Gå til sidens indhold

Brug din tillidsrepræsentant

Hvis du har brug for faglig støtte omkring løn og arbejdsvilkår, kontakt tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads. Har I ingen tillidsrepræsentant, så undersøg, hvordan I kan få valgt en.

Tillidsrepræsentanten repræsenterer dig og dine kolleger og sørger for den nødvendige kommunikation mellem KF-medlemmerne, en eventuel klub på virksomheden og KF. Tillidsrepræsentanten (TR) er også bindeled mellem kollegerne og virksomhedens ledelse.

Hvis du har brug for faglig støtte, er det ofte tillidsrepræsentanten, du i første omgang skal henvende dig til. TR kender nemlig både overenskomsten, løn- og arbejdsvilkårene og de interne regler i virksomheden og kan enten selv rådgive om disse ting eller sørge for via KF at få de nødvendige informationer.

Hvis I ikke allerede har fået valgt en TR, er det en stor fordel for dig og dine bygningskonstruktørkolleger at få valgt en.

Læs mere om, hvordan I på din virksomhed kan få valgt en tillidsrepræsentant.

Brug din tillidsrepræsentant 

Bliver du indkaldt til en svær samtale som fx tjenstlig samtale, afskedigelse eller syge/fraværssamtale, kan du bruge din tillidsrepræsentant til at tale forløbet igennem.

På det offentlige område, har du som udgangspunkt ret til at have en bisidder med og kan ved den lejlighed trække på din tillidsrepræsentant.

Som privatansat bør din arbejdsgiver respektere et ønske fra dig om at få en bisidder med. Vil arbejdsgiveren ikke det, så kontakt din TR eller KF og få et råd.

Brug også din TR til at:

  • Få gode råd om løn og ansættelsesvilkår
  • Forhandle din løn (kun offentligt ansatte)
  • Få sparring, inden du selv forhandler løn (gælder privatansatte)

Hvem er din tillidsrepræsentant?

Se, om du allerede har en tillidsrepræsentant på din arbejdsplads.

Find din tillidsrepræsentant

Start en klub på din arbejdsplads

En klub kan styrke sammenholdet blandt medarbejderne på arbejdspladsen, styrke jer over for ledelsen og sætte fokus på det, der fylder hos jer. En klub kan også føre til, at der dannes overenskomst på arbejdspladsen og være samlingspunkt for konstruktørfaglige aktiviteter. Konstruktørforeningen hjælper jer i gang med at danne en klub og afholde klubmøder.

Læs mere om, hvordan I starter en klub
TILLIDSREPRÆSENTANT

Vil du vide mere?