Gå til sidens indhold

Fra tømrer til kandidat: Et perfekt uddannelsesforløb

Bygningskonstruktør Hans Arge Poulsen har taget cand.tech.arch.-uddannelsen for at fordybe sig i konstruktioner og arkitektur og dermed også sætte en slags punktum på sin vej fra tømrer og konstruktør til kandidat. I sit afgangsprojekt kigger han på mulighederne for mere bæredygtig beton. I dag arbejder han med renovering, hvor han bl.a. bruger sin nyerhvervede ”kritisk-refleksive tilgang til bæredygtighed”.

Hans Arge Poulsen FOTO Privat
En vigtig læring for Hans Arge Poulsen på cand.tech.arch.-uddannelsen har været at få ”en bredere viden om materialer og konstruktioner, hvor ressourceforbruget udgør en stor del af det bæredygtige perspektiv”. Foto: Privat

1. Hvorfor valgte du at tage Arkitekturens Teknologi (cand.tech.arch.)?
Igennem mit uddannelsesforløb til bygningskonstruktør har jeg hele tiden haft et målrettet fokus på at tage en kandidatgrad. Cand.tech.arch. var for mig den perfekte afslutning på mit uddannelsesforløb som tømrer og bygningskonstruktør. For mig var det vigtigt at finde en kandidatgrad, hvor bygningers konstruktioner og arkitektur var i fokus, og det er lige hvad Arkitekturens Teknologi på en særlig vis formår.

2. Hvilke nye kompetencer/læring har du især fået af at gå på uddannelsen?
På uddannelsen har jeg tilegnet mig en bredere viden om materialer og konstruktioner, hvor ressourceforbruget udgør en stor del af det bæredygtige perspektiv. Derudover har jeg også tilegnet mig viden og færdigheder til at sikre arkitektoniske kvaliteter i de tidlige processer og kompetencer til at arbejde selvstændigt med en analytisk og eksperimentel praksis.

3. Hvad går dit afgangsprojekt ud på?
Afgangsprojektet har jeg udarbejdet sammen med en medstuderende. Projektet tager udgangspunkt i beton og den konventionelle recept, som på grund af ressourceudtømning og klimakrisen har brug for innovation. Derfor skal affald ses som en ressource, der skaber værdi frem for bortskaffelse. Gennem kortlægning af affaldsstrømme og test af ukonventionelle recepter viser undersøgelsen, hvordan innoveret beton indgår i strukturelle byggesystemer.

4. Hvad arbejder du med nu – og hvilke kompetencer fra uddannelsen bruger du?
Jeg arbejder med renovering, hvor opgaverne primært er projektering og bygningsundersøgelser. Færdighederne og kompetencerne til at følge et arkitektonisk hovedgreb samt den kritisk-refleksive tilgang til bæredygtighed har været en vigtig læring, som jeg har taget med mig fra uddannelsen.

5. Har du et godt råd til bygningskonstruktører, der overvejer at tage cand.tech.arch.-uddannelsen?
Arkitekturens teknologi er både teoretisk og praksisbaseret på et højt niveau og har været den perfekte afslutning på mit uddannelsesforløb. Uddannelsen formår på en særlig måde at bringe bygningskonstruktørens kompetencer i spil. Derfor vil jeg helt klart anbefale uddannelsen til bygningskonstruktører, der vil udvide deres faglige viden og kompetencer og har interesse for materialer og konstruktioner.

  • Hvorfor er du medlem af Konstruktørforeningen?

    Hans Arge Poulsen:

    ”Den primære årsag til, at jeg er medlem af Konstruktørforeningen, er, at de udbyder spændende kurser og arrangementer, som er meget givende både fagligt og som netværk. Det har jeg benyttet mig meget af siden starten af min uddannelse som bygningskonstruktør.”

    ”Senest jeg anvendte rådgivning fra KF var i forbindelse med min første kontrakt til et fuldtidsjob. Det var rigtig godt at få gennemgået kontrakten med uddybende kommentarer fra en juridisk rådgiver i KF.”

BLÅ BOG

Hans Arge Poulsen, 33 år. Uddannet bygningskonstruktør fra Københavns Erhvervsakademi (KEA) i 2021 og cand.tech.arch. i 2023. Har siden august 2023 arbejdet på EKAS Rådgivende Ingeniører og før det på deltid sammesteds og på Regnestuen.

Download Hans’ cand.tech.arch.-afgangsprojekt.

Læs og forbind med Hans Arge Poulsen på LinkedIn.

Mere viden om cand.tech.arch.

Kandidatuddannelsen Arkitekturens Teknologi

Kandidatuddannelsen Arkitekturens Teknologi på Det Kongelige Akademi henvender sig til bygningskonstruktører.

Uddannelsen er forsknings- og praksisbaseret og giver de studerende kompetencer til at sætte deres faglige viden i spil tidligt i byggeprocessen og sikre en enhed af byggeteknik, konstruktion og arkitektur, som går op i en højere enhed med arkitektonisk kvalitet og bæredygtighed.

Her kan du se den første årgangs afgangsprojekter.

Uddannelsen optager 25 studerende pr. årgang, og der er frist for tilmelding den 1. marts.

Læs mere på Kglakademi.dk.

Artikler og portrætter om cand.tech.arch.

Se portrætter af og nyheder om konstruktører, der har taget cand.tech.arch.-uddannelsen: