Gå til sidens indhold

Om KF's kurser og arrangementer

Som medlem af Konstruktørforeningen får du adgang til en lang række forskellige kurser og arrangementer, der ruster dig til arbejdslivet, klæder dig på til at forhandle løn eller opdaterer din faglige viden.

Fagligt relevante gå hjem-møder, den årlige Konstruktørdag, kurser i lønforhandling og opstart af selvstændig virksomhed er eksempler på nogle af de kurser, som Konstruktørforeningen (KF) tilbyder sammen med kurser, der klæder dig på i forhold til dit arbejdsliv og karriere. 

Herunder i folde ud-menuer kan du læse mere om de faste, tilbagevendende kurser og arrangementer, KF udbyder hvert år – som fx er:

 • Gå hjem-møder
 • Kurser i lønforhandling
 • Regionale arrangementer
 • Konstruktørdagen
 • Koldingfjord-seminar
 • Kursus for tillidsrepræsentanter
 • Introkursus for tillidsrepræsentanter

KF afholder også en del andre kurser, som ikke er nævnt herunder, fordi KF løbende tilpasser udbuddet til aktuelle behov og medlemmernes efterspørgsel. Tjek KF's arrangementskalender.

I kalenderen finder du desuden mange kurser med rabat, som du får adgang til som medlem af KF. Disse kurser er udbudt af KF's samarbejdspartnere, der repræsenterer de fleste kursusudbydere inden for byggeriet.

 • Om KF’s gå hjem-møder

  KF holder en lang række gå hjem-møder for foreningens medlemmer rundt om i landet. Der er tale om minikurser, og emnerne er altid aktuelle, faglige spørgsmål, som konstruktører arbejder med og skal være på forkant med. Det kan fx handle om faglige temaer som dagslys og indeklima, arbejdsulykker i byggeriet, nyt bygningsreglement, glas i byggeriet, radon og den digitale byggeplads, men kan også handle om dit arbejdsliv, din karriere og udvikling af dine kompetencer. 

  Hold øje med KF’s gå hjem-møder og andre arrangementer i kalenderen.

 • Om KF's kursus i lønforhandling

  Synes du, det er svært at forhandle din egen løn, eller har du oplevet at komme ud fra forhandlingen med et resultat, som du ikke er tilfreds med? Så er det måske noget for dig at lære teknikkerne til, hvordan du griber en god lønforhandling an.

  Kurset består både af oplæg, diskussion og øvelser og giver dig indblik i:

  • Faserne i en lønforhandling
  • Fif til at tackle din modpart
  • Konkrete værktøjer til at håndtere en forhandlingssituation

  Kurset er særligt relevant for dig, der selv har mulighed for at forhandle løn.

  Læs hvor og hvornår næste kursus afholdes, og hvordan du tilmelder dig i kalenderen.

 • Om KF’s regionale arrangementer

  KF’s fem regionsledelser afholder flere gange om året arrangementer i dit lokale område. Arrangementerne kan være alt fra et byggepladsbesøg på et lokalt byggeprojekt til et socialt arrangement, der skaber netværk mellem konstruktørerne i regionen. Disse arrangementer opstår løbende, når lejligheden byder sig.

  Hvis du arbejder på et spændende projekt, som du gerne vil vise andre, eller har en anden god idé til et arrangement, så kontakt din regionsledelse eller sekretariatet

  Se om der er arrangementer på vej i din region i kalenderen.

 • Om Konstruktørdagen

  KF tilbyder hvert år medlemmerne at deltage på Konstruktørdagen, som er en dag med fagligt indhold og mulighed for at netværke.

  Indhold og form er lidt forskellig, alt efter om Konstruktørdagen bliver afholdt det år, hvor KF afholder sin generalforsamling – hvilket sker i lige år – eller bliver afholdt regionalt i ulige år.

  Den fælles Konstruktørdag falder altid i uge 43, mens de fem regionale Konstruktørdage fordeler sig over uge 43 og 44.

  Konstruktørdagen i lige år
  I lige år bliver Konstruktørdagen holdt som et landsdækkende arrangement. Her får du mulighed for at mødes med konstruktørkolleger på tværs af landet til en dag spækket med fagligt indhold.

