Gå til sidens indhold

Løn under sygdom

Som udgangspunkt har du ret til løn under sygdom. Få her et overblik over, hvornår du har ret til løn under sygdom.

Om du har ret til løn under sygdom, afhænger af dine ansættelsesvilkår. Er du fx funktionæransat – som de fleste bygningskonstruktører er – har du ret til løn under sygdom.

Her får du løn under sygdom

Hvis du er syg og ikke kan udføre dit arbejde, har du ret til din sædvanlige løn.

Planlagte operationer, der er ordineret af lægen, giver ret til løn i fraværsperioden. Også sportsskader kan berettige til løn, mens du kommer dig.

Som tommelfingerregel kan man sige, at hvis det offentlige betaler for indgrebet, kan fraværet betragtes som sygdom. Det kan fx være øjenoperationer, fjernelse af ganespalte eller andet, der generer dig i det daglige.

Her får du ikke løn under sygdom

Du har ikke ret til løn under sygdom, hvis du har pådraget dig sygdommen med vilje eller ved at være groft uagtsom. Kommer du fx til skade på grund af spirituskørsel, eller mens du dyrker visse former for ekstremsport, vil du ikke have ret til løn, mens du kommer dig. Har du selv påført dig din sygdom, som fx hvis du får en kosmetisk operation af skønhedsmæssige årsager, har du heller ikke ret til løn under dit fravær. Du kan altså ikke få løn, mens du kommer dig efter en skønhedsoperation af fx bryster, rynker, hårtransplantation eller kosmetisk tandretning.

  • Din arbejdsgiver kan søge om sygedagpengerefusion

    Din arbejdsgiver kan søge om refusion af sygedagpengene fra den kommune, du bor i, hvis du er sygemeldt. Gør din arbejdsgiver det, vil kommunen kontakte dig og bede dig forholde dig til det, som din arbejdsgiver har oplyst. Samarbejder du ikke med kommunen, kan du risikere, at du ikke kan få den fulde løn, men kun forskellen mellem lønnen og sygedagpengerefusionen.

    Hvis ikke du samarbejder om refusionen af sygedagpengene, kan du også risikere, at din arbejdsgiver betragter det som en misligholdelse af ansættelsesforholdet og ophæver din ansættelse.

    Hvis der ikke står noget i din kontrakt, overenskomst eller i virksomhedens personalehåndbog om fradrag ved manglende sygedagpengerefusion, har du ret til din sædvanlige løn ved sygefravær.

    Kontakt KF for nærmere vejledning, hvis du kommer i den situation.

Overenskomst

Vil du vide mere?

Læs mere om sygdom i din overenskomst

Læs mere