Gå til sidens indhold

Konstruktørstuderendes Fælles Råd

I Konstruktørstuderendes Fælles Råd arbejder dine medstuderende for at sikre et godt studiemiljø og en uddannelse af høj kvalitet.

Konstruktørstuderendes Fælles Råd (KFR) er et fælles råd for bygningskonstruktørstuderende, som mødes for at sparre med andre bygningskonstruktørstuderende fra de forskellige uddannelsesinstitutioner rundt om i landet.

Formålet er, at I som studerende skal være med til at sikre kvalitet og relevans i uddannelsen og skabe gode studiemiljøer på jeres uddannelsesinstitution. Som medlem af KFR taler du dine medstuderendes sag over for bl.a. ledelsen på uddannelsen, KF og relevante organisationer og kan også være repræsenteret i lokale uddannelsesudvalg på uddannelsesinstitutionerne, i §19-udvalget og KF’s Uddannelsesudvalg.

4 møder om året i KFR

KFR afholder typisk 4 møder om året på skift rundt om i landet. De studerende arrangerer og afholder selv møderne i KFR, mens Konstruktørforeningen (KF) fungerer som sekretariat for rådet. Selvom KF bidrager med økonomisk støtte til mødernes afholdelse, er KFR et selvstændigt råd.

Som medlem af KFR kan du få dækket dine transportudgifter ved deltagelse i møder, samtidig med at KF giver et fast beløb til forplejning. Læs mere under refusion.

Kontakt KFR gennem KF

Er du studerende, og har du noget på hjerte, som du gerne vil drøfte med de andre studerende i landet, kan du kontakte KFR via KF. Vi kan oplyse dig om, hvem der er din lokale KFR-repræsentant og guide dig videre.

  • Sådan kommer du med i KFR

    For at komme med i KFR skal du være medlem af De Studerendes Råd (DSR) på dit uddannelsessted. Nogle steder kan du melde dig ind i De Studerendes Råd – andre steder skal du vælges ind. Hver uddannelsesinstitution kan udpege 3 bygningskonstruktørstuderende til KFR.

  • Baggrunden for KFR

    KFR blev stiftet i 2008, fordi de studerende ønskede større indflydelse og mere formelle rammer for arbejdet i de råd, der findes for studerende på uddannelsesstederne. KF bakkede op om ideen ved at tilbyde økonomisk støtte og sekretariatsbistand.

Refusion

Få dækket omkostninger

Som medlem af KFR kan du få dækket visse omkostninger fx til transport til møderne.

Søg refusion

Søg KF om et sponsorat

Konstruktørforeningen (KF) uddeler jævnligt sponsorater til studieture og arrangementer. Se her, hvad du kan søge støtte til, og hvad der skal til for at søge.

Søg KF om et sponsorat

Studerende?

På KF’s side for studerende kan du finde relevante informationer om alt, fra hvilke legater og rabatordninger der findes for studerende til gode råd om praktik, studieophold i udlandet og dagpenge efter endt uddannelse.

Se KF's tilbud til studerende