Gå til sidens indhold

Sådan gør du, hvis du har stress

Udover at kontakte din egen læge, så snart du har symptomer på stress, bør du også kontakte Konstruktørforeningen for hjælp og vejledning. Men hvert stressforløb er individuelt betinget. Læs om dine muligheder her.

Hvis du begynder at opleve symptomer på stress eller allerede er stressramt, bør du kontakte Konstruktørforeningen (KF) så tidligt i forløbet som muligt.

Vi kortlægger din situation i samarbejde med dig, vejleder dig i de dilemmaer, du står med, og hvilke handlemuligheder du har.

Kontakt egen læge ved stress

Du bør også kontakte din læge, som kan stille den rigtige diagnose og hjælpe dig med at foreslå en behandling eller eventuel henvise til anden hjælp.

Det er også lægen, der i sidste ende kan give dig en sygemelding. 

Du skal kun have en friattest/lægeerklæring, hvis din arbejdsgiver beder om det.

Det er meget individuelt, hvad du kan have behov for som stressramt. De fleste vil have brug for tæt kontakt med egen læge i en periode og et forløb hos en psykolog eller anden professionel hjælp.

Forskellige og individuelle veje at gå for stressramte

Nogen kan komme gennem et stressforløb ved at gå på nedsat tid i en periode, ved siden af at man får hjælp hos professionelle.

Andre har brug for at være sygemeldt i kortere eller længere tid for at få den fornødne ro til at kunne arbejde med de psykologiske problemstillinger, som man er blevet ramt af.

Mange ansatte har via deres arbejdsplads adgang til psykologhjælp eller via egne private forsikringer. Vær opmærksom på, at du skal vælge en psykolog med speciale i stress.

Hvis du har en pensionsordning, som fx KonstruktørPension gennem PFA, har du muligvis adgang til PFA Helbredssikring, hvor du også kan få rådgivning.

KF’s trivselslinje

Du kan også kontakte telefonlinjen Trivselslinjen, som KF tilbyder medlemmerne. Linjen drives af Falck Healthcare. Her kan du som medlem få rådgivning om din psykiske og fysiske trivsel og herunder også om stress. Læs mere på Din trivsel.

Du kan også kontakte KF

 • Hvordan forebygger jeg stress?

  Hvis du føler dig stresset eller kan mærke, at du er på vej til at blive stresset, kan de første skridt mod at forebygge eller forhindre, at din tilstand forværres, fx være:

  • Tal med din nærmeste leder om, hvordan du har det
  • Tal med din nærmeste leder om hjælp til at prioritere opgaver og evt. omfordeling af opgaver i en periode
  • Kontakt din tillidsrepræsentant og/eller arbejdsmiljørepræsentant
  • Kontakt KF for hjælp og få mere oplysning om, hvad der indikerer stress
  • Deltag evt. i et kursus i mindfulness, som kan være en hjælp, hvis du ønsker at være mere til stede i nuet. Du kan bl.a. lære at være sammen med dig selv på en god og konstruktiv måde – også når livet er svært.
 • Hvad gør jeg ved længerevarende stress-sygemelding?

  Herunder kan du få nogle råd om, hvad du kan gøre ved en lægevarende sygemelding på grund af stress, og hvordan du kan komme tilbage i job igen.

  På vej mod en sygemelding:

  • Hvis du sygemelder dig med stress, kontakt straks egen læge
  • Få evt. din egen læge til at anmelde din stress som en arbejdsskade
  • Bliv henvist til et samtaleforløb gennem din egen læge
  • Kontakt evt. en stressvejleder/stresscoach
  • Få evt. en henvisning til en erhvervspsykolog gennem KF.

  Tilbage i job:

  • KF kan i særlige situationer deltage i en rundbordssamtale med kommunen sammen med din leder/arbejdsgiver for at finde ud af, hvad der er bedst for dig for at kunne vende tilbage på arbejde
  • Overvej, om du overhovedet skal tilbage til samme arbejdsplads
  • Overvej, om du vil indgå en fratrædelsesaftale med din arbejdsplads
  • Er det åbenlyst, at det er virksomhedens forhold, der har givet dig stress, tilråder vi, at KF fastsætter vilkårene i aftalen for dig
  • Kontakt din eventuelle tillidsrepræsentant (TR) og/eller arbejdsmiljørepræsentant. Hvis der ikke er valgt hverken en TR eller en AMR, bør du kontakte KF.
  • Trap langsomt op på dit arbejde. Læs mere på Hvordan kommer jeg tilbage på job efter stress?
  • Aftal med nærmeste leder om omfordeling af opgaver og prioritering heraf
  • Udarbejd en mulighedserklæring sammen med din nærmeste leder. Hvis du alligevel ikke kan følge den, lav da en ny plan med din leder
  • KF kan i særlige situationer deltage som bisidder ved en samtale om fravær.

  Husk i øvrigt, at Arbejdstilsynet kan træffe afgørelser i sager om stress, når problemerne udelukkende er forårsaget af din arbejdsfunktion – dog ikke, hvis der er en kollektiv overenskomst på arbejdspladsen, der regulerer dit ansættelsesforhold.

  Uanset hvad, kontakt gerne KF ved en sygemelding på grund af stress, så hjælper vi dig videre. Du kan også læse Hvordan kommer jeg tilbage på job efter stress?

 • Hvad gør jeg, hvis jeg bliver opsagt efter sygdom med stress?

  Her kan du få råd om, hvad du kan gøre, hvis du bliver opsagt på grund af længerevarende sygdom med stress – hvilket typisk varer op til 6 måneder eller mere.

  • Kontakt KF i forbindelse med opsigelsen for at sikre, at din arbejdsgiver har gjort, hvad han/hun skal i forhold til din sygemelding med stress
  • KF kan i særlige situationer deltage som bisidder ved en evt. fraværssamtale med arbejdsgiver
  • KF kan i særlige situationer deltage som bisidder ved en samtale i kommunen omkring sygedagpenge eller ophør heraf
  • KF kan forhandle vilkår for din fratrædelse, inden en opsigelse bliver en realitet
  • Når du starter i et nyt job efter en sygemelding med stress, skal du sørge for at være helt rask. For hvis du hurtigt bliver syg igen med stress på det nye arbejde, kan der være tale om bristede forudsætninger fra arbejdsgivers side, og du kan miste dit job. Der vil i så fald være tale om en saglig opsigelse. Vi anbefaler, at du kontakter KF for en konkret og individuel vurdering
  • Opsigelse kan medføre karantæne i a-kassen, hvis der er tale om bristede forudsætninger, men som udgangspunkt medfører opsigelse på grund af sygdom ikke karantæne i a-kassen
  • KF kan hjælpe dig med at udfærdige en ansøgning og et cv, når du raskmeldes.
RETTTIGHEDER

Hvad gælder ved sygdom?

Som udgangspunkt har du ret til fravær med løn, hvis du er syg og ikke kan udføre dit arbejde. Læs bl.a. om oplysningspligt og opsigelse ved sygdom, og hvad du gør ved en arbejdsskade:

Sygdom
TRIVSELSLINJEN

Din trivsel

Hvis du har ondt i arbejdslivet på den ene eller anden måde, kan du som KF-medlem kontakte 'Trivselslinjen' – et samarbejde mellem med Falck Healthcare og KF, hvor du kan få rådgivning af relevant sundhedspersonale.

Kontakt Trivselslinjen