Gå til sidens indhold

KF's repræsentation

Konstruktørforeningen har poster i forskellige udvalg og er medlem af flere foreninger – alt sammen for at varetage medlemmernes interesser.

Konstruktørforeningen (KF) er repræsenteret i en lang række udvalg, råd og foreninger, hvor vi varetager medlemmernes interesser. KF rådgiver regeringen og folketingspolitikere om forhold for byggeri og anlæg og deltager også i internationalt samarbejde, der både sigter på at få konstruktørerne anerkendt i udlandet og på, at videndeling om gode metoder flyder frit landene i mellem.

Herunder kan du se mange af de steder, hvor KF deltager.

 • KF’s repræsentation inden for byggeri

  KF er medlem af en række foreninger og udvalg, hvor vi varetager konstruktørernes faglige interesser og udviklingsmuligheder.

   1. AEEBC – Professional Development Committee
   2. AEEBC Officers Group
   3. AEEBC General Assembly
 • KF’s repræsentation inden for uddannelse

  Konstruktørforeningen er repræsenteret i flere udvalg inden for uddannelse:

  • 19-udvalget
  • Lokale og regionale uddannelsesudvalg på uddannelsesinstitutionerne
  • FTF’s Udvalg om uddannelse, kompetencer og faglighed
  • FTF’s baggrundsgruppe for revision af diplomuddannelserne
  • Bestyrelsen for Københavns Erhvervsakademi (KEA)
  • Bestyrelsen for Zealand
  • Censorformandskabet for Byggeri
  • Aftagerpanel for cand.tech på Aalborg Universitet (AAU)
  • VIA UC advisory board vedr. efteruddannelser
 • KF's repræsentation hos Akademikerne

  Akademikerne (AC) er KF's hovedorganisation. Her er vi repræsenteret i:

  • Fællesrepræsentationen “Denye6”
  • Sekretariatsansvarlig i f.t. Fællesrepræsentationen
  • Akademikernes direktørkreds
  • Forhandlingsudvalg på det offentlige område
  • Forhandlingsdelegationen på Universitets- og Forskningsområdet
  • Forhandlingsudvalget på det private område
  • Sekretariatsudvalget
  • Vækst- og Beskæftigelsesudvalget
  • Den Centrale Følgegruppe
  • Forsknings- og Uddannelsesudvalget
  • Sekretariatsgruppen for Forskning og Uddannelse
  • Arbejdsmiljøsekretariatsgruppen
  • Hovedorganisationernes EU-udvalg
  • Europæisk og international sekretariatsgruppe
  • Erhvervsskoleudvalget
  • Udvalget til beskyttelse af videnskabeligt arbejde
  • Arbejdsgruppe om Akademikernes kontingentramme og –nøgle
  • Arbejdsgruppe om uenighed med Moderniseringsstyrelsen om spisepause
  • Arbejdsgruppe om overenskomstdækning af timelønnet undervisning
  • Arbejdsgruppe om grænsedragning mellem AC-organisationerne
  • Arbejdsgruppe om redigering af fællesoverenskomsterne
  • Arbejdsgruppe om MED-systemet
  • Juridisk gruppe
  • Lønteknikergruppen
 • KF’s repræsentation i FTFa

  FTFa er den a-kasse, som Konstruktørforeningen (KF) samarbejder med. Her er repræsenteret i følgende udvalg, hvor vi varetager konstruktørernes interesser.

  • FTFa’s bestyrelse
  • FTFa's repræsentantskab
 • KF’s repræsentation hos samarbejdspartnere

  Konstruktørforeningen er repræsenteret hos følgende samarbejdspartnere:

Organisation

Nye samarbejdspartnere til KF?

Skriv til KF, hvis du har forslag til samarbejder, hvor KF måske skal blande sig, eller hvor du gerne vil repræsentere KF.

Send ideer til KF