Gå til sidens indhold

Vi skal blive bedre til at upcycle byggeaffald på byggepladserne

I et nyt job som bygherrerådgiver håber bygningskonstruktør Sten Bjerre, at han kan være med til at fremskynde den grønne omstilling. En af hans kæpheste er, at der skal foregå en mere systematisk upcycling på byggepladserne.

Potræt Sten Bjerre (1)
Sten Bjerre ses her i en skurvogn foran et bord, der er bygget af fugtskadede CLT-træelementer. Foto: Sten Bjerre

”Mindst halvdelen af det træ, man bruger på en byggeplads til midlertidige konstruktioner som trapper og forskalling, kan genanvendes til produktion af bærende CLT-konstruktioner. Men i stedet bliver det smidt ud, da den slags træ ifølge den danske lovgivning opfattes som affald, der ofte brændes af i kraftværker.”

Det siger bygningskonstruktør Sten Bjerre, der i oktober 2022 modtog RE:BYG Award-prisen for projektet ’Den cirkulærer byggeplads’, der viser, hvordan en hensigtsmæssig indretning af byggepladsen på optimal vis kan opsamle genanvendelige materialer.

Han tilføjer:

”Mit konservative skøn er, at mindst 25.000 ton træ om året fra danske byggepladser ville kunne blive genanvendt i CLT-elementer, hvilket ville have en værdi på omkring 350 mio. kr. i 2019-priser.”

25 ton upcycling i ét byggeri

Hans erfaringer og konklusioner omkring upcycling af byggematerialer er primært hentet fra boligprojektet Læhegnet i Albertslund, som omfatter 51 rækkehuse og to boligblokke med 100 lejligheder.

”Efter 3-4 måneder med upcyclingsforsøg i Læhegnet-projektet havde vi indsamlet 25 ton materiale til genbrug og genanvendelse – 20 ton var træ og resten bl.a. mursten og PEX-rør. I stedet for at køre restmaterialer til affald sørgede vi for på byggepladsen at sortere det så rent som muligt i fraktioner – fx ved at fjerne skruer og deponere ubehandlet træ, imprægneret træ og træplader hver for sig,” siger Sten Bjerre, der i sit speciale ved hjælp af Norsk Treteknisk Institutt påviste, at det teknisk, statisk og konstruktionsmæssigt kan lade sig gøre at anvende upcyclet træ til CLT-produktion og samtidig overholde de krav, der er til nybyggeri.

”Både i Danmark og resten af Norden er lovgivningen i vejen for, at man kan genbruge træ i CLT-konstruktioner. Så indtil der sker ændringer i gældende standarder, styrketest-eftervisninger og bygningsreglement, må upcyclet træ kun bruges til nyt interimsbyggeri (midlertidige konstruktioner, red.), i ikke-bærende konstruktioner og til møbler.”

Upcycling-mandat i kontrakt

For Sten Bjerre er forudsætningen for, at der kan ske en systematisk og effektiv upcycling på byggepladserne, at det på forhånd aftales i kontrakter, og at det er let at sortere affaldet på byggepladsen.

”Selve byggepladsen skal være indrettet med både decentrale og centrale deponistationer, som skal være placeret, så det er let for håndværkerne at sortere i de rette fraktioner. Depoterne skal yderligere have en tydelig skiltning af, hvad de må og ikke må indeholde,” siger han.

Ny stilling som bygherrerådgiver

Selvom Sten Bjerre har været glad for at arbejde som byggeleder, er han netop startet i et nyt job som rådgiver i bygherrerådgiverfirmaet FM Bygningsdrift.

”Mit nye job går ud på at hjælpe store danske bygherrer og virksomheder med strategisk og operativ planlægning, så deres projekter kan komme i mål med større bæredygtighed og økonomisk gevinst. Hermed får jeg en rigtig god mulighed for at skubbe på den grønne omstilling, fordi jeg kan være med til at påvirke de store byggesager.”

Læs mere om Sten Bjerre i Konstruktøren nr. 1 2023.

Blå Bog

Sten Bjerre, 45 år. Bygherrerådgiver i FM Bygningsdrift (2023-), byggeleder, tilbudsgiver og konstruktørpraktikant i Adserballe & Knudsen (2020-2022). Har før sin konstruktøruddannelse fra KEA i 2021 arbejdet som leder af et kulturhus i Albertslund i 2 år og som politimand i 10 år. Blev omskolet til konstruktør på grund af fysisk sygdom, men er i dag symptomfri.

KF’S MEDIER

Fagbladet Konstruktøren

Konstruktøren er et journalistisk redigeret medlemsblad, der bringer relevante og aktuelle artikler om bl.a. byggeri, byggebranche og bygningskonstruktør-professionen.

Læs den seneste nummer eller tidligere udgaver af medlemsbladet:

Konstruktøren