Gå til sidens indhold

Materialer

Her finder du henvisninger til, hvor du kan få mere viden materialer, når du bygger nyt. Søger du viden om, hvordan du håndterer fx farlige materialer eller hvilke materialer man brugt tidligere, så kig i venstremenuen under 'Renovering'.

 • Viden om hvordan du vælger bæredygtigt

  På hjemmesiden 'Vælg bæredygtigt' kan du læse mere om, hvilke overvejelser du kan gøre dig, når du skal vælge bæredygtigt. Det kan fx være overvejelser om at:

  • Spare på ressourcerne
  • Skabe godt indeklima
  • Bygge ombyggeligt
  • Bygge holdbart

  Men det kan også være, hvad du skal overveje i forhold til bygningsdele som fx:

  • Konstruktion
  • Facade og tag
  • Indendørs og udendørs flader
  • Vinduer og døre
 • Fremtidens byggematerialer

  "Vores fælles naturressourcer er ikke ubegrænsede, og derfor er det vigtigt med en effektiv styring af den måde vi bruger vores ressourcer i byggeriet, også dem, der opstår som affald, når bygninger bliver renoveret eller revet ned. FN’s verdensmål nr. 12 handler om ansvarligt forbrug og produktion og sætter delmål om, at vi inden 2030 skal have en bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer samt at affaldsmængden skal reduceres. I Danmark har vi mineralske råstoffer som sand, grus, ler og kalk til rådighed, og vi har gennem tiderne benyttet dem til at lave anlægsprojekter og byggematerialer."

  Sådan indledes publikationen Fremtidens byggematerialer – Har vi mangel på råstoffer?, som både har undersøgt, om der vil komme mangel på råstoffer i byggeriet, og hvordan sekundære råstoffer i form af byggeaffald kan anvendes i byggeriet igen. 

  Publikationen, der er udgivet i 2020, er udarbejdet af Teknologisk Institut med støtte fra Grundejernes Investeringsfond.

 • Genbrug træ fra byggepladserne

  Masser af træ fra midlertidige konstruktioner på byggepladser kan genbruges, men meget af det ender hvert år som brændsel. 

  Derfor har STARK oprettet et initiativ, de kalder GENTRÆ. Det går ud på, at de indsamler byggepladstræ, renser det og sælger det igen i den lokale STARK, side om side med det konventionelle, 'nye' træ. 

  Læs mere om GENTRÆ på Stark.dk

 • Indeklima

  Indeklimafilm.dk finder du små videoer og faktaark om fx belysning, dagslys, luftskifte og skimmelsvamp. 

 • Viden om asbest

  Asbest har været forbudt som byggemateriale i mere end 40 år, men findes stadig i mange bygninger.

  De fleste ved sikkert, at asbest findes i gamle eternittage, men færre ved måske, at asbest også kan findes i visse typer gulvbelægninger, maling, puds samt fuge- og spartelmasse.

  Hvert år dør cirka 150 personer af lungehindekræft som følge af asbestpåvirkning. Især når du arbejder med byggeri, bør du tage risiciene ved at blive udsat for asbest meget alvorligt.

  Asbest-huset.dk kan du se alt om, hvilke materialer der typisk indeholder asbest.

  Ud over at du kan se, hvordan den slags materialer typisk ser ud, finder du også vejledninger til, hvilke forholdsregler du skal tage, for ikke at blive udsat for sundhedsfarlige asbestfibre.

  Indeklimafilm.dk får du forklaret, hvordan asbest påvirker indeklimaet i vores bygninger.

 • ByggeBasen: Stamoplysninger på 600.000 produkter

  ByggeBasen er en internetbaseret produktdatabase, der letter produkt- og informationssøgningen for byggecentre tilsluttet Danske Byggecentre.

  ByggeBasen omfatter:

  • Ca. 600.000 varenumre
  • Fra ca. 420 leverandører
  • Data formidles til ca. 450 byggecentre

  ByggeBasen indeholder udover stamoplysninger på produkterne også katalogdata.

  Læs mere: Byggebasen.dk

 • CO2-optag i beton: Viden og vejledning til optimering af betons CO2-optag

  I denne pjece udgivet af Dansk Beton og Teknologisk Institut får du en indføring i fx, hvad der regnes med CO2-beregninger for beton, styrkeklasser, bæreevne og muligheder for anvendelse. Se folderen 'CO2-optag i beton: Viden og vejledning til optimering af betons CO2-optag' her (du bliver viderestillet til danskindustri.dk). 

Artikler om BYG-ERFA-blade

I hver udgave af KF's medlemsblad skriver vi en artikel med byggeteknisk viden på baggrund af BYG-ERFAs erfaringsblade. Vi har samlet online-versionerne her: 

Se artiklerne om BYG-ERFA-blade

Få også viden om renovering

Vigtig viden om renovering ligger spredt på forskellige hjemmesider. Vi har samlet et udvalg af den vigtigste viden her på siden: 

Renovering