Gå til sidens indhold

Byggeri og byggebranchen

Byggeriet er et vigtigt område, da det danner rammen om vores daglige liv, udgør en væsentlig del af samfundsøkonomien og beskæftiger mange mennesker.

Mennesker har altid bygget. Vi bygger for at få tag over hovedet og for at beskytte os. Vi bygger for at bo, arbejde og kunne leve sammen. Vi bygger både af lyst og for at kunne trives.

Gennem århundrederne har vi opfundet nye metoder, nye materialer og teknikker til at udvikle vores byggeri, og det vil vi blive ved med.

Derfor har der altid været behov for dygtige byggefolk, der kan designe og projektere, planlægge og udføre bygherrernes mere eller mindre ambitiøse projekter.

Byggeriet og konstruktørfaget følges ad med stor vækst

Især i tiden efter 2. verdenskrig og fortsat i dag har byggeriet udviklet sig nærmest eksplosivt med en stigende grad af industrialisering, digitalisering og fokus på bæredygtighed. Det er blevet mere komplekst at bygge, og der er mange nye krav og hensyn, som skal opfyldes.

Bygningskonstruktørerne, som i gamle dage blev kaldt ’bygmestre’, har været dygtige til at tilpasse sig de nye metoder og stille sig i spidsen for byggeprojekterne. Derfor er konstruktørprofessionen vokset i takt med det moderne byggeri.

Læs mere om konstruktørfaget under Bygningskonstruktørens rolle.

 • Hvorfor er byggeri vigtigt?

  Byggeriet er vigtigt, fordi det ud over at være tag over hovedet på os alle, også står for næsten halvdelen af vores energiforbrug og vil være i stor vækst fremover både nationalt og på verdensplan.

  Læs her om nogle af de mange roller, byggeriet spiller i vores samfund:

  • Vi opholder os indendørs i bygninger 90 % af tiden
   Derfor er det vigtigt, at bygningerne passer til deres formål, at de er sikre at befinde sig i, og at indeklimaet er godt. Det kræver omtanke og teknisk dygtighed, som bygningskonstruktørerne kan levere.
  • Bygningsmassen står for 40 % af det samlede energiforbrug
   Derfor er det vigtigt med energibesparelser og optimering af bygningsdriften, både når man bygger, og når man renoverer gamle ejendomme. Bygningskonstruktørerne er uddannede til at tage energiforbruget i betragtning. I rapporter fra 2015 fandt Grundejernes Investeringsfond og Bygherreforeningen frem til, at bygningskonstruktørerne er de bedst uddannede til at varetage renoveringsprojekter sammenlignet med ingeniører og arkitekter.
  • Byggebranchen i Danmark beskæftiger 7 %
   7 % af de beskæftigede (187.000 personer) arbejder med byggeri og anlæg. Dertil kommer et mindre antal beskæftigede i rådgivnings- og vidensvirksomheder. Samlet er mange mennesker engagerede i byggeriet og således med til at skabe blivende værdier til gavn for hele landet.
  • Byggeriet udgør 4 % af bruttonationalproduktet (BNP) og 6 % af eksporten
   Den danske byggebranche er anerkendt som et vigtigt element i samfundsøkonomien og en kilde til det danske byggeris gode ry og rygte i udlandet. Byggeriet er langt henad vejen en globaliseret og international branche, hvor der konkurreres på tværs af landegrænserne, og hvor Danmark står godt i kraft af sin veluddannede arbejdsstyrke.
  • Den eksisterende bygningsmasse udgør 80 % af den samlede danske nationalformue
   Store værdier er bundet i de eksisterende bygninger og anlæg. Derfor er det vigtigt, at vi har både evner og vilje til at vedligeholde og udvikle vores bygninger, og at vi bliver dygtigere til at genbruge materialerne, når vi river ned.
  • Frem til 2050 vil der blive bygget lige så meget som i hele verdenshistorien
   FN’s prognoser for befolkningsudviklingen anslår, at verdens befolkning vil toppe med omkring 11-11,5 mia. mennesker i løbet af det 21. århundrede. Samtidig forventes det, at tilstrømningen til byerne – urbaniseringen – vil fortsætte. Det medfører, at der i løbet af de næste 30-40 år skal bygges lige så meget, som der indtil nu er bygget i løbet af hele menneskehedens historie. Samtidig skal CO2-emissionerne nedbringes, så den globale opvarmning kan tøjles. For at løse denne store byggeopgave bæredygtigt, vil der blive brug for mange bygningskonstruktører.
Mere viden

Hvem er bygningskonstruktøren?

Hvis du vil vide mere om konstruktørprofessionen, kan du læse:

Hvem og hvad er KF?

Læs mere om KF's politik og mærkesager.

Strategi og handlingsplan