  Ofte har dagen et tema om et aktuelt, fagligt emne med interessante, relevante oplægsholdere. 

  Efter det faglige arrangement afholdes KF’s generalforsamling, og til sidst slutter dagen af med middag og netværk. Det er også i forbindelse med den landsdækkende konstruktørdag, at Konstruktørprisen bliver uddelt.

  Den landsdækkende Konstruktørdag ligger altid på en lørdag.

  Konstruktørdagen i ulige år
  I ulige år bliver Konstruktørdagen holdt i hver af de fem regioner, og det er KF’s regionsledelser, der står for arrangementet. Det faglige indhold består typisk af et byggepladsbesøg og et oplæg om et aktuelt fagligt emne.

  Dagen slutter af med en middag og mulighed for at netværke med dine kolleger lokalt.

  Den regionale Konstruktørdag ligger altid på en hverdag mellem mandag og torsdag.

 • Om Koldingfjord-seminar

  Koldingfjord-seminaret er et årligt tilbagevendende udviklingsseminar for medlemmer, der er aktive i Konstruktørforeningen som medlem af KF’s bestyrelse, et af KF’s udvalg, en regionsledelse, de Konstruktørstuderende Fælles Råd, eller som er tillidsrepræsentant.

  Formålet med udviklingsseminaret er bl.a. at:

  • Deltage i KF’s strategiske arbejde og udvikling
  • Styrke det faglige fællesskab i gruppen af aktive, dele erfaringer og synspunkter
  • Klæde nye aktive på til en rolle i foreningen
  • Diskutere konstruktørernes rolle i byggeriet og samfundet.

  Koldingfjord-seminaret består typisk af oplæg og workshops, hvor du får mulighed for at tale om udvikling inden for fx organisationspolitik og byggepolitik. Det sociale samvær og netværk er også en vigtig del af Koldingfjord-seminaret, hvor der bl.a. er tradition for at besøge et byggeri inden festmiddagen om lørdagen.

  Tid og sted
  Seminaret begynder fredag kl. 14 og slutter søndag kl. 9. Det holdes altid i marts på Hotel Koldingfjord.

  Seminaret foregår i de smukke omgivelser på Hotel Koldingfjord lige ned til fjorden. Der er et begrænset antal pladser, som fordeles efter først til mølle-princippet.

  Når tilmelding er mulig, finder du det kommende Koldingfjord-seminar i KF’s kalender.

 • Om KF's kursus for tillidsrepræsentanter

  En gang om året inviterer KF dig, som er tillidsrepræsentant (TR), til et todages seminar. Det ligger som regel i september. På møderne får du ny viden og input til, hvordan du fx kan håndtere nogle af de opgaver, du har som TR, hvordan du kan tage samtaler med sårbare kolleger, forhandle en bedre løn og hverve nye medlemmer.

  På seminaret får du mulighed for at møde og opbygge et netværk til andre tillidsrepræsentanter.

  Læs mere om hvervet som TR under Tillidsrepræsentanter.

 • Om KF’s introkursus for tillidsrepræsentanter

  Hvis du er nyvalgt tillidsrepræsentant (TR) eller suppleant tilbyder Konstruktørforeningen (KF) et introduktionskursus, hvor du bliver klædt på til hvervet som tillidsrepræsentant. Kurset introducerer dig for TR-arbejdet, de vigtigste regler og KF.

  På det private område afholder KF fast et introduktionskursus om foråret og om efteråret og derudover ved behov. På det offentlige område holder KF løbende introduktionskurser efter behov.

  Læs mere om arbejdet som tillidsrepræsentant

Kurser og arrangementer

Tjek det aktuelle udbud

KF tilbyder også en lang række andre kurser end dem, der er nævnt her. Du kan altid se det aktuelle udbud i arrangementskalenderen. 

Aktuelle arrangementer
Kurser med rabat

Se hvem der giver rabat på kurser

Gennem dit medlemskab i KF kan du få rabat hos en del kursusudbydere. 

OBS: Du skal selv gøre opmærksom på, at du er berettiget til rabatten, når du melder dig til kurset. 

Se her hvor du får rabat på kurser
Faglig udvikling

Vil du vide mere?

Læs mere om: