Gå til sidens indhold

Hjemmearbejdsplads

En hjemmearbejdsplads er omfattet af de samme regler med hensyn til sundhed, arbejdsmiljø og datasikkerhed som en almindelig arbejdsplads i virksomheden.

En hjemmearbejdsplads giver en masse fordele som fx en mere fleksibel hverdag og mindre transporttid. Men der er også en række forhold, du skal være opmærksom på bl.a. omkring arbejdsmiljø og datasikkerhed.

En hjemmearbejdsplads skal opfylde Arbejdsmiljølovens krav til indretning af arbejdspladsen med få undtagelser fx omkring hviletid og fridøgn.

Ved en hjemmearbejdsplads skal man også tage stilling til en række spørgsmål om datasikkerhed, da virksomhedens data ved hjemmearbejde flyttes til et andet og mindre kontrolleret miljø.

Regler for hjemmearbejdsplads

Er du privatansat, skal du selv forhandle aftaler om en hjemmearbejdsplads. KF har ikke indgået kollektive aftaler på det private område.

Er du ansat i stat, region eller i en kommune, findes der rammeaftaler om hjemmearbejde. De tre aftaler er i store træk ens og udstikker retningslinjer for at indgå mere konkrete, lokale aftaler, som skal suppleres med direkte aftaler mellem dig og din arbejdsgiver, hvis du ønsker en hjemmearbejdsplads. Men du kan ikke have en fuldtids-hjemmearbejdsplads.

Får du en arbejdsskade, mens du arbejder hjemme, har du ret til erstatning på samme vilkår, som hvis arbejdet udføres på arbejdspladsen. Hjemmearbejdet skal dog være accepteret af arbejdsgiveren.

Regler for hjemmearbejdspladser

Læs mere om, hvilke regler der gælder, og hvad du skal tage højde for ved en hjemmearbejdsplads fx med hensyn til arbejdsmiljø, indretning og udstyr samt fordele og ulemper på Arbejdsmiljøweb.dk:

Hjemmearbejdsplads
Kontakt KF

Offentlig hjemmearbejdsplads

Kontakt KF, hvis du vil vide mere om rammeaftalerne for hjemmearbejde i stat, region og kommune.

Kontakt KF