Gå til sidens indhold

Arbejdsmiljø og trivsel

Arbejdsgiveren og medarbejderne har et fælles ansvar for at sikre, at både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er sundt og sikkert.

Arbejdsmiljøet handler både om det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Det fysiske arbejdsmiljø kan fx være arbejdspladsens indretning, hvordan arbejdet planlægges og udføres, standarder for tekniske hjælpemidler, hvileperioder og fridøgn.

Det psykiske arbejdsmiljø handler overordnet om atmosfæren på arbejdspladsen, og hvordan medarbejderne trives. I den mere alvorlige ende indgår mobning, sexchikane, vold og trusler på arbejdspladsen som elementer, der medvirker til et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet

Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for at sikre, at både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er sundt og sikkert. Opgaven skal løses i samarbejde med arbejdsledere og de øvrige ansatte. Oplever du, at dine arbejdsforhold ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige, har du pligt til at gøre din arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsgiver opmærksom på det.

 • Valg af arbejdsmiljørepræsentant

  På virksomheder med ti eller flere ansatte skal der vælges en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter, og her sker samarbejdet i en arbejdsmiljøorganisation, hvor arbejdsgiveren og en eller flere arbejdsledere også deltager.

  Arbejdsmiljørepræsentanter vælges af og blandt de ansatte for en toårig periode. Arbejdsmiljørepræsentanter har den samme afskedigelsesbeskyttelse som tillidsrepræsentanterne på virksomheden. Beskyttelsen træder først i kraft, når den faglige organisation har anmeldt valget til arbejdsgiveren. Derfor er det vigtigt, at du straks kontakter KF, hvis du bliver valgt som arbejdsmiljørepræsentant.

  På virksomheder med under ti ansatte skal der ikke vælges en arbejdsmiljørepræsentant. Her sker arbejdsmiljøarbejdet ved direkte kontakt og dialog mellem parterne – arbejdsgiver, ansatte og evt. arbejdsledere.

 • Arbejdsmiljørepræsentanter skal have en arbejdsmiljøuddannelse

  Arbejdsmiljørepræsentanter skal gennemføre en særlig obligatorisk tredages arbejdsmiljøuddannelse og har endvidere ret til at deltage i yderligere to dages arbejdsmiljøuddannelse det første år, de er valgt. Derefter har arbejdsmiljørepræsentanter ret til halvanden dags kursus i efterfølgende funktionsår.

  Læs mere om rollen som arbejdsmiljørepræsentant.

 • Årlig arbejdsmiljødrøftelse

  Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal I årligt afholde en arbejdsmiljødrøftelse, der skal tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Drøftelsen skal munde ud i mål for det kommende års arbejdsmiljøarbejde, og sidste års indsats skal evalueres. Din arbejdsgiver skal kunne dokumentere, at drøftelsen er sket.

 • Arbejdspladsvurdering (APV)

  Det er et lovkrav, at der skal udføres en arbejdspladsvurdering (APV) på din arbejdsplads. APV’en skal revideres mindst hvert tredje år, eller når der sker ændringer i arbejdsprocesser eller arbejdsmetoder, eller hvis virksomheden flytter.

  APV’en skal være med til at afdække, om der er problemer med arbejdsmiljøet, hvordan problemerne kan løses, hvem der har ansvaret for løsningen, og hvornår der skal følges op. Der findes APV’er målrettet forskellige brancher. Arbejdstilsynet har også en særlig vejledning til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø.

  En APV kan laves på mange måder, men udover at den skal være skriftlig, skal den skal altid indeholde disse fire elementer :

  1. Kortlægning og risikovurdering: Hvor er problemerne? Hvordan kan de løses?
  2. Sygefravær: Er der arbejdsmiljøproblemer, der påvirker sygefraværet?
  3. Handlingsplan: Hvilke problemer skal løses først? Hvordan? Hvornår? Af hvem?
  4. Opfølgning: Er handlingsplanen blevet gennemført? Er problemerne blevet løst?


  Læs mere om arbejdspladsvurdering (APV) på Arbejdsmiljøweb.dk og At.dk.

ARBEJDSSKADE

Er du kommet til skade på dit job?

Kommer du til skade på dit job, skal din arbejdsgiver anmelde skaden til Arbejdstilsynet (AT) senest 9 dage efter din første fraværsdag.

Læs mere om arbejdsskade
Nyttig viden

Vil du vide mere?

På Arbejdstilsynets hjemmeside kan du finde nyttig information om:

Du kan også finde en masse nyttig information på Arbejdsmiljøweb.dk.