kvalitetssikre og lede store og små byggeprojekter
  • Omsætte ny viden og tendenser i din virksomhed.
Læs mere

Om lederuddannelsen

Læs mere på VIAs hjemmeside om lederuddannelsen for bygningskonstruktører.

Konstruktørernes lederuddannelse

Find flere kurser

KF samarbejder med en lang række af byggeriets kursusudbydere og har derfor et hav af kurser med rabat i arrangementskalenderen.

OBS: Husk selv at gøre kursusudbyderen opmærksom på, at du har krav på den rabat, som kurset er annonceret med. 

Se de aktuelle udbud her:

Tjek udbuddet af kurser