Gå til sidens indhold

Byggeri og byggebranchen

Byggeriet er et vigtigt område, da det danner rammen om vores daglige liv og udgør en stor del af samfundsøkonomien. Få her interessante fakta om byggeriet og indblik i holdninger, der præger konstruktørernes faglige univers.

Byggeriet er vigtigt, fordi det ud over at være tag over hovedet på os alle bl.a. også:

 • Udgør en væsentlig del af samfundsøkonomien
 • Beskæftiger mange mennesker
 • Står for næsten halvdelen af vores energiforbrug
 • Vil være i stor vækst fremover både nationalt og på verdensplan.

Herunder kan du bl.a. læse fakta om, hvorfor byggeriet er vigtigt og få et overblik over nogle af de Meningsstafetter – hvor branchefolk giver udtryk for holdninger om konstruktørrelevante emner – som fagbladet Konstruktøren har bragt.

Hvis du vil vide mere om selve konstruktørfaget med hensyn til fx beskæftigelse, jobfunktioner og kompetencer, kan du finde det under Bygningskonstruktørens rolle.

 • Fakta: Derfor er byggeri vigtigt

  Byggeriet spiller en væsentlig rolle i vores daglige liv og samfund:

  • Vi opholder os indendørs i bygninger 90 % af tiden
   Derfor er det vigtigt, at bygningerne passer til deres formål, at de er sikre at befinde sig i, og at indeklimaet er godt. Det kræver omtanke og teknisk dygtighed, som bygningskonstruktørerne kan levere.
  • Bygningsmassen står for 40 % af det samlede energiforbrug
   Derfor er det vigtigt med energibesparelser og optimering af bygningsdriften, både når man bygger, og når man renoverer gamle ejendomme. Bygningskonstruktørerne er uddannede til at tage energiforbruget i betragtning. I rapporter fra 2015 fandt Grundejernes Investeringsfond og Bygherreforeningen frem til, at bygningskonstruktørerne er de bedst uddannede til at varetage renoveringsprojekter sammenlignet med ingeniører og arkitekter.
  • Byggebranchen i Danmark beskæftiger 7 %
   7 % af de beskæftigede (ca. 192.000 personer) arbejder med byggeri og anlæg. Dertil kommer et mindre antal beskæftigede i rådgivnings- og vidensvirksomheder. Samlet er mange mennesker engagerede i byggeriet og således med til at skabe blivende værdier til gavn for hele landet.
  • Byggeriet udgør 4 % af bruttonationalproduktet (BNP) og 6 % af eksporten
   Den danske byggebranche er anerkendt som et vigtigt element i samfundsøkonomien og en kilde til det danske byggeris gode ry og rygte i udlandet. Byggeriet er langt henad vejen en globaliseret og international branche, hvor der konkurreres på tværs af landegrænserne, og hvor Danmark står godt i kraft af sin veluddannede arbejdsstyrke.
  • Den eksisterende bygningsmasse udgør 80 % af den samlede danske nationalformue
   Store værdier er bundet i de eksisterende bygninger og anlæg. Derfor er det vigtigt, at vi har både evner og vilje til at vedligeholde og udvikle vores bygninger, og at vi bliver dygtigere til at genbruge materialerne, når vi river ned.
  • Frem til 2050 vil der blive bygget lige så meget som i hele verdenshistorien
   FN’s prognoser for befolkningsudviklingen anslår, at verdens befolkning vil toppe med omkring 11-11,5 mia. mennesker i løbet af det 21. århundrede. Samtidig forventes det, at tilstrømningen til byerne – urbaniseringen – vil fortsætte. Det medfører, at der i løbet af de næste 30-40 år skal bygges lige så meget, som der indtil nu er bygget i løbet af hele menneskehedens historie. Samtidig skal CO2-emissionerne nedbringes, så den globale opvarmning kan tøjles. For at løse denne store byggeopgave bæredygtigt, vil der blive brug for mange bygningskonstruktører.
 • Debat: Meningsstafetten fra Konstruktøren

  Fagbladet Konstruktøren bringer løbende en såkaldt Meningsstafet, hvor branchefolk udtrykker holdninger og meninger om konstruktørrelevante emner.

  Vi har her samlet udvalgte Meningsstafetter fra 2018 og frem.

  1. Debat: Byggebranchen må rykke sig for at holde på de unge (Konstruktøren nr. 2 2024)
  2. Debat: Udnyt hustages fulde potentiale for energiproduktion (Konstruktøren nr. 5, 2022)
  3. Debat: Konstruktørens vigtigste kompetence er evnen til at tilpasse sig en foranderlig branche (Konstruktøren nr. 2, 2022)
  4. Debat: Skal konstruktøren være generalist eller specialist? (Konstruktøren nr. 1, 2022)
  5. Debat: Hvorfor arbejder så få konstruktører med veje? (Konstruktøren nr. 4, 2021)
  6. Debat: Leverandørbranchen er en overset karrierevej (Konstruktøren nr. 1, 2021)
  7. Debat: Hvorfor tager I ikke konstruktører på den internationale linje i praktik? (Konstruktøren nr. 2, 2020)
  8. Debat: Træ som byggemateriale sparer både CO2 og penge (Konstruktøren nr. 2, 2019)
  9. Debat: Er danske bygningskonstruktørstuderende bange for de store tegnestuer? (Konstruktøren nr. 5, 2018)
  10. Debat: Byggebranchen bygger efter mangelfulde tegninger (Konstruktøren nr. 2, 2018)
Mere viden

Hvem er bygningskonstruktøren?

Hvis du vil vide mere om konstruktørprofessionen, kan du læse:

Hvem og hvad er KF?

Læs mere om KF's politik og mærkesager.

Strategi og handlingsplan