Gå til sidens indhold

Afskedigelse

Opsigelsesperiode, rettigheder og pligter afhænger bl.a. af din ansættelseskontrakt, og hvor længe du har været ansat.

Hvis din arbejdsgiver siger dig op, skal det ske skriftligt med korrekt varsel, da du ellers risikerer en dagpengekarantæne fra a-kassen. Du kan også miste din tillægsforsikring/lønsikring, hvis du har tegnet en sådan.

Hvis du har været ansat i mere end et år, har du krav på en saglig begrundelse efter funktionærloven. Hvis du ikke mener, at begrundelsen er saglig, har du måske krav på en godtgørelse.

Hvis du er blevet opsagt med en begrundelse, du ikke synes passer eller er uenig i, bør du sammen med KF overveje, om opsigelsen er usaglig.

Offentligt ansatte har krav på partshøring før opsigelse

Er du offentligt ansat, har du desuden krav på at modtage et brev inden opsigelsen, hvor du får mulighed for at udtale dig om den planlagte opsigelse. KF kan hjælpe dig med at svare på dette, hvis du kontakter os straks, efter at du har modtaget brevet om den planlagte opsigelse.

Særlig beskyttelse

Du kan have en særlig beskyttelse mod opsigelse, hvis du fx er på eller har varslet barsel, er tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant.

Fritstilling, suspension og bortvisning

Hvis du bliver fritstillet i opsigelsesperioden, skal du ikke møde på arbejde eller stå til rådighed.

Hvis du bliver suspenderet, skal du stå til rådighed for virksomheden.

Ved fritstilling og suspension modtager du normal løn og skal fortsat overholde din loyalitetspligt over for din arbejdsgiver.

Bliver du bortvist, ophører løn og ansættelsesforhold øjeblikkeligt.

Læs mere under Fritstilling, suspension og bortvisning.

 • Hvilke opsigelsesvarsler har jeg?

  Opsigelsesvarsel:

  14 dage                           

  1 måned

  3 måneder

  4 måneder

  5 måneder

  6 måneder

  Ansættelsestid:

  2½ måned (hvis du har aftale om prøvetid)

  0-5 måneder

  Fra 6 måneder til 2 år og 9 måneder

  Fra 2 år og 10 måneder til 5 år og 8 måneder

  Fra 5 år og 9 måneder til 8 år og 7 måneder

  Fra 8 år og 8 måneder og frem

 • Hvornår har jeg krav på godtgørelse ved en afskedigelse?

  Har du været ansat på samme arbejdsplads i minimum 12 år i træk, har du krav på en godtgørelse, som svarer til én måneds løn. Har du været ansat i 17 år, har du krav på tre måneders løn.

  Hvis I er uenige om afskedigelsens saglighed, kan du forsøge at indgå en fratrædelsesaftale.

  Kontakt altid KF, før du skriver under på en fratrædelsesaftale.

 • Må jeg gå til jobsamtaler i arbejdstiden?

  Hvis du er i en opsagt stilling, må du efter funktionærloven gerne gå til nødvendige jobsamtaler i arbejdstiden under forudsætning af at:

  • Jobsamtalen ikke kan finde sted uden for arbejdstiden
  • Tidspunktet for jobsamtalen er blevet godkendt af din nuværende arbejdsgiver (som skal have en god begrundelse for at sige nej)
 • Kan jeg risikere karantæne i a-kassen, når jeg er blevet sagt op?

  Hvis a-kassen vurderer, at du bærer ansvaret for, at din arbejdsgiver har sagt dig op, kan du få tre ugers karantæne fra din a-kasse og miste din tillægsforsikring/lønsikring, hvis du har tegnet en sådan. Det kan fx ske, hvis du i væsentligt omfang har været årsag til samarbejdsproblemer på din arbejdsplads, eller hvis din arbejdsgiver har bortvist dig.

  Hvis du er i tvivl om, hvorvidt a-kassen kan give dig tre ugers karantæne, så kontakt KF i så god tid som muligt.

 • Kan min arbejdsgiver pålægge mig at holde ferie i min opsigelsesperiode?

  Reglerne for ferie afhænger bl.a. af længden på din opsigelsesperiode, og om du er blevet fritstillet. Læs mere om opsigelse og  ferie. Kontakt altid KF, hvis du er i tvivl.

 • Kan jeg blive sagt op på grund af sygdom?

  Du kan godt blive sagt op på grund af sygdom. Læs mere om sygdom.

 • Hvordan kan jeg afspadsere, når jeg er blevet sagt op?

  Hvis du er ansat uden for overenskomst, er udgangspunktet, at din arbejdsgiver kan bede dig om at afspadsere overarbejde med et varsel på 24 timer.

  Er du omfattet af en overenskomst, er det overenskomstens regler, der gælder med hensyn til, hvordan du skal afspadsere.

  De samme regler for afspadsering gælder som udgangspunkt også, hvis du selv har sagt op.

Rådgivning

Er du korrekt opsagt?

Kontakt KF, hvis du er blevet sagt op, så vi bl.a. kan tjekke, om din opsigelse og ferievarsling er korrekt.

Kontakt KF
Dagpenge

Vil du vide mere?

Kontakt din a-kasse, hvis du har brug for vejledning om dagpenge.