Gå til sidens indhold

Manglende lønudbetaling

Hvis ikke du får din løn, skal du eller Konstruktørforeningen sende en skriftlig rykker til din arbejdsgiver. Læs, hvordan du skal reagere, hvis din arbejdsgiver ikke betaler din løn.

Hvis du ikke har modtaget din løn til tiden – typisk den sidste bankdag i måneden – skal du straks kontakte KF, som herefter vil sende et skriftligt påkrav til din arbejdsgiver.

Et påkrav er et påbud fra afsenderen, der påfører modtageren en pligt, som træder i kraft, når det kommer frem til modtageren.

Så længe dit ansættelsesforhold ikke er hævet, skal du fortsætte med at gå på arbejde.

Du eller KF skal også sende et påkrav, hvis din arbejdsgiver ikke har indbetalt din pension.

Hvis ansættelsesforholdet skal hæves, skal du eller KF give en betalingsfrist på 5 hverdage fra afsendelsesdatoen.

Hvis der skal indgives konkursbegæring, skal fristen være på 10 dage fra afsendelsesdatoen.

 • Hvad gør jeg, hvis min arbejdsgiver fortsat ikke betaler min løn?

  Hvis din arbejdsgiver ikke har betalt din løn, når betalingsfristen er udløbet, kan du hæve din ansættelse og forlade din arbejdsplads.

  Bed KF om at sende et brev/mail om, at du anser ansættelsen for hævet på grund af væsentlig misligholdelse. Brevet skal også oplyse om:

  • Den løn/pension, din arbejdsgiver skylder
  • Løn/pension i din opsigelsesperiode
  • Feriegodtgørelse
  • Andre personalegoder, der har en økonomisk værdi

  Når du forlader din arbejdsplads, skal du med det samme melde dig ledig i dit lokale jobcenter. Hvis virksomheden senere går konkurs, kan du kun få penge udbetalt fra Lønmodtagernes Garantifond som aktivt jobsøgende og tilmeldt jobnet.dk.

  Har din arbejdsgiver ikke betalt dit samlede tilgodehavende senest 10 dage fra påkravets dato, indgiver KF en konkursbegæring mod virksomheden, hvis den manglende betaling skyldes, at virksomheden ikke har penge til at dække dit krav.

  Hvis der er andre grunde end konkurs til, at du ikke har fået din løn, skal der anlægges en retssag mod din arbejdsgiver for at fastslå dit krav. Kontakt KF for mere information.

 • Hvad gør jeg ved konkurs eller rekonstruktion?

  Er din arbejdsgiver gået konkurs, kan KF hjælpe dig med at anmelde dit lønkrav over for både Lønmodtagernes Garantifond (LG) og konkursboet.

  Ved rekonstruktion skal dit krav anmeldes til rekonstruktøren (den advokat, der varetager rekonstruktionen). Også her kan KF hjælpe. Kontakt KF.

Rådgivning

Får du ikke din løn?

Kontakt altid KF, hvis du ikke har fået din løn, din virksomhed er gået konkurs eller kommer under rekonstruktion.

Kontakt KF
Lønmodtagernes Garantifond

Vil du vide mere?

Se hvad Lønmodtagernes Garantifond (LG) dækker, hvis din arbejdsgiver går konkurs.

Hvad betaler LG
Rettigheder

Overenskomster

Se den overenskomst, der gælder for dig, alt efter om du er ansat i det private, det offentlige eller på Grønland

Overenskomster