Gå til sidens indhold

Hjemmearbejdsplads

En hjemmearbejdsplads er omfattet af de samme regler med hensyn til sundhed, arbejdsmiljø og datasikkerhed som en almindelig arbejdsplads i virksomheden.

En hjemmearbejdsplads giver en masse fordele som fx en mere fleksibel hverdag og mindre transporttid. Men der er også en række forhold, du skal være opmærksom på bl.a. omkring arbejdsmiljø og datasikkerhed.

En hjemmearbejdsplads skal opfylde Arbejdsmiljølovens krav til indretning af arbejdspladsen med få undtagelser fx omkring hviletid og fridøgn.

Regler for hjemmearbejdsplads

Er du privatansat, skal du selv forhandle aftaler om en hjemmearbejdsplads. KF har ikke indgået kollektive aftaler på det private område.

Er du ansat i stat, region eller i en kommune, findes der rammeaftaler om hjemmearbejde. De tre aftaler er i store træk ens og udstikker retningslinjer for at indgå mere konkrete, lokale aftaler, som skal suppleres med direkte aftaler mellem dig og din arbejdsgiver, hvis du ønsker en hjemmearbejdsplads. Men du kan ikke have en fuldtids-hjemmearbejdsplads.

Får du en arbejdsskade, mens du arbejder hjemme, har du ret til erstatning på samme vilkår, som hvis arbejdet udføres på arbejdspladsen. Hjemmearbejdet skal dog være accepteret af arbejdsgiveren.

Arbejdsmiljø

Regler for hjemmearbejdspladser

Kontakt KF

Offentlig hjemmearbejdsplads

Kontakt KF, hvis du vil vide mere om rammeaftalerne for hjemmearbejde i stat, region og kommune.

Send KF en mail